Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Як наука біологія сформувалася ще у древні часи. Виділяють наступні етапи становлення біології, як науки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Етап становлення Найважливіші досягнення Визначні науковці.
Архаїчний 384-322 до н. е. У даний період єдиним доступним методом дслідження навколишньої природи було безпосереднє спостереження за живими, або мертвими об'єктами. У цей час люди розпочали вивчати навколишню природу тваринний та рослинний світ з'явилися перші спроби класифікації живих організмів (Арістотель), перше одомашнення тварин та початок ведення сільського господарства. У даний період зароджується і медицина. Уданий час окрім загального нагромадження знань була спроба зробити перші припущення про походження та еволюцію живих організмів на нашій планеті (Арістотель) Арістотель. Геракліт, Герадот, Гіппократ, Платон, Зенон.
Середньовіччя У даний посилилися знання людини про живу природу. Відбулося удосконалення класифікацій живих організмів. Потужно «розвивався» завдяки інквізиції такий розділ біології, як тератенологія (розділ що вивчає порушення розвитку живих організмів) досліджувалися різні порушення, проте на жаль не змогли пояснити їхню природу. У даний період провідною була креаціоністська теорія походження живого.  
Відродження Повністю сформувалис, як окремі галузі ботаніка, зоологія, анатомія та фізіологія людини, відкрито кола кровообігу та сформульовано клітинну теорію. Потужно розвиваються цитологія та гістологія. Проривом стало відкриття світлового мікроскопу що дало можливість детально вивчати клітину та одноклітинні організми. Як наука зароджується генетика, Григор Мендель проводить дослідження із горохом та сформулював закони, які стали її основою. Гарвей, Лінней, Шванн, Шлейден, Везалій, Мендель.
Новий час та сучасність У процесі розвитку науки було дослідженно левову частку живих організмів на різних рівнях організації живої матерії. Встановлено закономірності та особливості передачі спадкового матеріалу, розшифровано левову частку генів у людському організмі. А сьогоднішній день біологія як інші науки звертає особливу увагу на нанотехнології, та біотехнологію, а також екологію. Вернадський, Холодний, Кащенко, Липський, Окснер, Шмальгаузен.

На сьогоднішній день біологія становить комплекс спеціальних дисциплін, межі між якими є досить умовними. Залежно ві д об'єктів, які вивчає біологія сформувалися окремі біологічні галузі. Левова частка яких характеризується наявністю специфічних методів досліджень, а також підрозділів що їх формують.

·ботаніка — наука про рослинні організми, вона у свою чергу включає ряд більш конкретизованих дисциплін:

1альгологію -науку про водорості,

2ліхенологію — науку про лишайники,

3мікологію — науку про гриби,

4фізіологію рослин — вивчає фізіологічні процеси в рослинних організмах,

5бріологія — наука про мохи,

6зоологія— наука про тваринні організми,

7ентомологія — наука про комах,

8арахнологія — наука про павуків,

9іхтіологія — наука про риб,

10батрахологія — наука про земноводних,

11герпетологія — наука про плазунів,

12орнітологія- наука про птахів,

13мамантологія — наука про ссавців,

14мікробіологія— мікроскопічні організми,

15вірусологія— наука про віруси.

16Фізіологія тварин та рослин — вивчає фізіологічні процеси у живих організмах

17біотехнологія— це галузь науки, що вивчає використання живих організмів та біологічних процесів для виготовлення продуктів харчування, медичних засобів, імплантів...

18ембріологія — вивчає розвиток живих організмів,

19токсикологія -вивчає вплив токсинів на живі організми,

20екологія — вивчає взаємозв'язки між живими організмами та навколошнів мередовищем,

21генетика— вивчає питання збереження, відтворення та передачі спадкової інформації у живих організмів.

222. Взаємозв'язки біології з іншими науками.

Використання в біології методів точних наук є природним і необхідним. Воно сприяло великим, справді революційним відкриттям, озброїло людину потужними засобами пізнання та перетворення природи. Наприклад на основі фізико-хімічної біології бурхливо розвивається постаючи на передній план науково-технічного прогресу біотехнологія, яка зробила можливимиунікальні зміни у техніці і технології створення нових високопродуктивних сортів рослин та порід тварин, ефективних лікарських засобів. Отже біологія тісно поєднана з математикою, фізикою, хімією, географією та іншими науками. Вона використовую методи точних наук для пояснення багатоьх явищ життєдіяльності організмів. На стику біології з точними науками виникли її нові підрозділи : біохімія, біофізика, біокібернетика та інші. Водночас біологія є невідємною складовою медичних, сільськогосподарських наук, деяких галузей виробництва, космічнї біології.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.