Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості будови ядра еукаріотичної клітини.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ядро — неодмінний компонент еукаріотичних клітин. Тільки деякі типи цих клітин втрачають ядро на певному етапі свого онтогенезу (еритроцити під час дозрівання, у організмі людини, а у риб ці клітини зберігають ядро впродовж всього існування. Імовірно це пов'язано із нижчою концентрацією кисню в воді ніж у повітряному середовищі.) Більшість клітин у живих організмів мають тільки одне ядро, проте зустрічаються і такі які містять два і більше ядер. Інфузорія-туфелька в організмі якої наявні генеративне (забезпечує зберігання та передачу спадкової інформації) та вегетативне (контролює вегетативні та синтетичні процеси в організмі) ядра. Слід зазначити, що кожному типу клітин влавстиве постійне співвдношення між величиною ядра та кількістю цитоплазми, іншими словами ядро певного розміру може забезпечувати певний об'єм цитопазми, синтезувати у ній білки.

Форма ядра залежить переважно від форми та розмірів клітини, переважно воно має кулясту форму., проте зустрічаються ядра неправильної форми (еліпсобопобна, квадратоподібна інші).

Ядро — це двомембранна органела, між двома мембранами є невеликий простір — товщиною 20-60 нм. Дві мембрани пронизані великою кількістю каріопор (нуклеопор) — отворів через які відбувається транспортування молекул і-РНК із ядра у цитоплазматичне середовище де в подальшому відбувається біосинтез білкової молекули.

Внутрішній світ ядра представлений каріоплазмою .(нуклеоплазмою) — до складу якої входять ядерний сік, нуклеоплазма, ядерний матрикс) та одне-два ядерця, рибонуклеопротеїлні комплекси та хроматин.

Каріоплазма — внутрішній вміст ядра у якому розміщені всі інші його компоненти:ядерця, хроматин, різноманітні гранули. За властивостями та будовою каріоплазма нагадує цтитоплазму.

Ядерця утворюються на тих ділянках хромосом де відбувається синтез р-РНК. Ці ділянки можуть бути на кількох хромосомах та зближуватися. В ядерці є ДНК, синтезована рРНК та рибосоми, які утворилися внаслідок взаємодії рРНК та білків. Під час мітозу ядерця зникають, а потім формуються знову у телофазі.

Ядерця керують життєвими процесами клітини - обміном речовин, рухом, розмноженням. У ядрі зосереджена основна маса ДНК, яка є спадковою інформацією живого організму. Слід зазначити, що частина молекул ДНК міститься у мітохондріях та пластидах живого організму. Мітохондріальна ДНК або мтДНК — кільцева молекула ДНК, локалізована в мітохондріях, цитоплазматичних органелах більшості клітин еукаріотів, що мають вигляд ниткоподібних або гранулярних утворень[1]. Локалізація мтДНК відрізняється від локалізації більшості ДНК еукаріотів, розташованої в ядрах клітин. Часто стверджується, що мітохондріальна ДНК успадковується тільки по материнській лінії, хоча універсальність цього твердження для всіх організмів точно ще не встановлена.На відміну від більшості генетичних продуктів, закодованих у ядерній ДНК, частина генетичних продуктів мітохондрій кодується її власною ДНК, яка на ранніх стадіях еволюції життя на Землі еволюціонувала окремо від неї. Мітохондріальна ДНК, як і ДНК інших пластид, була отримана клітинами стародавніх еукаріотів від бактерій (у випадку мтДНК — альфа-протеобактерій) в результаті ендосимбіозу.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.