Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема наступного заняття.Тести

1. В передепідемічний період по грипу на одному з підприємств м. Чернігова лікар медсанчастини вирішив провести профілактичний курс ультрафіолетових опромінень серед працівників одного з цехів (5 чоловіків, 23-48 років). З них цей курс протипоказаний (дані з анамнезу та об¢єктивні дані, лабораторні дані) хворим на хворобу?

A.*Меланома.

B. Виразкова хвороба шлунку.

C. Стоматит.

D. Артрит.

E. Гастрит.

 

2. У зв’язку з вимогами органів обмежене використання досліджень з залученням волонтерів для визначення невідомого фактора ризику довкілля. Ці заборони, в свою чергу, призводить до збільшення кількості токсикологічних експериментів на тваринах, які проводяться у відповідності до правил «GLP» (Хорошої лабораторної практики). Який з нижче перерахованих критеріїв має переваги при дослідженнях на тваринах?

А. *Визначення механізмів впливу певного досліджуваного фактора.
В. Відмінність відповіді тварин та людини за однакового виду впливу.
С. Труднощі в екстраполяції результатів досліджень на людину.
D. Часові рамки та кількісні характеристики впливу досліджуваного фактора.
E. Контрольованість умов експерименту.

 

3. Для визначення розповсюдженості професійної патології серед лікарів-анестезіологів було проведено когортне (групове) дослідження. Вкажіть недоліки даного епідеміологічного метод дослідження, крім:

А. *Можливість визначення рідкісних / хронічних захворювань серед робітників.
В. Потребують багато часу для проведення.
С. Можливість високого відсотку відсіву.
D. Економічно затратні.
E. Можливість зміни категорій осіб, що зазнали впливу.

 

4. У жителів населеного пункту (50 тис. чол.) зареєстровано захворювання невідомої етіології, яке характеризується дихальною недостатністю, лихоманкою, висипом, нудотою та блювотою. Захворіло 20 тисяч осіб, серед яких зареєстровано 340 смертельних випадків. Для визначення причини захворювання було запропоновано провести епідеміологічне дослідження методом «випадок-контроль». Що є недоліком такого дослідження при визначенні небезпечного фактора, який спровокував розвиток даного захворювання?

А. *Проводиться на великих популяціях людей.
В. Короткий період для дослідження.
С. Визначення причини хронічних або рідкісних захворювань.
D. Економічна доступність.
E. Точно та достовірно оцінюється відносний ризик захворювання.

 

5. Для оцінки ризику впливу тютюнового диму на здоров’я людини було запропоновано визначати котинін у сечі. Для підтвердження ефективності даного індикатору для ідентифікації ризику такого впливу було запропоновано провести контрольовані експериментальні дослідження на волонтерах-добровольцях. Вкажіть, що з нижче перерахованого являється перевагою даного методу дослідження?

А. *Контрольованість умов експерименту.
В. Визначення реакції людини на відносно короткотривалий вплив ризик-фактора.
С. Економічні витрати при проведенні такого експерименту.
D. Виключення найбільш чутливих груп популяції в дослідження.
E. Визначення незначних та/або зворотніх ефектів впливу чинника ризику.

 

6. При вивченні та оцінці впливу певної хімічної сполуки на здоров’я людей експериментатором будуть враховані всі дані, крім:

А. *Географічне розташування об’єкту дослідження.
В. Тривалість впливу сполуки.
С. Хімічна біодоступність із забрудненого середовища.
D. Дані геоінформаційних систем та сенсорів довкілля.
E. Шлях впливу сполуки.

 

7. Для оцінки експозиції хімічної сполуки при оцінці ризику найбільш ефективним є такий метод:

А. *Використання біомаркерів.
В. Моніторинг навколишнього середовища.
С. Використання адекватних моделей.
D. Особистий моніторинг.
E. Опитування

8. Внаслідок випадкового розливу толуолу необхідно оцінити отриману дозу даного органічного розчинника в органі-мішені організму робітників лабораторії газорідинної хроматографії. Вкажіть метод, який найкраще забезпечить точне визначення?

А. *Фізіологічно обґрунтована фармакокінетичне моделювання.
В. Комп’ютерне моделювання.
С. Визначення рівня толуолу за одиницю часу (мг/день).
D. Безпосереднє визначення концентрації толуолу на місці нанесення.
E. Визначення рівня толуолу на одиницю поверхні тіла за одиницю часу (мг/кг/день).

9. Визначення рівня свинцю у крові різних категорій населення дозволило встановити, що бензин є основним джерелом впливу даної сполуки на організм людини. На державному рівні ці дані були підставою для встановлення обмеження викидів/скидів свинцю у навколишнє середовище з метою зменшення його негативного впливу на здоров’я населення. Який біомаркер використовувався для визначення концентрації свинцю в організмі людини?

А. *Біомаркер впливу.
В. Біомаркер ранніх біологічних ефектів.
С. Біомаркер фактора ризику.
D. Біомаркер чутливості.
E. Геномний біомаркер.

 

10. Досліднику потрібно визначити ризик надходження певної хімічної сполуки для загальної популяції населення. Вкажіть провідний шлях потрапляння чинника хімічної природи до організму для вказаного контингенту населення.

А. *Харчовий.
В. Інгаляційний.
С. Всмоктування через шкіру.
D. Всмоктування через слизові оболонки.
E. Перехід через плаценту від матері до дитини.

 

11. При оцінці впливу хімічного чинника довкілля на організм людини необхідно зважати на контингент населення, для якого проводиться оцінка ризику. Вкажіть провідний шлях надходження хімічних сполук до організму людини у виробничому середовищі.

А. *Інгаляційний.
В. Харчовий.
С. Всмоктування через шкіру.
D. Всмоктування через слизові оболонки.
E. Перехід через плаценту від матері до дитини.   12. Серед населення, що мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів, динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що виражаються в центральному паралічі, ідіотії та сліпоті новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища найбільш вірогідно можуть зумовити розвиток даної патології? A. *Ртуті. B. Стронцію. C. Кадмію. D. Заліза. E. Хрому.  

 

 

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти упідручниках:

 

 

- Основна

1. Мороз В. М., Сергета І. В., Фещук Н. М., Олійник М. П. Охорона праці у медицині та фармації. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. — С. 51.

2. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006.

 

- Додаткова

1. Гігієна праці. / За ред. А.М.Шевченка. – К.: Інфотекс, 2000.- 608 с.

2. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. / Под ред. А.М.Шевченко. – К., Вища школа., 1986. – С. 207-215.

3. Гігієна праці. / За ред. А.М.Шевченка. – К.: Інфотекс, 2000.- 608 с.

4. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. / Под ред. А.М.Шевченко. – К., Вища школа., 1986. – С. 207-215.

 

 

6.3.Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми

заняття.

 

№№ п.п. Основні завдання Вказівки Відповіді
  Термін, упродовж якого лікувально-профілактичний заклад, що має право встановлювати заключний діагноз профзахворювання, повинен надіслати повідомлення про хронічне професійне захворювання:   Мороз В. М., Сергета І. В., Фещук Н. М., Олійник М. П. Охорона праці у медицині та фармації. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. — С. 51.   3 доби;
  Назвіть зміни в організмі, що характеризують гострий карбокситоксикоз:   Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 83-84.   1. Карбоксигемоглобінемія 2. Пригнічення тканинного дихання 3. Розлади з боку центральної нервової системи

 

7. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.

 

А. Питання для самоконтролю

1. Класифікації промислових отрут за їх походженням, хімічною структурою, ступенем небезпеки для організму, кумулятивними властивостями, тропністю дії.

2. Основні шляхи надходження промислових отрут до організму, їх комплексна, комбінована, поєднана, ізольована дія.

3. Найбільш характерні показники, що визначають дію промислової отрути на організм.

4. Види професійних інтоксикацій і особливості клінічної картини при отруєнні найбільш поширеними отрутами.

5. Перетворення виробничих отрут в організмі (деструкція, трансформація, проміжні, побічні продукти, їх роль у картині перебігу інтоксикації).

6. Кумуляція виробничих отрут матеріальна і функціональна, її значення в розвитку професійних отруєнь, тропність дії отрут.

7. Гострі та хронічні професійні захворювання і отруєння, їх особливості.

8. Вплив умов виробничого середовища на токсичну дію промислових отрут. Фактори ризику робочої зони, які підсилюють (потенціюють) дію виробничої отрути.

9. Клінічні особливості отруєння найбільш поширеними виробничими отрутами – свинцем, ртуттю, бензолом, марганцем, оксидом вуглецю, сірководнем та іншими.

10. Особливості розслідування гострих професійних захворювань (отруєнь). Документи, які оформляються при цьому.

11. Особливості розслідування хронічних професійних захворювань (отруєнь). Документи, які оформляються при цьому.

 

 

Б. Тести для самоконтролю з еталонами відповідей.

1. Фактори визначають ступінь впливу промислових токсичних речовин на організм людини при інгаляційному шляху надходження, всі, крім:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 359.

1). Доза

2). Концентрація

3). Якість речовин

4). Розчинність

*5). Дисперсність

 

2. Назвіть фактори виробничого середовища, що можуть збільшувати ступінь токсичної дію шкідливих речовин на організм робітників:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 469-470.

*1). Дискомфортний мікроклімат, та висока важкість праці

2). Високий рівень ультрафіолетового випромінювання

3). Надмірна вага тіла та висока електропровідність атмосферного повітря

4). Несприятливі клімато-погодні умови

5). Високий ступінь бактеріального забруднення ґрунту

 

3. Назвіть показники, що визначають ступінь кумуляції токсичних речовин:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 468-469.

*1). Експозиція Концентрація Стійкість

2). Дисперсність

3). Вік пацієнта, стать пацієнта

4). Питома вага та молекулярна вага

5). Розчинність

 

4. Назвіть найбільш характерний ранній клінічний прояв випадків хронічного отруєння виробничими отрутами:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 470.

1). Зрушення з боку формули крові

2). Пригнічення обміну речовин

*3). Астено-вегетативний синдром

4). Розлад коордінації рухів

5). Диплопія

5. Назвіть шлях виведення токсичних речовин з організму:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 468.

*1). Потові залози

2). Центральна нервова система

3). Сальні залози

4). Слинні залози

5). Молочні залози

 

В. Задачі для самоконтролю з відповідями.

Приведіть класифікацію шкідливих хімічних речовин за ступенем впливу на організм:

 

Відпорвідь:

1. Надто небезпечні

2. Високонебезпечні

3. Помірно небезпечні

4. Мало небезпечні

 

 

8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

 

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:

1. Провести розпізнавання та розслідування випадків отруєнь і захворювань хімічної природи, користуватися відповідною нормативною та інструктивною документацією.

2. Рекомендувати та впроваджувати профілактичні заходи щодо професійних захворювань і отруєнь, оцінювати їх ефективність.

3. Оформити необхідні документи по розслідуванню випадків профотруєнь та захворювань.

 

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:

 

9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальна мета в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час в хвилинах
І. Підготовчий етап
1.Організаційні заходи 2. Постановка навчальної мети 3. Контроль вихідного рівня знань ІІ     Тестовий контроль Усне опитування   Тести ІІ рівня Перелік питань для опитування    
ІІ. Основний етап        
Самостійна робота студента під керівництвом викладача: 1. Провести розпізнавання та розслідування випадків отруєнь і захворювань хімічної природи, користуватися відповідною нормативною та інструктивною документацією. 2. Рекомендувати та впроваджувати профілактичні заходи щодо професійних захворювань і отруєнь, оцінювати їх ефективність. 3. Оформити необхідні документи по розслідуванню випадків профотруєнь та захворювань. 4. Вирішити учбові задачі         Протокол лабораторної роботи     Інструкція з виконання лабораторної роботи  
ІІІ Заключний етап:        
1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок. 2. Підведення підсумків, оголошення оцінок. 3. Домашнє завдання, інструкція до виконання ІІІ Індивідуальний контроль практичних навичок Протокол лабораторної роботи          

 

10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.

 

10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для рек­торського контролю).

 

1. До лiкаря-терапевта районної полiклiнiки звернувся чоловiк 44-х рокiв, що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблi фарбами та лаком. Скарги хворого i об’єктивнi данi свiдчили про гостре професiйне отруєння. Лiкар тимчасово звiль- нив постраждалого вiд роботи, призначив лiкування i надiслав "Екстрене повiдомлення"до:

A. Районної санiтарно-епiдемiологiчної станцiї

B. На пiдприємство, де працює постраждалій

C. У медико-санiтарну частину пiдприємства

D. Головному лiкарю ТМО

E. У спецiалiзовану клiнiку, що пiдтверджує захворювання

 

2. Чоловiк 49-ти рокiв скаржиться на перiодичний головний бiль, пiдвищення артерi- ального тиску, бiль в дiлянцi серця ниючого характеру, бiль та побiлiння кистей рук при зануреннi у холодну воду, якi зникають через 15 хвилин пiсля звичної роботи, парестезiї та онiмiння верхнiх кiнцiвок. Об’єктивно: АТ- 160/100 мм рт.ст., акцент II тону над аортою, систолiчний шум на верхiвцi серця. Позитивний симптом "бiлої плями", Паля, позитивна холодова проба. Який з дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?

A. Вiбрацiйна хвороба

B. Гiпертонiчна хвороба

C. Синдром Рейно

D. Остеохондроз хребта з корiнцевим син- дромом

E. Iшемiчна хвороба серця

 

3. Хворий 45-ти рокiв, тракторист, доставлений в клiнiку попутним транспортом. Вiдомо, що 3 години тому працював на складi з отрутохiмiкатами. Загальний стан хворого важкий. Вiдмiчається рiзке звуження зiниць, тремор, судоми м’язiв всього тiла, розлад функцiї сфiнктера. У кровi вiдмiчає- ться зниження активностi холiнестерази на 40%. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Гостре отруєння фосфорорганiчними сполуками

B. Гостре отруєння хлорорганiчними сполу- ками

C. Гостре отруєння ртутьорганiчними сполу- ками

D. Гостре отруєння арсеновмiсними сполука- ми

E. Гостре отруєння нiтрофенольними сполу- ками

 

4. Шихтувальник свинцевоплавильного цеху 22 роки пiддавався дiї свинцю в концен- трацiях до 1 мг/м3. Який з лабораторних показникiв вiдноситься до раннiх i вiрогiдних ознак хронiчної свинцевої iнтоксикацiї?

A. Порфiринурiя

B. Ретикулоцитоз, базофiльна зернистiсть еритроцитiв

C. Збiльшення концентрацiї свинцю у бiоло- гiчних середовищах

D. Лейкоцитоз

E. Анемiя

 

 

Тема наступного заняття.

Методика організації проведення попередніх та періодичних медичних оглядів робітників певних професій

 

 

Методичні рекомендації склав___________________

к.мед.н., доцент Ковальчук Л.Й.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.