Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Облік ПДВ при придбанні товарів для невиробничого використання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Зміст господарської операції Первинні документи Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Отримано товари від постачальника М-1, рахунок-фактура, податкова накладна
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за операцією (за наявності податкової накладної) Податкова накладна
Оплачено товари Виписка банку, рахунок-фактура, платіжне доручення
Використано товари для організації новорічного свята Наказ, накладна на відпуск, кошторис, звіт про використання товарів, акт списання
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ Податкова накладна

 

ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» придбало легковий автомобіль вартістю 51 000 грн., у тому числі ПДВ - 8500 грн. Усі сторони є платниками ПДВ. Сума ПДВ, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), не включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу валових витрат.

Отже, в бухгалтерському обліку це відображатиметься таким чином (табл. 2.5). У випадку придбання матеріальних цінностей та послуг, які не призначаються для їх використання в господарській діяльності, права на податковий кредит у підприємства не виникатиме.

 

Таблиця 2.5

Облік придбання легкового автомобіля ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»

Зміст господарської операції   Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Здійснено авансовий платіж за автомобіль Довідка-рахунок, платіжне доручення 51 000
Отримано автомобіль від постачальника ОЗ-1, ОЗ-6
Відображено суму ПДВ; сплачену у вартості автомобіля, відповідно до податкової накладної Податкова накладна
Проведено закриття розрахунків з постачальником Розрахунок бухгалтерії 51 000

 

Сума ПДВ, сплачена у зв'язку з таким придбанням, зараховується до первісної вартості запасів, основних засобів і нематеріальних активів (ПСБО 7, ПСБО 8, ПСБО 9), до витрат діяльності в кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. Це також стосується і операцій, що звільнені від оподаткування ПДВ або не є об'єктом такого оподаткування.

В ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» введена журнально-ордерна форма обліку. Суть її полягає в тому, що аналітичний і синтетичний облік здійснюють одночасно в спеціальних бухгалтерських реєстрах синтетичного і аналітичного обліку, записи в яких поєднуються в хронологічному і систематичному порядку. Крім цього, записи в нагромаджувальні реєстри здійснюють відповідно до показників, потрібних для контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання місячної, квартальної та річної звітності.

В кінці місяця підсумки журналів-ордерів переносять до Головної книги, на основі якої складають бухгалтерський баланс. Журнально-ордерна форма обліку в порівнянні з іншими формами обліку, які використовуються при ручній роботі, найбільш раціональна. Вона забезпечує більш ритмічну роботу апарату бухгалтерії, оскільки покращується розподіл роботи між ними.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.