Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАЦІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

Виступи студентів та обговорення питань:

1. Поняття роботи.

2. Плюси і мінуси роботи.

3. Поняття безробіття.

4. Психологія праці.

5. Предмет, цілі та завдання психології праці.

6. Уявлення про працю та її значення у контексті культурно-історичного розвитку суспільства.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

Виступи студентів та обговорення питань:

1. Історія та тенденції розвитку прикладної психології у сфері професійної праці.

а) концепція «наукового менеджменту» Ф. Тейлора;

б) соціологічна концепція бюрократії М. Вебера;

в) адміністративна концепція А. Файоля;

г) принципи організації виробництва Л. Гьюліка та Л. Урвіка;

д) розвиток концепції «людських відносин»;

є) розвиток психотехніки.

2. Історія вітчизняної психології праці.

3. Загальнопсихологічні та спеціальні принципи психології праці.

4. Методологічні підходи психології праці.

а) спостереження;

б) фотографія робочого дня;

в) хронометраж;

г) аналіз продуктів трудової діяльності;

д) трудовий метод;

е) бесіда;

є) анкетування;

ж)метод експертних оцінок;

з) метод узагальнення незалежних характеристик;

і) метод критичних інцидентів;

к) метод анамнезу;

л) метод аналізу біографій і автобіографій;

м) експериментальні методи;

н) тестові методи;

о) професіографія.

5. Місце психології праці в системі наук. Психологія праці як галузь знання, галузь науки, навчальна дисципліна і професія.

6. Основні розділи психології праці. Поняття «ергономіка».

7. Ергатична система, ергатичні функції.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАЦІ

Виступи студентів та обговорення питань:

1. Когнітивні та регулятивні процеси в структурі професійної діяльності.

а) відчуття;

б) сприйняття;

в) пам'ять;

г) мислення;

д) увага;

2. Особливості регулятивних процесів.

3. Прийняття рішення.

4. Самоконтроль.

5. Корекція як процес організації діяльності.

6. Трудова мотивація і задоволеність працею.

7. Здібності як чинник професійної діяльності.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАЦІ

Виступи студентів та обговорення питань:

1. Професійно важливі якості особистості.

2. Розвиток людини як суб’єкта праці.

3. Професійне становлення особистості.

4. Прогресивна стадія професійного розвитку особистості.

5. Професійна деформація.

6. Феномен психічного вигорання.

7. Стадії професіоналізації особистості.

8. Кризи професійного становлення

9. Індивідуальний стиль трудової діяльності.

10. Колективний суб’єкт трудової діяльності. Професійні конфлікти.

11. Психологічні аспекти соціально трудової реабілітації хворих та інвалідів.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.