Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Прості двоскладні речення.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Головні члени простих двоскладних речень

та способи їх вираження

 

Студент повинен знати:

· відмінність між реченням і судженням;

· основні ознаки речення;

· типи речень за характером вираженого ставлення до дійсності (за модальністю);

· типи речень за функцією та емоційним забарвленням;

· граматичні засоби оформлення кожного типу речень;

· типи речень за структурою;

· структуру простого двоскладного речення;

· визначення підмета;

· способи вираження простого підмета;

· способи вираження складеного підмета;

· визначення присудка;

· способи вираження простого і складеного присудка;

· особливості поєднання різних типів присудка з підметом;

· уживання розділових знаків між підметом і присудком.

 

Терміни: розповідне, питальне, спонукальне, бажальне речення; окличне речення; заперечне (загальнозаперечне, частковозаперечне), стверджувальне речення; просте, складне речення; двоскладне, односкладне речення; поширене, непоширене речення; повне, неповне речення; ускладнене, неускладнене речення; головні члени речення; морфологізовані і неморфологізовані члени речення; простий підмет, складений підмет; простий присудок, складений присудок; складений іменний, складений дієслівний присудок; зв’язка; складний (подвійний присудок); різновиди предикативного зв’язку: координація, тяжіння, співположення, суб’єктний інфінітив, об’єктний інфінітив.

 

Студент повинен уміти:

· виділяти в тексті речення;

· класифікувати речення;

· складати речення відповідного типу;

· аналізувати прості двоскладні речення;

· визначати підмет у простих двоскладних реченнях, визначати присудок;

· характеризувати типи підмета і присудка;

· визначати спосіб вираження підмета і присудка;

· складати речення з різними типами підметів і присудків.

 

Теоретичні питання:

1. Речення як основна одиниця синтаксису. Речення та судження.

2. Основні ознаки речення.

3. Типи речень за характером вираженого ставлення до дійсності (за модальністю).

4. Типи речень за функцією та емоційним забарвленням.

5. Типи речень за структурою.

6. Структура простого двоскладного речення.

7. Підмет та способи його вираження.

8. Присудок та способи його вираження.

9. Синтаксичний зв’язок між підметом і присудком.

10. Особливості поєднання різних типів підмета і присудка.

11. Розділові знаки між підметом і присудком.

12. Вивчення головних членів простого двоскладного речення в школі.

 

 

Законспектувати

1. Іваницька Н.Л. Непоширене речення в українській мові // УЛМШ. – 1984. – №2. – С. 31–35.

2. Іваницька Н.Л. Синтаксична структура двоскладного речення // УЛМШ. – 1986. – №1. – С. 93–95.

3. Козачук Г.О. Підмети, виражені словосполученнями // УЛМШ. – 1982. – №1.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.