Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Характеристика маси брутто та нетто.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Найчастіше, вивчаючи упаковку улюбленого печива або пляшку з-під молока, ми зустрічаємо такі незрозумілі написи, як «маса брутто» і «маса нетто». Що ж означають ці терміни і в чому полягають їх відмінності? Спробуємо уважно розібратися в цих питаннях. Що таке брутто та нетто?

Брутто — вага товару разом з упаковкою, дохід без врахування витрат і т.д.

Нетто — протилежність брутто. Вага товару без врахування тари і упаковки, ціна виробу за вирахуванням знижок, чистий прибуток з урахуванням витрат і т.д. Яка різниця між брутто та нетто? По суті, «брутто» і «нетто» служать економічними термінами, що прийшли до нас колись з Італії.

Слово «брутто» перекладається з італійської як «поганий», а з латинської — як «грубий, нерозумний, дурний». Вагою брутто іменують загальну масу товару з упаковкою. Також даний термін застосовується для позначення прибутку без урахування витрат або ціни без відрахувань.

«Нетто» ж означає «чистий», іншими словами — очищений від зайвого. Таким чином, вагою нетто називають вага самого виробу або товару за вирахуванням маси упаковки. Також даний термін використовується для позначення ціни товару без надбавок і знижок. Тобто для покупця ціна нетто є фактично сплаченою сумою за товар, а для продавця — чистим прибутком від продажу з вирахуванням всіх витрат і витрат.

Брутто і нетто по відношенню один до одного представляють собою поняття-антиподи. Хитрі виробники продуктів харчування та інших товарів, при покупці яких вага має важливе значення, вказують на упаковці саме масу брутто. Наївний покупець спостерігає на банці з улюбленою кавою вага 100 грам і перебуває в повній впевненості, що він платить безпосередньо за 100 грам зерен кави. Насправді маса брутто включає в себе ще й упаковку — в даному випадку достатньо важку банку.Також визначення брутто та нетто застосовуються не тільки для позначення ваги продуктів харчування, а й у ряді інших сфер. Відмінність брутто від нетто полягає в наступному: брутто — вага товару разом з упаковкою, тоді як нетто — його чиста маса.

3.1.3 Документація: сутність, значення, види документів та вимоги щодо їх оформлення.

Значення документів полягає у наступному:

 документи є письмовими доказами здійснення господарських операцій, тобто мають юридичне значення;

 за допомогою документів обґрунтовують правильність здійснення господарських операцій, контролюють наявність, фактичний стан, рух та зберігання господарських засобів підприємства;

 документи є засобом доведення розпоряджень, наказів на здійснення відповідних операцій виконавцям, тобто є важливими і необхідними в управлінні діяльністю підприємства. В свою чергу, для виконавців документи є підставою і обґрунтуванням здійснених ними операцій;

 документи є важливим джерелом для здійснення фінансового контролю, аудиту, ревізій, аналізу господарської діяльності підприємства.

Бухгалтерський документ - це письмове свідоцтво, яке підтверджує факт здійснення господарських операцій, право на їх вчинення або встановлює матеріальну відповідальність працівників за довірені їм цінності.

Різноманітність господарських операцій вимагає складання різних за своїм змістом і призначенням документів, оскільки за кожною господарською операцією складається свій документ. Правильному складанню і використанню документів в бухгалтерському обліку сприяє їх класифікація.

Під класифікацією документів розуміють їх групування за певними ознаками. Основні ознаки, за якими класифікуються бухгалтерські документи, і види документів представлені в наступній таблиці. Операції, що здійснюються в підприємницькій, фінансово-господарській діяльності і впливають на стан майна, капіталу, зобов'язання і фінансові результати, повинні бути оформлені первинними документами. Держкомстатом України ( Мінстатом України ).

Документи класифікують за наступними ознаками.

За наведеними ознаками документи класифікують наступним чином.

Із наведеної класифікації та характеристики документів можна відзначити, що кожен документ належить одночасно до різних класифікаційних груп.

Первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Порядок складання, прийняття і зберігання первинної документації регулюється Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну України від 24. 05. 95. р. № 88.

Первинні документи має бути складено в момент проведення кожної господарської операції або , якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівкові кошти допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів чеків тощо.

Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи, котрі також слід відносити до первинних документів ( авансові звіти, товарно - касові звіти, товарно - грошові звіти, матеріальні звіти тощо).

Первинні документи повинні мати обов’язкові реквізити, а також залежно від характеру операції та технології обробки даних до них можуть бути включені додаткові реквізити

Якщо у первинному документі відсутній будь-який реквізит, такий документ стає недоказовим і не може слугувати підставою для здійснення відповідних записів у бухгалтерському обліку.

Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Держкомстатом України ( Мінстатом України ) , а також бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України.

Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням самостійно виготовлених бланків, котрі повинні обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.

Бланки первинних документів, якими оформляються окремі операції (наприклад, довіреності ), віднесені до бланків суворої звітності, виготовляються з типографською нумерацією за зразками типових або спеціалізованих форм відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності, затверджених наказом Мінфіну України від 25. 11. 93. р. № 118, МВС України від 24. 11. 93 м. № 740.

Надходження їх на склад і відпуск зі складу оформляються прибутково - видатковими накладними на внутрішнє переміщення. Наявність цих бланків відображається в книзі їх обліку, що повинна бути пронумерована, прошнурована, завірена підписами керівника і головного бухгалтера і скріплена печаткою даного підприємства. У разі описання бланків суворої звітності складається звіт акт на списання.

Записи в первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися чорнилом тільки темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання документів і запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. Виключити випадки заповнення документів чорнилом або іншими засобами червоного кольору, оскільки в бухгалтерському обліку цей колір традиційно використовується для виправлення помилок ( метод " сторно").

Для запобігання не санкціонованому втручанню та оформлення первинних документів або їх повторного використання вільні рядки повинні обов'язково прокреслюватися, а додані до прибуткових і видаткових касових ордерів документи підлягають погашенню штампом або напис від руки " Одержано " або " Оплачено" із зазначенням дати.

Первинні документи до внесення їх у регістри обліку обов'язково перевіряються працівниками, що ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів і відповідність господарської операції чинному законодавству, логічне ув'язнення окремих показників.

Первинні документи за операціями, що суперечать законодавству, нормативним актам і встановленому порядку приймання, зберігання і витрати грошових коштів, товарно - матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам іншим юридичним і фізичним особам, повинні бути передані головному бухгалтеру підприємства ( установи ) для прийняття у встановленому порядку рішення про прийняття їх до обліку. Слід чітко розмежувати відповідальність за оформлення, подання й обороту первинних документів серед посадових осіб підприємства.Усі господарські операції, що здійснюються на підприємстві, повинні бути задокументовані і внесені до відповідних бухгалтерських регістрів.

Документуванням господарських операцій займаються не тільки працівники бухгалтерської служби підприємства ( установи ), а в першу чергу ті, хто проводить господарські операції і дає дозвіл на їх проведення.

1. Створення (або надходження зі сторони) та оформлення документа

2. Перевірка документа

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.