Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Бюджетна класифікація. Доходи та видатки Державного бюджету України.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Бюджетна класифікація є єдиною для всіх бюджетів, які складають бюджетну систему України.

Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичним та фізичними особами в процесі формування централізованого фонду фінансових ресурсів.

В Бюджетному кодексі України передбачено наступну класифікацію доходів бюджету:

1. Податкові надходження;

2. Неподаткові надходження:

3. Доходи від операцій з капіталом;

4. Трансферти

Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. Склад доходів Державного бюджету у розрізі загального і спеціального фондів визначається Законом України про державний бюджет.

Видаткова частина бюджету показує напрями використання фінансових ресурсів держави.

Витрати бюджету – видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

Видатки бюджету – це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Бюджетним кодексом України передбачено декілька класифікацій видатків:

1. Функціональна класифікація – групування видатків за функціями, які виконуються державою при здійсненні цих видатків:

- загальнодержавні функції (державне управління, міжнародна діяльність);

- Оборона;

- Громадський порядок, безпека та судова влада;

- Економічна діяльність;

- Охорона навколишнього природного середовища;

- Житлово-комунальне господарства;

- Охорона здоров’я;

- Духовний та фізичний розвиток;

- Освіта;

- Соціальний захист та соціальне забезпечення.

2. Економічна класифікація – групування видатків за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки.

За цією класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України

3. Відомча класифікація – визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів.

На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.

Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету.

4. Програмна класифікація – застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом та щорічно визначається у Законі України «Про Державний бюджет України».

Бюджетне фінансування може мати:

- прямий характер – виражається у формуванні доходів конкретних отримувачів бюджетних асигнувань (розпорядників бюджетних коштів)

- опосередкований характер – при споживанні суспільних благ, які забезпечуються за рахунок бюджету.

Форми бюджетного фінансування:

1. Бюджетні інвестиції – фінансування капітальних вкладень, може здійснюватись як проектне фінансування інвестиційного проекту або як придбання частки акцій господарських товариств;

2. Державні трансферти – цільове, безповоротне та безоплатне виділення коштів з бюджету конкретним суб’єктам у формі субсидій, субвенцій та дотацій.

Бюджетна класифікація фінансування бюджету та боргу здійснюється за типом кредитора (категорії кредиторів або власників боргових зобов’язань) і типом боргового зобов’язання (засоби, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.