Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Місцеві бюджети, їх доходи та видатки.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Місцеві фінанси – це система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань.

Суб’єктами місцевих фінансів є:

- територіальні громади села або декількох сіл, селища чи міста, органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, сільські, селищні та міські голови, а також районні та обласні ради;

- держава в особі її органів управління на місцях і влади на місцях – обласні, районні міські (мм. Києва та Севастополя) державні адміністрації та ін.

- юридичні та фізичні особи території.

Об’єктом системи місцевих фінансів є фінансові ресурси, що мобілізуються, розподіляються та використовуються місцевими органами влади для виконання покладених на них функцій та завдань.

Ланки системи місцевих фінансових ресурсів:

- доходи місцевих бюджетів;

- кошти суб’єктів господарювання;

- регіональні позабюджетні фонди.

Завдання та функції місцевих органів влади поділяються на групи:

- завдання та функції, які передано місцевих органам влади в межах місцевих інтересів;

- завдання та функції, доручені місцевим органам влади центральною владою, або так звані делеговані повноваження.

Вплив місцевих фінансів на економіку та соціальну сферу держави проявляється у наступних функціях:

- розподільча;

- фіскальна;

- забезпечення громадських послуг;

- забезпечення економічного зростання;

- контрольна.

Відповідно до законодавства фінансово-економічною базою місцевого самоврядування виступають:

- природні ресурси, розпорядження якими здійснюється радами депутатів базового рівня;

- місцеве господарство, комунальна та інша власність, яка є джерелом одержання доходів місцевого самоврядування й задоволення соціально-економічних потреб населення;

- фінансові ресурси (місцеві бюджети, позабюджетні кошти та ін.)

Домінуюча роль у становленні та розвитку місцевих фінансів належить інституту місцевих бюджетів.

Сутність фінансової категорії «місцевий бюджет» розглядають у двох аспектах: як організаційну форму мобілізації фінансових ресурсів місцевими органами влади і як систему економічних відносин.

З організаційної точки зору місцевий бюджет – це основний фінансовий документ, баланс фінансових ресурсів відповідного рівня органів місцевого самоврядування, який відображає систему фінансових відносин з приводу формування та використання грошових коштів.

За економічною сутністю місцеві бюджети – це система фінансових відносин, які складаються:

- між місцевими бюджетами і господарськими структурами, що функціонують на певній території;

- між місцевими бюджетами та населенням певної території;

- між місцевими бюджетами різних рівнів;

- між державним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування.

Доходи місцевих бюджетів – це економічні відносини, що виникають у процесі формування фінансових ресурсів на регіональному рівні, призначених для реалізації функцій та завдань місцевих органів влади.

Виділяють наступні групи доходів місцевих бюджетів:

- власні;

- закріплені;

- регульовані.

Міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

У Державному бюджеті України можуть передбачатися наступні міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

1) дотація вирівнювання;

2) субвенція на здійснення програм соціального захисту;

3) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;

5) інші субвенції.

Видатки місцевих бюджетів – це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованих коштів та децентралізованих коштів, які є власністю місцевих органів влади.

Видатки місцевих бюджетів поділяються на видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень органів місцевого самоврядування, та видатки, пов’язані з реалізацією делегованих повноважень органами державної виконавчої влади.

Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача (табл. 5.5).

Видатки місцевих бюджетів Бюджетним кодексом України, як і доходи місцевих бюджетів, поділяються на такі, що , що враховуються та не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.