Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Напрям підготовки 6030402 - Правознавство

Назви змістових модулів і тем Кількість годин  
денна форма Заочна форма  
усього у тому числі усього у тому числі  
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.  
 
Модуль 1  
Змістовий модуль 1.Проблеми теорії та історії соціологічної науки  
Тема 1. Вступ.Сутність та історія соціологічної науки                  
Тема 2.Активність людини і соціальні спільності                  
Тема 3.Соціальна стратифікація і мобільність                  
Тема4.Функціонування суспільства                  
Тема 5.Соціальні зміни                  
Тема 6.Сучасне суспільство                  
Тема 7.Соціологія політики                  
Разом за змістовним модулем 1                  
Модуль 2
Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Тема 1.Соціологія міжнародних відносин                    
Тема 2. Соціологія міжнародних відносин                    
Тема 3.Соціологія культура                    
Тема 4.Економічна соціологія                    
Тема 5.Економічна соціологія                    
Тема 6.Соціологія організації та управління                    
Разом за змістовим модулем 2                    
Всього годин                  

 

Програма курсу

Змістовий модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З КУРСУ „СОЦІОЛОГІЯ”

Тема 1. Вступ. Сутність та історія соціологічної науки.

Знання про суспільство і соціологія. Соціологія як наука. Суспільство – предмет соціології. Багатомірність соціальних ситуацій. Особистість в суспільстві – соціальний контекст. Соціологічна уява і мова соціології. Становлення соціології як науки: О. Конт, К.Маркс, Г. Спенсер. „Соціальні факти” Е.Дюркгейма – основа соціології. Соціологія М.Вебера. Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Т.Парсонс і його загальна теорія дії та соціальних систем. Соціологічна теорія конфлікту. Символічний інтеракціонізм. Соціологічна феноменологія та етнометодологія. Теорія суспільства і самореферентних систем Н.Лумана. Соціологічна концепція структурування за Е. Гіденсом.

 

Тема 2.Активність людини і соціальні спільності.

Від поведінки до соціальних дій. Від соціальних дій до взаємодії. Від взаємодії до соціальних відносин. Від соціальних відносин до організації. Від організації до соціальної структури. Від масових дій до соціальних рухів. Соціальна група. Різновиди соціальних спільнот. Моральний зв'язок – зміст і радіус дії. Патологія морального зв’язку. Феномен одно часової участі. Організовані групи. Типи спільнот і динаміка їх кристалізації. Різновиди соціальних груп. Об’єктивні і суб’єктивні критерії класифікації. Синтетична типологія груп.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.