Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Законодавчо-нормативні акти

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Конституція України. Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

2. Податковий Кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI

3. Господарський кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Верховна Рада України. Закон від 16.07.1999 № 996-XIV

5. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності. Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік, Порядок від 28.02.2000 № 419

6. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування. Мінфін України; Наказ, План від 30.11.1999 № 291

7. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість. Мінфін України; Наказ, Інструкція від 01.07.1997 № 141

8. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Мінфін України; Наказ, Положення від 24.05.1995 № 88

9. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» від 29.12.2000 р. № 356

10. Про Примітки до річної фінансової звітності. Мінфін України; Наказ, Форма від 29.11.2000 № 302

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Затверджено наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000 № 20

13. Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246

14. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної. Мінфін України; Наказ, Форма, Порядок від 22.09.2014 № 957

15. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість. Мінфін України; Наказ, Декларація, Форма [...] від 23.09.2014 № 966

16. Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення. Мінфін України; Наказ, Реєстр, Форма [...] від 22.09.2014 № 958

17. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. Мінфін України; Наказ, Положення, Заява [...] від 14.11.2014 № 1130

18. Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 16.10.2014 № 569

19. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України. Мінфін України; Наказ від 23.01.2015 № 13

20. Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 02.03.2011 № 246

21. Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України. Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 02.02.2011 № 79

22. Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 12.01.2011 № 11

23. Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 27.12.2010 № 1240

24. Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України. ДПС України; Наказ, Порядок від 29.03.2011 № 167

25. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 27.12.2010 № 1233

26. Про затвердження Порядку обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість. Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.2010 № 1224

27. Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість. Президент України; Указ від 23.06.2004 № 671/2004

28. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 р., ч. 1. Київ, АПУ / Пер. з англ.: Ольховікова О. Л., Селезньов О. В., Зєніна О. О., Гик О. В., Біндер С. Г.

29. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців // Закон України № 755-IV від 15.05.2003

30. Про Державну фіскальну службу України. Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 21.05.2014 № 236

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.