Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема наступного заняття.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

А б

Мал. 39.6. Особливості розташування навчального обладнання у виробничих

майстернях для проведення трудового виховання

(при розташуванні верстатів перпендикулярно (а) та під кутом 45° до вікон (б))

1 – верстати; 2 – токарний верстат; 3 – свердлильний верстат; 4, 7 – точило;

5 – дискова пилка; 6 – місце для зберігання металевого реманенту; 8 – місце для варіння клею, 9 – монтажний стіл; 10 – стіл; 11 – поміст; 12 – секційні шафи;

13 – стелаж для пиломатеріалів; 14 – раковина; 15 – вбудовані шафи;

16 – класна дошка

 

У майстернях для учнів 10-12 років слід використовувати інструменти спеціального розміру №1, для учнів 13-15 років - інструменти спеціального розміру №2, для учнів понад 15 років - інструменти для дорослих.

Максимальна маса вантажу для підняття школярами складає у віці 11-12 років - до 4 кг, у віці 13-14 років - до 5 кг, у віці 15 років: для хлопчиків - 12 кг, для дівчаток - 6,0 кг, у віці 16 років – відповідно 14 та 7 кг, у віці 17 років - відповідно 16 та 8 кг.

Отже, санітарна експертиза правильності підбору та розстановки меблів у навчальних приміщеннях повинна передбачати аналіз наявності в кожному з них меблів не менше 2-3 різних номерів та адекватності їх взаєморозташування, характеристику відстані між рядами меблів та між меблями і боковими, передньою та задньою стінами приміщення, вивчення умов забезпечення правильної робочої пози та зручної посадки, вимірювання основних розмірів навчальних меблів тощо.

 

НАВЧАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

з методики виготовлення універсального парто-ростоміра

(лінійки Нікітіна-Флерова)

Для виготовлення універсального парто-ростоміра (лінійки Нікітіна-Флерова) необхідно мати таблицю розмірів основних елементів меблів, дерев’яну або металеву планку довжиною не менше ніж 100 см та сантиметрову стрічку.

На одному боці лінійки, що використовують для визначення номера меблів, відкладаються відрізки, довжина яких відповідає стандартній висоті кришки столу (парти) над підлогою та відстані від кришки сидіння до підлоги для меблів різних номерів. Зворотний бік лінійки, що призначений для визначення номера парти, розподіляється на 6 відрізків по 15 см.

Лінійку, що підготовлена за означеними правилами, слід повісити на класну дошку, стіну або двері таким чином, щоб перша її поділка знаходилась на відстані 115 см від підлоги, тобто кінець лінійки був розташований на рівні 100 см від підлоги, та провести визначення номера парт або навчальних меблів відповідно до довжини тіла конкретних учнів.

 

6. Матеріали методичного забезпечення заняття.

 

6.1. Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь

 

Тести

1. Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 6-го класу показав: уроки в столярній майстерні проводяться в п’ятницю, четвертим і п’ятим уроком, загальною тривалістю 90 хв., щільність 1-го уроку – 69%, 2-го – 65%. Чи відповідає організація уроку праці гігієнічним вимогам?

А. *Відповідає вимогам.

В. Не відповідає за тривалістю заняття.

С. Не відповідає за моторною щільністю 1-го уроку.

D. Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку.

Е. Не відповідає за спареністю уроку.

 

2. При вивченні фізичного розвитку дітей перед дошкільного віку оцінювали показники: довжину та масу тіла; обвід грудної клітки, голови та стегон; форму хребта та грудної клітки. Який із перерахованих показників, крім довжини та маси тіла, відносяться до основних показників фізичного розвитку?

А.* Обвід грудної клітки.

В. Обвід голови.

С. Форма хребта.

D. Форма грудної клітки.

Е. Обвід стегон.

 

3. Під час медичного огляду школярів в одного з учнів установлено захворювання на бронхіальну астму; симптомів дихальної недостатності в стані спокою немає, перебіг нападів нетяжкий, 1-2 рази протягом року. До якої групи занять з фізичного виховання можна віднести цього учня?

А. *Спеціальна група.

В. Основна група.

С. Підготовча група.

D. Заняття лікувальною фізкультурою.

Е. Заборонити заняття.

 

4. З метою підвищення загартованості організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму, в основу якої покладені наступні принципи: поступовість, індивідуальність, комплексність. Який з основних принципів загартовування не включив лікар у програму?

А. *Систематичність.

В. Підвищення резистентності.

С. Нарощування сили впливу.

D. Нарощування інтенсивності впливу.

Е. Підвищення стійкості.

 

5. В місті Н. було заплановано побудувати середню загальноосвітню школу. Найбільш оптимальною для дитячих закладів є система забудови:

A. *Блочна.

B. Централізована.

C. Павільйонна.

D. Децентралізована.

E. Компактна.

 

6. В 5 класі середньої загальноосвітньої школи була проведена оцінка умов перебування дітей у класі. Зокрема були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +240С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни +210С, швидкість руху повітря – 0,1 м/с, відносна вологість повітря – 65%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. *Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

B. Мікроклімат комфортний.

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою швидкістю повітря.

D. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою радіаційною температурою.

E. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

7. В зимовий період була проведена оцінка мікрокліматичних умов у 6 класі загальноосвітньої школи. Були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +180С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +150С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. *Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

E. Мікроклімат комфортний.

8. В першому класі гімназії була проведена оцінка мікроклімату з метою його оптимізації. Були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +200С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +190С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

A. *Мікроклімат комфортний.

B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

E. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

9. За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов у групових кімнатах дитячого садка. Результати вимірювань: середня температура повітря - +200С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +180С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату групової кімнати дитячого садка.

А. *Мікроклімат комфортний.

В. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

С. Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу.

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

Е. Мікроклімат дискомфортний зі значними коливаннями його основних параметрів.

 

10. Студенту запропоновано оцінити параметри мікроклімату навчальної кімнати. Який з перерахованих показників не відноситься до параметрів мікроклімату?

А. *Освітленість приміщення.

В. Вологість повітря.

С. Температура повітря.

Д. Швидкість руху повітря.

Е. Радіаційна температура поверхонь.

 

11. В кабінеті хімії середньої загальноосвітньої школи виникла необхідність оцінити ефективність вентиляції. Запропонуйте показники, які потрібно використати для виконання цього завдання.

A. *Визначити необхідну та фактичну кратність вентиляції.

B. Визначити об’єм та кратність вентиляції.

C. Визначити систему вентиляції.

D. Визначити кубатуру приміщення.

E. Визначити концентрацію СО2..

12. В 7 класі гімназії провели гігієнічну оцінку ефективності вентиляції. Який з показників врахували для того, щоб розрахувати необхідну кратність повітрообміну в шкільному класі:

A. *Кубатуру приміщення.

B. Концентрацію СО2 в повітрі.

C. Систему вентиляції.

D. Час перебування учнів у класі.

E. Орієнтацію вікон.

13. У приміщенні навчального класу середньої школи провели гігієнічну оцінку природному освітленню. Дайте рекомендації відносно гігієнічних вимог щодо умов природного освітлення шкільного класу:

A. *Коефіцієнт природного освітлення не менше 1,5%.

B. Яскравість не більше 2000 Кд/м.кв.

C. Рівномірність освітлення 1:2.

D. Світловий коефіцієнт не менше 1:10.

E. Кут падіння променів світла не менше 500.

14. Приміщення 8 класу середньої школи площею 50 м2. В класі три вікна. Затінення за вікнами відсутнє. Який з показників природного освітлення необхідно врахувати при плануванні кількості рядів парт (столів) у класі:

A. *Коефіцієнт заглиблення.

B. Площу вікон.

C. Світловий коефіцієнт.

D. Кут затінення.

E. Освітленість.

 

15. У груповій кімнаті дитячого навчального закладу, що побудована за типовим проектом, установлено, що мікрокліматичні умови і штучна освітленість відповідають гігієнічним вимогам, а рівень природної освітленості нижчий норми. Зміна якого з показників зовнішнього середовища впливає на показники освітленості?

А. *Коефіцієнта природного освітлення.

В. Питомої потужності електроосвітлення.

С. Коефіцієнта аерації.

D. Коефіцієнта заглиблення.

Е. Кута отвору.

 

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти упідручниках:

 

- Основна

1 Общая гигиена. Пропедевтика гигиены / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кундиев, В.Г.Бардов и др. — К.: Вища шк., 2000 — С. 604—624.

2 . Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 548.

3 . Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006.

 

- Додаткова

1. Гигиена детей и подростков / Под ред. В.Н.Кардашенко. — М.: Медицина, 1988. — С. 304—438.

2. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. / В.И.Берзинь и др. — К.: Вища шк., 1989. — С. 186—216, 246—277.

3. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. — М., Медицина, 1971. — С. 529—537.

4. Бардов В.Г., Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія медицини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – С. 164-173.

5. Сергета І.В, Бардов В.Г. Організація вільного часу та здоров’я школярів. — Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 1997. — 292 с.

6. Санитарные правила устройства и содержания детских школьных учреждений: Методические рекомендации. — М., 1987. — 25 с.

 

 

6.3.Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми

заняття.

 

№№ п.п. Основні завдання Вказівки Відповіді
  В молодшій ясельній групі дітей повинно бути не більше як   Даценко І.І., Денисюк О.Б., Долошицький С.Л. та ін. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. — 2-ге вид. Львів: Світ, 2001. — С. 193.   · 15 дітей;
  Перерахуйте основні вимоги до шкільних меблів   Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 550.   1). Забезпечення зручної та правильної посадки 2). Оптимальне фарбування 3). Безпечність в епідеміологічному відношенні та доступність до очистки і дезінфекції 4). Економічність у виготовленні та використанні 5). Відповідність характеру навчально-виховного процесу та атравматичність  

 

7. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.

 

А. Питання для самоконтролю

1. Фактори та умови навколишнього середовища і навчально–виховного процесу, що впливають на здоров’я дітей і підлітків.

2. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, які зумовлені дією чинників навколишнього середовища і навчально–виховного процесу.

3. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки і будівлі навчальних установ та закладів. Принцип функціонального зонування та його значення.

4. Гігієнічні вимоги до планування, улаштування, обладнання, мікроклімату, вентиляції та освітлення, а також санітарно-технічного благоустрою приміщень навчальних закладів.

5. Методика оцінки умов перебування та навчання учнів у сучасних навчальних закладах.

6. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів та їх фізіологічне обгрунтування.

7. Правила маркування парт, інших навчальних меблів та розсаджування учнів. Гігієнічні вимоги до розміщення парт у шкільному класі.

8. Основні профілактичні заходи щодо покращання умов навчально–виховного процесу та санітарно–гігієнічних умов перебування учнів у сучасних навчальних закладах.

 

 

Б. Тести для самоконтролю з еталонами відповідей.

1. Дайте визначення поняття “дистанція спинки” шкільних меблів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 428.

1). Відстань у горизонтальній площині від переднього краю стола до спинки сидіння

2). Відстань від заднього краю стола до переднього краю сидіння

3). Відстань від переднього краю сидіння до перпендикуляра, що опущений на його площину від заднього краю стола

4). Висота сидіння

* 5). Відстань у горизонтальній площині від заднього краю стола до спинки сидіння

2. Укажіть, яка група меблів відповідає росту дітей від 116 до 130 см:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 429.

1). 1

*2). 2

3). 3

4). 4

5). 5

 

3. Укажіть, яка група меблів відповідає росту дітей від 131 до 145 см:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 429.

1). 1

2). 2

*3). 3

4). 4

5). 5

 

В. Задачі для самоконтролю з відповідями.

При проведенні санітарно-гігієнічного обстеження школи-інтернату встановлено, що у спортивному залі температура повітря становить 17˚С, відносна вологість 50%, швидкість руху повітря 0,3 м/сек. Оцініть мікроклімат за вказаними параметрами.

 

Відповідь: Комфортний

 

8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

 

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:

У ході практичного заняття студенти вивчають методи гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ для дітей та підлітків, проводять санітарне обстеження шкільної парти, обґрунтовують гігієнічний висновок про її відповідність гігієнічним вимогам та виготовляють універсальний парто-ростомір (лінійку Нікітіна-Флорова).

1.Ознайомитись з ділянкою школи, визначити її зонування.

2.Провести обстеження шкільного класу або кабінету.

3.Оцінити розміри конфігурацію класу, площу на 1 учня.

4. Оцінити природне та штучне освітлення в класі.

5.Оцінити мікрокліматичні умови в класі, систему опалення, вентиляції, водопостачання.

6. Оцінити внутрішнє опорядження приміщення (стіни, стеля, підлога).

7. Оцінити основні класні меблі (раціональний підбір за розмірами, колір) та їх розміщення в класі.

8.Скласти обґрунтований гігієнічний висновок і дати рекомендації.

 

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:

 

9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.

№ п/п Основні етапи занять, їх функції і зміст Навчальна мета в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали медичного забезпе­чення: Час в хв.
1. Підготовчий етап 1. Організаційні заходи 2. Постановка навчальної мети 3. Контроль вихідного рівня знань ІІ     Тестовий контрольУсне опиту­вання     Тести ІІ рівня. Перелік питань для опитування          
2. Основний етап Заняття проводиться на базі загальноосвітньої школи. Самостійна робота студентів під керівн­иц­твом викладача: 1.Ознайомитись з ділянкою школи, визначити її зонування. 2.Провести обстеження шкільного класу або кабінету. 3.Оцінити розміри конфігурацію класу, площу на 1 учня. 4. Оцінити природне та штучне освітлення в класі. 5.Оцінити мікрокліматичні умови в класі, систему опалення, вентиляції, водопостачання. 6. Оцінити внутрішнє опорядження приміщення (стіни, стеля, підлога). 7. Оцінити основні класні меблі (раціональний підбір за розмірами, колір) та їх розміщення в класі. 8.Скласти обґрунтований гігієнічний висновок і дати рекомендації. ІІІ     Протокол практич-ної роботи   Інструкція з виконання практичної роботи.    
3. Заключний етап: 1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок 2. Підведення підсум­ків заняття, оголошення оцінок. 3. Домашнє завдання, інструкція до виконання ІІІ Індивідуальний контроль практич-них навичок та контроль результатів Протокол практичної роботи        

 

10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.

 

10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для рек­торського контролю).

 

1. При вступi до дитячого дошкiльного за- кладу лiкар встановив у 20% дiтей адаптацiю, що затягнулася. Який з показникiв у цих дiтей нормалiзується у першу чергу?

*A. Апетит

B. Сон

C. Емоцiйний стан

D. Секрецiя iмуноглобулiну

E. Мовна активнiсть

 

2. У ходi поглибленого медичного обстеження школяра 10-ти рокiв виявлено, що вiн часто (майже щомiсяця) хворiє на гострi респiраторнi захворювання. Фiзичний розвиток гармонiйний. Бiологiчний вiк учня вiдстає вiд календарного за кiлькiстю постiйних зубiв i щорiчнiй прибавцi у ростi. Визначте, до якої групи здоров’я вiдноситься школяр:

*A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

E. 5

 

3. Дайте оцiнку фiзичного розвитку дiвчинки 12-ти рокiв за методом сигмальних вiдхилень, якщо показник ваги тiла дорiвнює+0,5 сигми:

*A. Середнiй

B. Вище середнього

C. Високий

D. Низький

E. Нижче середнього

 

 

Тема наступного заняття.

 

Радіаційна безпека медичного персоналу при роботі з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання у лікувальних закладах

 

Методичні рекомендації склав___________________

к.мед.н., доцент Ковальчук Л.Й.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.