Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном

отравлении, необычной реакции на прививку

_____________________________________________________________________________

Диагноз ______________________________________________________________________

зертханалық жолмен расталды (астын сызыңыз) (подтвержден лабороторно: да, нет (подчеркунуть))

Тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество) ________________________________________

Жұмыс орны, лауазымы (место работы, должность) _______________ жынысы (пол) ____________

Жасы (14 жасқа дейінгі балалар үшін – туған күні) (Возраст (для детей до 14 лет – дата рождения))____________________________________________________________________

Мекен – жайы, елді мекен (адрес, населенный пункт)

________ көшесі (улица) ___________ үй № (дом №) ______________ пәтер № (кв. №) ________

_____________________________________________________________________________

жеке, коммуналды, жатақхана жазыңыз (индивидуальная, коммунальная, общежитие - вписать)

Жұмыс орнының (оқу, балар мекемесінің атауы мен мекен - жайы) (Наименование и адрес место работы, учебы, детского учреждения)) ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Күндер (Даты):

сырқаттану (заболевания) ________________________________________________________

алғашқы келу (анықталу күні) (первичного обращения (выявленя)) _________________________

диагноз қойылған (установления диагноза) ___________________________________________

балалар мекемесіне, мектепке келесі баруы (последующего посещения детского учреждения, школы) ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

жатқызылуы (госпитализация) __________________________________________

 

 

1. Жатқызылу орны (Место госпитализации) ___________________________________________

2. Егер уланса – қайда, немен уланғанын көрсетіңіз (Если отравление – указать, где оно произошло, чем отравлен пострадавший) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Жүргізілген алғашқы эпидемияға қарсы шаралар мен қосымша мәліметтер (Проведенные первичные противоэпидемические мероприятия и дополнительные сведения) _____________________

_____________________________________________________________________________________

11. СЭС-ға алғашқы сигнал берілген күні, сағат (телефон арқылы және т.б.) (Дата и час первичной сигнализации (по телефону и пр.) с СЭС) __________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Хабарлаушының тегі (Фамилия сообщившего) _______________________________________________

Хабарламаны кім қабылдады (Кто принял сообщение) _________________________________________

12. Мәлімдеменің жіберілген күні мен сағаты (дата и час отсылки извещения) _______________

Мәлімдемені жіберген адамның қолы (подпись пославшего сообщение) ___________________________

Тіркеу № (Регистрационный №) __________ журналдың № нысанында (в журнале в №)____________ ________________________________________________________санэпидстанцияда (санэпидстанции)

Мәлімдемені алған адамның қолы (Подпись получившего извещение) ____________________________

_____________________________________________________________________________________

Жұқпалы ауруды, тамақтан улануды жіті кәсіби улануды анықтаған немесе күдіктенген бар жағдайларда, сонымен қатар диагнозы өзгергенде медицина қызметкері толтырады.

Науқасты анықтаған уақыттан 12 сағатқа дейін науқас табылған аймақтың санэпидстансасына жіберіледі.

Диагнозы өзгеруі туралы хабарланған жағдайда мәлімдеменің 1 т. өзгерген диагнозы, қойылған уақыты және алғашқы диагнозы көрсетіледі.

Мәлімдеме сонымен қатар үй және жабайы жануарлар тістеген, тырнаған, сілекейін жұқтырған жағдайларда құтырма ауруына күдік туына байланысты толтырылады.

 

Составляется медработником, выявившим при любых обстоятельствах инфекционное заболевание, пищевое отравление, острое профессиональное отравление или подозревающих их, а также при изменении диагноза.

Посылается в санэпидстанцию по месту выявления больного не позднее 12 часов с момента обнаружения больного.

В случае сообщения об изменении диагноза п.1 извещения указывается измененный диагноз, его установления и первоначальный диагноз.

Извещение составляется также на случаи укусов, оцарапанья, ослюнения домашними или дикими животными, которые следует рассматривать как подозрение на заболевание бешенством.

 

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды _____________________ Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды _________________________ Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген № 504/е нысанды медициналық құжаттама.
Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау орталығының атуы Наименование центра санитарно – эпидемиологической экспертизы Медицинская документация Форма № 504/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332.

 

Вирусқа тексерілу жолдамасы

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.