Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Напрям підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1.Проблеми теорії та історії соціологічної науки
Тема 1. Вступ.Сутність та історія соціологічної науки 9.8     5.8            
Тема 2.Активність людини і соціальні спільності 9.8     5.8            
Тема 3.Соціальна стратифікація і мобільність 9.8     5.8            
Тема4.Функціонування суспільства 9.8     5.8            
Тема 5.Соціальні зміни 9.8     5.8            
Тема 6.Сучасне суспільство 9.8     5.8            
Тема 7.Соціологія політики 9.8     5.8            
Разом за змістовним модулем 1 68.6     40.6            
Модуль 2  
Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії  
Тема 1.Соціологія міжнародних відносин 9.8     5.8            
Тема 2. Соціологія міжнародних відносин 9.8     5.8            
Тема 3.Соціологія культури 21.8     5.8            
Тема 4.Економічна соціологія 9.8     5.8            
Тема 5.Економічна соціологія 13.8     5.8            
Тема 6.Соціологія організації та управління 10.4     6.4            
Разом за змістовим модулем 2 75.4     35.4            
Всього годин                
                                 

 

 

Напрям підготовки 6050503 - Машинобудування

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1.Проблеми теорії та історії соціологічної науки
Тема 1. Вступ.Сутність та історія соціологічної науки 6.5     2.5            
Тема 2.Активність людини і соціальні спільності 6.5     2.5            
Тема 3.Соціальна стратифікація і мобільність 6.5     2.5            
Тема4.Функціонування суспільства 6.5     2.5            
Тема 5.Соціальні зміни 6.5     2.5            
Тема 6.Сучасне суспільство 6.5     2.5            
Тема 7.Соціологія політики 6.5     2.5            
Разом за змістовним модулем 1 45.5     17.5            
Модуль 2
Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Тема 1.Соціологія міжнародних відносин 4.5       2.5            
Тема 2. Соціологія міжнародних відносин 4.5       2.5            
Тема 3.Соціологія культури 9.0       5.0            
Тема 4.Економічна соціологія 9.0       5.0            
Тема 5.Економічна соціологія 4.5       2.5            
Тема 6.Соціологія організації та управління 4.0       2.0            
Разом за змістовим модулем 2 35.5       19.5            
Всього годин                

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.