Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПЕРЕДМОВАББК 60.5

УДК: 316.01 :371.214

Соціологія: Методичні матеріали з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2012. – 74 с.

Для спеціальностей: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовища – 6040106; механізація сільського господарства – 6100202; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва – 6050503; обладнання переробних та харчових виробництв – 6090221; облік і аудит – 6030509; економічна кібернетика – 6030502; менеджмент організацій – 6030601

Автор: Слотюк П.В., доцент, кандидат історичних наук

Рецензенти: Безуглий А. І. кандидат історичних наук, доцент Вінницького національного технічного

університету

 

Нікітченко В. С., кандидат економічних наук, доцент Вінницького національного аграрного університету

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри

історії України та філософії

Протокол № 5 від 23 листопада 2012р.

 

Рекомендовано до видання: Методичною радою інституту післядипломної освіти та дорадництва (протокол № 3 від 26 листопада 2012 р.)

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол № 3 від 28.11. 2012 року)

Зміст

 

Передмова…………………………………………………………..4

 

Структура навчальної дисципліни ……………………………….6

 

Програма курсу……………………………………………………..14

 

Плани семінарських занять………………………………………. 17

 

Конспект лекцій……………………………………………………..23

 

Екзаменаційні питання…………………………………………….. 73

 

Інформаційно-методичне забезпечення……………………………76

 

ПЕРЕДМОВА

Актуальність соціології пояснюється складністю суспільних процесів, які викликані суперечностями цивілізаційного розвитку на початку 21-го століття.

Сьогодні вона є важливим інструментом пізнання складних соціальних явищ, а методи і процедури збору та аналізу даних, які пропонує соціологія активно використовуються економістами, політологами, істориками тощо.

Як важлива дисципліна, соціологія вивчається в багатьох університетах країн Європи та Америки. Тільки в одних Сполучених Штатах працює більше ста тисяч кваліфікованих соціологів, а на соціологічні дослідження витрачається майже два мільярди доларів щорічно.

В чому ж секрет популярності соціології і наскільки потрібно знати її студенту, який можливо ніколи не буде займатися конкретними соціологічними дослідженнями, а знайомство з предметом обмежить відвідуванням лекцій і заліком, про який забуде зразу ж після його складання?

По-перше, соціологія допомагає нам сприймати соціальний світ, а відтак розуміти життя.

По-друге, входження людини у сферу соціальних відносин примушує її аналізувати і змінювати стереотип поведінки, формуючи ефективні практики реалізації власних інтересів.

По-третє, соціологія сприяє гармонізації людських стосунків як на рівні малих соціальних груп, так і на рівні суспільства.

Що ж стосується самих соціологів і тих, хто не був байдужим до вивчення цього предмету, варто сказати, що їх знання, без сумніву, знаходять практичне застосування. Навчені соціології стають працівниками органів державної влади і місцевого самоврядування, менеджерами по роботі з персоналом, спеціалістами в багатьох інших галузях людської діяльності. Їм набагато простіше зорієнтуватися в умовах різкої зміни соціального оточення, зрозуміти своє призначення і відкрити для себе нові горизонти та можливості.

Враховуючи величезну кількість підручників, які щороку з’являються на книжковому ринку, і які досить часто, не дають відповідей на складні питання суспільного розвитку, дані матеріали орієнтують студента, насамперед, на підручник відомого польського соціолога, президента Міжнародної соціологічної асоціації П. Штомпки, який впродовж останніх років неодноразово перевидавався і став бестселером в Польщі (Польською мовою: Sztompka P. Socjologia. Analiza spoleczenstwa. Krakow: – Znak, 2002. – 654 p. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М., 2005).

Це допоможе швидше знайти необхідний матеріал під час підготовки до практичних і лекційних занять, сприятиме входженню його в світ існуючих соціальних теорій, слугуватиме чіткій систематизації знань, формуванню соціологічної уяви, і власних поглядів на процеси, що відбуваються у суспільстві.

Матеріали розраховані на студентів різних спеціальностей, передбачають вивчення як загальних, так і галузевих соціологічних теорій, існуючих проблем українського суспільства, а також глобальних тенденцій розвитку світової спільноти.

Список літератури, що пропонується сформований на основі наявної літератури в бібліотеці університету, та Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. Тімірязєва.

Метою вивчення курсу „Соціологія” є глибоке засвоєння і розуміння студентами механізмів функціонування суспільства та його інститутів, місця і ролі особистості в соціальній структурі суспільства, природи соціальної стратифікації та соціальної мобільності, основних проблем, які розглядають спеціальні та галузеві соціологічні теорії, глобальних проблем людства, основних методів соціологічних досліджень.

 

У результаті вивчення курсу „Соціологія” студент повинен:

 

Знати:

основні поняття та категорії соціологічної науки, особливості соціальних процесів як в Україні, так і за її межами, принципи та механізми функціонування соціальних інститутів, характер формування соціальної структури суспільства.

 

Вміти:

– синтезувати і застосовувати набуті знання при аналізі складних соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.