Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Характеристика виду діяльності та організаційно-економічна характеристика підприємства

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Публічне акціонерне товариство «Універмаг «Дитячий світ» (далі – підприємств) було створене у 1959 році, зареєстроване Дніпровською державною адміністрацією у місті Києві. Ідентифікаційний код юридичної особи 21504897. Форма власності підприємства – приватна. Більш ніж за 50 років існування підприємства воно пройшов шлях від першого магазину, що знаходився по вул. Хрещатик, 29 «Пасаж» та тринадцяти філій в кожному районі міста - до одного з найкрупніших та відомих торгових центрів в Україні, який було збудовано в 1987 році. У 1994 році підприємство було приватизоване.

Основною метою діяльності даного суб’єкта господарювання є отримання прибутку від торговельної та інших видів підприємницької діяльності. Предметом діяльності підприємства є:

1) оптова, роздрібна та комісійна торгівля непродовольчими, продовольчими товарами, продукцією громадського харчування та плодоовочами; предметами антикваріату, виробами із золота, срібла та інших дорогоцінних металів, коштовностями обрамленими та не обрамленими, дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням;

2) виробництво та реалізація продуктів харчування;

3) створення власної системи оптових та роздрібних магазинів, торгівельних комплексів самообслуговування, продаж товарів з відкритою викладкою за зразками, торгівля у місцям масових гулянь та на підприємствах;

4) біржова та аукціонна торгівля, брокерська діяльність;

5) здійснення та сприяння здійснення товарообмінних (бартерних) операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, інша діяльність, що базується на форма зустрічної торгівлі;

6) інвестиційна діяльність: здійснення інвестиційних проектів, залучення коштів акціонерів та інших інвесторів для розвитку власної торговельної мережі, складів для збереження товарів, мережі кафе та таке інше;

7) зовнішньоекономічна діяльність; торгівля за попереднім замовленням, доставка товару за адресами, влаштування дитячих ігор і вікторин;

8) інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Підприємство є юридичною особою, керується в своїй діяльності Законом України «Про підприємства в Україні», чинним законодавством України, Статутом, має відокремлене майно, самостійний баланс, свій фірмовий бланк, печатку з найменуванням, штамп, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків.

Власниками універмагу є акціонери підприємства, ними можуть бути державні установи, фізичні та юридичні особи, котрі набули права власності на акції товариства в ході приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Управління товариством здійснює вищий орган Товариства, правління товариства та ревізійна комісія.

Вищим органом Товариства є збори акціонерів, котрі скликаються не рідше, ніж 1 раз на рік. Позачергові Збори можуть скликатися на вимогу Правління, Ревізійної комісії або акціонерів, які володіють в сукупності не менше, ніж 20% акцій.

Місцезнаходження підприємства: 02192, м. Київ, вул. Малишка,

ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» є великим платником податків.

В Додатку Г зображена організаційна структура підприємства.

Дана структура управління підприємством економічно доцільна, тому що структурні елементи мають не тільки вертикальний взаємозв'язок, але і й горизонтальний. Тобто елементи одного рівня здійснюють свої функції нерозривно один від одного. Така структура передбачає також і чіткий зворотний зв'язок.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» всі підприємства повинні вести бухгалтерський облік. За даними цього обліку складається вся звітність: фінансова, податкова та інші види звітності, що використовують грошовий примірник.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Облікова політика на підприємстві (Додаток Ґ) проводиться у відповідності до чинного законодавства України, норм та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і падає її в установленому порядку й обсязі органам державної статистики.

Згідно наказу про облікову політику на підприємстві встановлюється така облікова політика:

1) При веденні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності керуватися Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність і Україні», Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, планом рахунків, з метою отримання доходів та задоволення матеріальних та інших соціальних потреб працівників підприємства.

2) Організацію та ведення бухгалтерського обліку здійснює бухгалтерія підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

3) Встановити, що права та обов’язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покладається на архіваріуса.

Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покладається на заступника головного бухгалтера. За окремими працівниками бухгалтерії закріплюються окремі ланки обліку: випускання податкових накладних та ведення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних доручити провідному бухгалтеру. Ведення підрахунку валових доходів та валових витрат покласти на заступника головного бухгалтера.

Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покладається на головного бухгалтера.

Основним джерелом обігових коштів підприємства є власна діяльність, підприємство періодично здійснює емісію акцій. Використовує нові прогресивні форми торгівлі, реклами, маркетингу.

Організація бухгалтерського обліку на ПАТ Універмагу «Дитячий світ» ґрунтується на застосуванні загальноприйнятих у міжнародній практиці передумов та принципів.

 

Бухгалтерський облік здійснюється на основі таких принципів:

1) двоїстості господарських фактів;

2) фактичної собівартості, що передбачає оцінку активів підприємства за фактичними витратами на їх власне виробництво чи придбання;

3) визнання доходів. Цей принцип передбачає, що доходи визнаються і відображаються в обліку за методом нарахування, тобто з моменту виникнення права на них;

4) розмежування доходів і витрат між періодами та узгодження доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким одержані ці доходи;

5) повноти відображення всіх господарських операцій і виробничих процесів;

6) достовірного і точного подання фінансової звітності;

7) обережності і передбачливості, згідно з чим передбачені потенційні збитки, (сумнівна) заборгованість клієнтів, знецінення активів тощо, мають бути відображені у результатах звітного періоду;

8) постійності, тобто незмінності прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна протягом поточного року. Зміна на наступний рік має бути пояснена у річній бухгалтерській звітності.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» несе керівник.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинні документи на ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.

Інформація, що міститься у прийнятих для обліку первинних документах ПАТ «Універмагу «Дитячий світ», систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного і аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємно пов’язаних рахунках бухгалтерського обліку.

У ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» завдання обліку, аналізу і контролю виконує програма МSМ.

Що стосується пропозицій щодо ефективності організації бухгалтерського обліку, необхідно звернути увагу облікову політику. А саме, на зміни в ній, вони повинні обґрунтованими, оформленні наказом і доведені до користувачів звітності в примітках до річної фінансової звітності.


 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.