Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методичні вказівки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

до самостійної роботи з Дисципліни “економіка і організація інноваційної діяльності” для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка ПІДПРИЄМСТВА” денної та заочної форм навчання

 

Всі цитати, цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні дані перевірено. Напис одиниць відповідає стандартам. Зауваження рецензента враховано. До друку дозволяю на основі Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування. Проректор Приходько А.П. _______________________________

(підпис, дата, печатка)

 


Укладачі: ______ Данилова Т.В.

______ Ринкевич Н.С.

 

 


Затверджено на засіданні кафедри

планування і організації

виробництва

Протокол № 11 від 30. 05. 2012 р.

Зав.кафедри ПОВ_____Кірнос В.М.

 

Затверджено на засіданні

Президії методичної ради ПДАБА

Протокол № 1 (82) від 17. 09. 2012 р.

 

 


 

 

Дніпропетровськ - 2012 р.


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності” для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Данилова Т.В., Ринкевич Н.С. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 34 с.

 

 

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення основних положень курсу “Економіка і організація інноваційної діяльності” і містять: перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми з дисципліни; перелік тем рефератів за темами дисципліни, які пропонується для написання студентам денної і заочної форм навчання; зразок модульного контрольного завдання; приклади типових практичних завдань; комплексні тести.

 

 

Укладачі: Т.В. Данилова, кандидат технічних наук, доцент кафедри планування і організації виробництва ПДАБА;

Н.С. Ринкевич, асистент кафедри планування і організації виробництва ПДАБА.

 

Відповідальний за випуск: В.М. Кірнос, д.т.н., проф., завідувач кафедри планування і організації виробництва ПДАБА.

 

Рецензент: Ф.І. Павлов, кандидат технічних наук, доцент кафедри планування і організації виробництва ПДАБА

 

Затверджено на засіданні

кафедри ПОВ

Протокол № 11 від 30.05.2012 р.

зав. кафедрою ПОВ В.М.Кірнос

 

 

Затверджено на засіданні

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.