Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Поняття про авто- та гетеротрофів.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

На нашій планеті живуть міліони живих організмів, для існування яким необхідно отримувати енергію. У процесі еволюції живі організми пристосувалися до різних способів одержання енергії із навколишнього середовища, деякі із них здатні самостійно забезпечувати себе енергією, а іншим необхідно використовувати живі організми, що знаходяться у навколишньому середовищі.

У залежності від того чи здатен живий організм самостійно запезпечити себе достатньою кількістю енергії для існування усі живі організми поділяються на дві великі групи: автотрофи та гетеротрофи.

Автотрофні організми — це живі організми, які здатні самостійно засвоювати та перетворювати енергію, що надходить із навколишнього середовища (сонячну енергію, енергію хімічних реакцій), синтезувати із неорганічних сполук органічні та запезпечувати перебіг життєво необхідних процесів. Серед автотрофів зустрічаються як анаеробні так і аеробні організми.

Автотрофи у свою чергу поділяються на дві групи: фототрофи та хемоттрофи.

Фототрофи — це живі оргізми, які отримують достатню кількість енергії для свого існування завдяки процесу фотосинтезу, іншими словами перетвореню сонячної енергії. До фототрофіва можна віднести усі зелені рослини (дерева, кущі, трави, чагарники, водорості, мохи), деякі види бактеріальних організмів 9ціано бактерії), деякі види тварин (інфузорія туфелька). Фотосинтез відбувається наступним чином вуглекислий газ із навколишнього середовища через продихи потрапляє у рослинний організм, у подальшому він транспортується до зелених частин рослини (листків), де проникає у хлоропласти, у хлоропластах є молекули води (як і у інших складових частинах живої клітини), сюди ж проникає фотосинтетична діапазон сонячного випромінювання (400-720нм.) у процесі складних біохімічних реакцій, та процесів відбувається руйнування молекул води та вуглекислого газу, та утворення молекули глюкози, яка у подальшому використовуться ж ивим організмом для забезпечення процесів життєдіяльності та побічний продукт кисень, який виділяється із живого організму та використовується гетеротрофами. Рослина із глюкози яка утворилася у процесі фотосинтезу одержує достатню кількість енергії для забезпечення життєво необхідних процесів (поділу клітин, біосинтезу органічних сполук).

Хемотрофи — це живі організми, які отримують енергію для забезпечення своєї життєдіяльності у результаті використання енергії хімічних реакцій. До хемотрофів у переважній більшості відносяться бактеріальні організми, які існують завдяки перетворенню сполук сірки, фосфору, нітрогену. Слід зазначити, що для деяких із цих живих організмів кисень є непотрібним, а для інших отруйним.

Гетеротрофні організми — це живі організми, які не здані самостійно синтезувати органічні речовини із неорганічних та забезпечити себе енергією для проходження усіх процесів життєдіяльності. До гетеротрофів належать усі тваринні організми та людина. Вони утворюють енергію проте занадто мало для своєї життєдіяльності, тому використовують енергію фототрофів або хемотрофів. У даних живих системах різні типи енергії здатні перетворюватися одна в одну, що забезпечує процеси їхньої життєдіяльності.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.