Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Що здобувають вищу освіту

За кваліфікаційними рівнями

спеціаліст:7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

магістр:8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

 

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

1. Яке з наведених нижче визначень найбільш повно відповідає змісту поняття “споживаний кінематичний ресурс ПР при технологічному обслуговуванні {РПt}”:

а) загальна величина кутових переміщень схвата ПР при переміщеннях між т.t} та т.t};

б) загальна величина лінійних та кутових переміщень ланок маніпуляційної системи ПР при переміщенні схвата ПР між множинами точок t} та t};

в) загальна величина лінійних та кутових переміщень схвата ПР при його (схвата) переміщень між множинами точок t} та t};

г) загальна величина лінійних переміщень схвата ПР при його переміщеннях між множинами точок t} та t};

д) загальна величина лінійних та кутових переміщень схвата та ланок маніпуляційної системи ПР при переміщенні схвата між множинами точок t} та t}.

 

2. Яка із наведених умовних схем найбільш повно відображає схему розв’язування задачі щодо визначення мінімуму споживаного кінематичного ресурсу при технологічному обслуговуванні множини робочих позицій {РПt} потужністю Т з використанням Аt-методу:

а)

б)

в)

г)

д)

 

3. Визначити найбільш повну відповідь щодо структурних елементів та їх параметрів, що визначають координати множини т. t} :

а) система координат ПР, система ЧПУ ПР, констуктивно-технологічні особливості схвата, констуктивно-технологічні параметри маніпуляційної системи ПР, констуктивно-технологічні параметри об’єкта маніпулювання, констуктивно-технологічні параметри пристосування ПрРПt, конструктивні особливості основного та допоміжного технологічного обладнання, маршрут технологічної дії на ОМ на {РПt};

б) множина точок , система координат ПР, система ЧПУ ПР, констуктивно-технологічні особливості схвата ПР, констуктивно-технологічні параметри ПР, конструкція об’єкта маніпулювання, зони доступу до робочого простору {РПt}, маршрут технологічної дії на ОМ на {РПt};

в) координати т. , система координат ПР, система ЧПУ ПР, системи ЧПУ ОТО, констуктивно-технологічні особливості схвата ПР, констуктивно-технологічні параметри маніпуляційної системи ПР, конструктивні особливості об’єкта маніпулювання, констуктивно-технологічні параметри пристосування ПрРПt, конструктивні особливості основного технологічного обладнання, кількість робочих позицій ГВК;

г) кількість робочих позицій ГВК, система координат ПР, система ЧПУ основного та допоміжного технологічного обладнання, фізичні принципи затиску ОМ в схваті ПР, геометричні параметри розташування пристосування в робочому просторі {РПt}, конструктивні властивості ОМ, послідовність розташування робочих позицій в робочому просторі ПР;

д) система координат ПР, геометричні параметри схвату ПР, фізичні принципи затиску ОМ в схваті ПР, кількість одиниць основного та допоміжного технологічного обладнання, особливості ЧПУ ПР, умова доступу до пристосування , констуктивно-технологічні особливості ОМ, координати множини точок t}, кутові переміщення ланок маніпуляційної системи ПР, вектор встановлення ОМ в пристосування {РПt}.

 

4. Вказати найбільш повну відповідь щодо структурних елеметів та їх парметрів, що визначають координати множини т. :

а) координати т. , система координат ПР, система ЧПУ ПР, системи ЧПУ ОТО, констуктивно-технологічні особливості схвата ПР, констуктивно-технологічні параметри маніпуляційної системи ПР, конструктивні особливості об’єкта маніпулювання, констуктивно-технологічні параметри пристосування ПрРПt, конструктивні особливості основного технологічного обладнання, кількість робочих позицій ГВК;

б) кількість робочих позицій ГВК, система координат ПР, система ЧПУ основного та допоміжного технологічного обладнання, фізичні принципи затиску ОМ в схваті ПР, геометричні параметри розташування пристосування в робочому просторі {РПt}, конструктивні властивості ОМ, послідовність розташування робочих позицій в робочом просторі ПР;

в) система координат ПР, геометричні параметри схвату ПР, фізичні принципи затиску ОМ в схваті ПР, кількість одиниць основного та допоміжного технологічного обладнання, особливості ЧПУ ПР, умова доступу до пристосування , констуктивно-технологічні особливості ОМ, координати множини точок {Аt}, кутові переміщення ланок маніпуляційної системи ПР, вектор встановлення ОМ в пристосування {РПt}.

г) система координат ПР, система ЧПУ ПР, констуктивно-технологічні особливості схвата, констуктивно-технологічні параметри маніпуляційної системи ПР, констуктивно-технологічні параметри об’єкта маніпулювання, констуктивно-технологічні параметри пристосування ПрРПt, конструктивні особливості основного та допоміжного технологічного обладнання, маршрут технологічної дії на ОМ на {РПt};

д) множина точок , система координат ПР, система ЧПУ ПР, констуктивно-технологічні особливості схвата ПР, констуктивно-технологічні параметри ПР, конструкція об’єкта маніпулювання, зони доступу до робочого простору {РПt}, маршрут технологічної дії на ОМ на {РПt}.

 

5. Сутність визначення координат точок за критерієм найменшого споживаного ресурсу ∆qmin методом повного перебору полягає в:

а) визначенні ∆qmin при однакових координатах (координаті) множини т. [Ctgmin; Ctgmax] кожної з РП до точок t};

б) визначенні ∆qmin при однакових координатах (координаті) множини т. [Аtgmin; Аtgmax] кожної з до точок t};

в) визначенні ∆qmin при однакових координатах (координаті) множини т.t} до точок [Аtgmin; Аtgmax];

г) визначенні ∆qmin при однакових координатах (координаті) множини т.t} до точок [Сtgmin; Сtgmax];

д) визначенні ∆qmin при однакових координатах (координаті) множини т. [Ctgmin; Ctgmax] кожної до т. t} .

 

6. Сутність визначення координат опорних точок t} з використанням математичного очікування (МЕ) базується на:

а) математичному очікуванні множини т. t};

б) математичному очікуванні множини т. t};

в) математичному очікуванні множини т. t} та t};

г) математичному очікуванні т. Сt та т. t};

д) математичному очікуванні т. t} та т. Аt.

 

7. Сутність визначення координат опорних точок t} за критерієм мінімуму споживаного кінематичного ресурсу базується на:

а) математичному очікуванні множини т. t};

б) математичному очікуванні множини т. t} та т. t};

в) математичному очікуванні т. Сt та т. t};

г) математичному очікуванні множини т. t};

д) математичному очікуванні т. t} та т. Аt.

 

8. Сутність визначення мінімуму споживаного кінематичного ресурсу за методикою однокоординатного математичного очікування. зводиться до:

а) визначення математичного очікування координат точок t} для кожної робочої позиції (при цьому кожна т. формується при однокоординатному переборі координат т. (тобто із всіма локальними ) з наступним визначенням ∆q для пари точок та вибору найменшого ∆q;

б) визначення методом математичного очікування локальних точок (однієїдля ) з наступним визначенням ∆q методом повного перебору кожної точки з множини зі всіма точками Сt ;

в) визначення за відомими координатами точок t} математичного очікування точок з наступним визначенням ∆q при переміщенні від однієї точки до всіх t} всіх Т робочих позицій;

г) визначення методом математичного очікування однієї точки для кожної з пар з отриманих “попарних” точок А до всіх точок t} всіх РП;

д) визначення методом математичного очікування двох точок з найбільш віддалених max та найближчих min з множини t} з наступним визначенням ∆q при переміщенні від т. max та min до всіх точок множини .

 

9. Сутність визначення мінімуму споживаного кінематичного ресурсу за методикою визначення математичного очікування локальних точок – . зводиться до:

а) визначення математичного очікування координат точок t} для кожної робочої позиції (при цьому кожна т. формується при однокоординатному переборі координат т. (тобто із всіма локальними ) з наступним визначенням ∆q для пари точок та вибору найменшого ∆q;

б) визначення методом математичного очікування локальних точок (однієїдля ) з наступним визначенням ∆q методом повного перебору кожної точки з множини зі всіма точками Сt ;

в) визначення за відомими координатами точок t} математичного очікування точок з наступним визначенням ∆q при переміщенні від однієї точки до всіх t} всіх Т робочих позицій;

г) визначення методом математичного очікування однієї точки для кожної з пар з отриманих “попарних” точок А до всіх точок t} всіх РП;

д) визначення методом математичного очікування двох точок з найбільш віддалених max та найближчих min з множини t} з наступним визначенням ∆q при переміщенні від т. max та min до всіх точок множини .

 

10. Сутність визначення мінімуму споживаного кінематичного ресурсу за методикою визначення математичного очікування загальної точки – . зводиться до:

а) визначення математичного очікування координат точок t} для кожної робочої позиції (при цьому кожна т. формується при однокоординатному переборі координат т. (тобто із всіма локальними ) з наступним визначенням ∆q для пари точок та вибору найменшого ∆q;

б) визначення методом математичного очікування локальних точок (однієїдля ) з наступним визначенням ∆q методом повного перебору кожної точки з множини зі всіма точками Сt ;

в) визначення за відомими координатами точок t} математичного очікування точок з наступним визначенням ∆q при переміщенні від однієї точки до всіх t} всіх Т робочих позицій;

г) визначення методом математичного очікування однієї точки для кожної з пар з отриманих “попарних” точок А до всіх точок t} всіх РП;

д) визначення методом математичного очікування двох точок з найбільш віддалених max та найближчих min з множини t} з наступним визначенням ∆q при переміщенні від т. max та min до всіх точок множини .

 

11. Сутність визначення мінімуму споживаного кінематичного ресурсу за методикою, що базується на попарному визначенні математичного очікування точки А, з наступним перебором кожної із цих точок з точками зводиться до:

а) визначення математичного очікування координат точок t} для кожної робочої позиції (при цьому кожна т. формується при однокоординатному переборі координат т. (тобто із всіма локальними ) з наступним визначенням ∆q для пари точок та вибору найменшого ∆q;

б) визначення методом математичного очікування локальних точок (однієїдля ) з наступним визначенням ∆q методом повного перебору кожної точки з множини зі всіма точками Сt ;

в) визначення за відомими координатами точок t} математичного очікування точок з наступним визначенням ∆q при переміщенні від однієї точки до всіх t} всіх Т робочих позицій;

г) визначення методом математичного очікування однієї точки для кожної з пар з отриманих “попарних” точок А до всіх точок t} всіх РП;

д) визначення методом математичного очікування двох точок з найбільш віддалених max та найближчих min з множини t} з наступним визначенням ∆q при переміщенні від т. max та min до всіх точок множини .

 

12. Сутність визначення мінімуму споживаного кінематичного ресурсу за методикою визначення математичного очікування двох найбільш віддалених та найближчих точок , ; , зводиться до:

а) визначення математичного очікування координат точок t} для кожної робочої позиції (при цьому кожна т. формується при однокоординатному переборі координат т. (тобто із всіма локальними ) з наступним визначенням ∆q для пари точок та вибору найменшого ∆q;

б) визначення методом математичного очікування локальних точок (однієїдля ) з наступним визначенням ∆q методом повного перебору кожної точки з множини зі всіма точками Сt ;

в) визначення за відомими координатами точок t} математичного очікування точок з наступним визначенням ∆q при переміщенні від однієї точки до всіх t} всіх Т робочих позицій;

г) визначення методом математичного очікування однієї точки для кожної з пар з отриманих “попарних” точок А до всіх точок t} всіх РП;

д) визначення методом математичного очікування двох точок з найбільш віддалених max та найближчих min з множини t} з наступним визначенням ∆q при переміщенні від т. max та min до всіх точок множини .

 

Примітка. Вище позначено:

t} – множина точок кінцевого положення схвата ПР при технологічному обслуговуванні t-ої РП – РПt.

t} – множина точок початкового положення схвата ПР при технологічному обслуговуванні t-ої РП – РПt.


 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.