Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПОЭМА О РАЗНЬІХ ТОЧКАХ ЗРЕНИЯСмотри,

как дышит эта ночь.

Звезда, уставшая светить,
ушла,
обожгла плечо

— Чо?

— Смотри,

как вкрадчивый туман

прижался

к молодой воде

— Где?

— Он полночью поклялся ей,

он взял в свидетели

луну!

— Ну!

— Они сейчас уйдут в песок,

туда, где не видать

ни зги

— Гы!

— И, ощутив побег реки,

в беспамятстве забьется ерш!

— Врешь!

— Да нет,

я говорю тебе,

что сколько тайн хранит земля,

березы, ивы и ольха...

— Ха!

— А сколько музыки в степях,

в предутреннем дрожанье рос...

— Брось!

— Да погоди!

Почувствуй ночь,

крадущийся полет совы,

сопенье медленных лосих

— Псих!

— Послушай, разве можно так прожить

и не узнать весны,

прожить

и не узнать снега?

— Ага!

Щоб дитина не стала естетично глухою, сліпою, потрібно тренувати її зір, слух. 3 цією метою можна попередньо інформувати дитину про ті або інші явища, предмети (наприклад, перед переглядом вистав повідомляти про різні трактування образу різними акторами і ін.), піднімати загальний рівень культури, вчити відчувати красу природи, що блискуче робив В.О. Сухомлинський.

Для виховання дуже важливо знайти

куточки краси і хвилини краси, що іх

дитина повинна побачити, відчути, зрозуміти,

зберегти назавжди у своєму серці.

В.0. Сухомлинський

Естетичне сприйняття нерозривно пов’язане з естетичними почуттями які виникають у процесі сприйняття прекрасного і відбивають ставлення людини до прекрасного. Не випадково В. Бєлінський підкреслював, що «поезія спочатку сприймається серцем і вже потім передається голові»'.

Естетичні почуття виражаються у хвилюванні людини, насолоді (У В. Даля — наслаждать — доставлять высшее удовольствие). Це досить складне явище, яке відбиває багатство індивідуального духовного життя особистості. Естетична насолода спонукає людину ходити в театр, слухати концерти, відвідувати картинну галерею. Де немає естетичної насолоди, там немає і художнього сприймання, а є лише ознайомлення, спостереження.

Тому справжні естетичні почуття, естетична насолода несе в собі величезну силу впливу на особистість.

Школярі повинні не тільки сприймати прекрасне, але й розуміти, оцінювати твори мистецтва, вчинки людей та ін., тобто необхідно формувати естетичие судження. Починаючи з несміливих і часто безпідставних «добре», «погано», «подобається», «не подобається», оцінки поступово набувають більш визначений характер, що дозволяє говорити про здатність людини правильно розуміти і оцінювати прекрасне. Найбільш повна і закінчена форма естетичного судження знаходить вияв в естетичному ідеалі. Естетичиий ідеал — це основний зразок, з позицій якого людина оцінює навколишню дійсність, людей, їх вчинки. Естетичний ідеал відображає уявлення людини про красу, тобто це мета, до досягнення якої прагне людина, і разом з тим це основний критерій, з позицій якого оцінюється навколишня дійсність, особистість людини, її поведінка, вчинки.

На базі конкретних естетичних знань, сприйняття, почуття, ідеалів, суджень і понять формується естетичний смак, під яким розуміємо стійке емоційно-оцінне ставлення людини до прекрасного, що носить вибірковий характер. У відповідності з особливостями розвитку і виховання у кожної людини виробляється свій особистий смак в тій чи іншій галузі (коли говорять про ту чи іншу людину, що вона зі смаком одягнута, що має свій смак у музиці, літературі, образотворчому мистецтві та ін.).

Завдання школи — виховання людини, яка б не намагалась сліпо слідувати моді, а вміла б свідомо брати з неї все краще, що найбільше відповідає ідеалам краси, потребам і нахилам конкретної особистості.

Естетичний смак називають «органом духовної культури» людини, тому що він дозволяє людині відрізняти справжню красу від фальшивої красивості, бачити несмак у мистецтві, житті.

Естетична діяльність.Виховання людей, здатних правильно розуміти прекрасне і жити за законами краси, — мета естетичного виховання.

Тому естетична діяльність — важливий компонент змісту естетичної культури особистості.

Це може бути діяльність, яка спрямована на:

— організацію естетики середовища, в якому живе, вчиться, працює, відпочиває людина;

— розвиток творчих здібностей особистості в галузі музики, образотворчого мистецтва, літератури, театральних занять, уяви, образного мислення, фантазії;

— пропаганду мистецтва, естетичних ідеалів (концертна, лекторська діяльність та ін.);

— самоосвіту та самовиховання з метою духовно-естетичного збагачення особистості.

Загальною умовою успішної реалізації змісту виховання є оволодіння учнями основами естетичних знань,що сприяють і сприйняттю, й оцінці прекрасного в навколишній дійсності, становленню естетичних ідеалів і смаків, а також оволодіння тими вміннями і навичками, що дозволяють здійснювати естетичну, зокрема художньо-творчу діяльність.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.