Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Завдання 1.Чи правильне таке твердження? Обґрунтуйте відповідь. Що прогресивніша система оподаткування, то вища вмонтована стабільність національної економіки.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Завдання 2.Прокоментуйте нижченаведені твердження:

а) "Технічний прогрес у майбутньому матиме набагато важливіше|поважніше| значення для економічного зростання, ніж у минулому".

б) "Нерівність доходів населення країни пов'язана з проблемами перерозподілу національного доходу, а не економічного зростання".

в) "Економічне зростання і забруднення навколишнього середовища є цілком непов’язаними один з одним явищами".

Задача 1. Протягом поточного року економіка країни функціонувала на рівні потенційного ВВП, який наприкінці року складає 1000 млрд. євро. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,75. Наступного року очікується зменшення ВВП до 760 млрд. євро. Визначте, на яку величину необхідно збільшити державні видатки, щоб не допустити відхилення фактичного ВВП від потенційного?

Задача 2. На початку року підприємець надав позику в сумі 10 тис. дол. на один рік, сподіваючись реально отримати 12% річних і очікуючи, що темп інфляції впродовж року становитиме 3%. Проте на при кінці року фактичний темп інфляції склав 5%. Визначте, який реальний відсоток отримав підприємець? Якими були його незаплановані втрати або додаткові прибутки? Рзв¢яжіть задачу за допомогою формули ефекту І. Фішера.

 

Варіант 11

Завдання 1.Чи правильне таке твердження? Обґрунтуйте відповідь

Фінансування державних видатків через підвищення особистих податків накладає тягар на майбутні покоління.

Завдання 2.В індустріально розвинених країнах світу від 40% до 55% національного доходу перерозподіляється через державний бюджет. Ознаками яких процесів в Україні, на вашу думку, є перерозподіл через державний бюджет понад 80% національного доходу країни?

Задача 1.Відомо, що минулого року дефлятор ВВП вашої країни склав 104%. Припускаючи, що темп інфляції у поточному році не зміниться, ви на початку року вирішили надати товаришу позику на один рік, сподіваючись отримати з цієї позики реальний відсоток - 4% річних. Визначте, як зміниться норма реального прибутку вашого капіталу, якщо темп інфляції за підсумками поточного року буде 5%? Для розв’язання задачі скористайтеся формулою ефекту І. Фішера.

Задача 2. Економіка країни функціонує на рівноважному рівні потенційного ВВП. З метою здійснення державних інвестицій уряд планує збільшити державні витрати на 5 млрд. євро. Визначте, на скільки водночас треба збільшити податки, щоб не допустити змін реального ВВП, якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,8?

 

Варіант 12

Завдання 1.Чи правильне таке твердження? Обґрунтуйте відповідь. За інших рівних умов, підвищення податків і державних видатків на однакову величину може спричинити зростання ВВП.

Завдання 2.Які негативні наслідки для кожної постсоціалістичної країни, що увійшли до Євросоюзу, має процес інтеграції в ЄС? Чи враховує це Україна?

Задача 1. На кінець року споживчі витрати та валові внутрішні приватні інвестиції у ВВП країни мали співвідношення 4:1, державні видатки склали 10 млрд. євро, а чистий експорт - 2 млрд. євро. Обсяг ВВП у першому кварталі даного року склав 50 млрд. євро. До кінця року він збільшився у п’ять разів. Визначте обсяг валових внутрішніх приватних інвестицій у даному році.

Задача 2. Уряд певної країни збільшив державні видатки на 200 млн.$, що забезпечило скорочення відставання ВВП з 2 млрд.$ до 1 млрд.$. Визначте граничну схильність до споживання, а також наскільки відсотків змінився рівень циклічного безробіття в цій країні, якщо коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5, а потенційний ВВП складає100 млрд.$.

 

Варіант 13

Завдання 1.Чи правильне таке твердження? Обґрунтуйте відповідь. Прискорений розвиток національної економіки можливий лише тоді, коли державний борг не зростає.

Завдання 2.Чому впродовж понад 200 років (з початку XVI ст. і до 1825 р.) економічна система капіталізму не відчувала економічних криз?

Задача 1. Депозити комерційного банку складають 500 тис. дол. Обов'язкові резерви дорівнюють 50 тис. дол. Як зміняться кредитні можливості даного комерційного банку і пропозиція грошей з боку банківської системи, якщо вкладник цього банку вилучить зі свого рахунка 20 тис. дол. з метою купівлі нового автомобіля?

Задача 2.Економіка країни перебуває у стані довгострокової рівноваги, за якої реальний ЧВП дорівнює потенційному і складає 10 млн. грош. од., а загальний рівень цін дорівнює 10 тис. грош. од. Функція сукупного попиту має вигляд: ЧВПD = 10,006млн. грош. од. – 0,6Р. Визначте, до яких наслідків приведе стрімке зменшення ЧВП до 9 млн. грош. од. при незмінному сукупному попиті? (Для розв’язання задачі скористайтеся загальною моделлю AD-AS).

 

Варіант 14

Завдання 1.Чи правильне таке твердження? Обґрунтуйте відповідь. Монетаристи вважають, що збільшення пропозиції грошей не впливає на реальний обсяг національного виробництва і рівень зайнятості ні у короткостроковому, ні в довгостроковому періодах.

Завдання 2.Якщо економічні суперечності є джерелом соціально-економічного прогресу, то чому вони зумовлюють економічні кризи, під час яких такий прогрес значною мірою уповільнюється?

Задача 1. Економіка країни характеризується такими даними (у млрд. гр. од.):

C = 275+0,7(YT )

In = 50+0,1Y

G = 100

XN = 10

T = 250

Визначте рівноважний ЧВП.

Задача 2. Сукупні депозити комерційних банків у банківській системі складають 3000 млн. дол. Величина обов'язкових резервів – 600 млн. дол. Якщо центральний банк зменшить норму обов’язкових резервів на 5%, то на яку величину може змінитися пропозиція грошей за умови, що банківська система повністю використовує кредитні можливості? Як змінитися величина банківського мультиплікатора?

 

Варіант 15

Завдання 1.Чи правильне таке твердження? Обґрунтуйте відповідь. Більшість сучасних економістів переконані, що вимога щорічно збалансованого бюджету не сумісна з фіскальною діяльністю держави.

Завдання 2.Які основні причини та ознаки має економічна криза в Україні у 2008-2010 рр.?

Задача 1.Валові внутрішні приватні інвестиції в країні Епсілон характеризуються рівнянням (млрд. євро):

Іg = 900 млрд. євро – 4000 млрд. євро×r, де r – реальна ставка відсотка.

Визначте обсяг валових внутрішніх приватних інвестицій, якщо номінальна ставка відсотка дорівнює 7% протягом року, а очікуваний темп інфляції: 2% на рік.

Задача 2. У 1990 р. економіка певної країни функціонувала в умовах повної зайнятості. За таких умов фактичний ВВП склав 3000 млн. гр. од. Природний рівень безробіття в цій країні дорівнює 6%. У 2000 р. фактичний ВВП дорівнював 3712 млн. гр. од., а потенційний ВВП, відповідно, 4125 млн. гр. од. За даними 2000 р. визначте:

а) абсолютне та відносне відставання ВВП;

б) використовуючи закон Оукена, визначте рівень фактичного безробіття, якщо β = 2,5.

 

Варіант 16

Завдання 1.Чи правильне таке твердження? Обґрунтуйте відповідь. Згідно з традиційним поглядом, зниження податків, яке уряд фінансує збільшенням запозичень, не стимулює збільшення видатків споживача.

Завдання 2."У 1933 р. чисті приватні внутрішні інвестиції склали мінус 6 млрд. дол. Це означає, що у той рік в економіці зовсім не вироблялися інвестиційні товари". Ви згодні з цим твердженням? Поясніть таке твердження: "Тоді як чисті інвестиції можуть бути величиною позитивною, негативною, або нульовою, валові інвестиції ні за яких обставин не можуть дорівнювати нулю".

Задача 1. Припустимо, що в країні Дельта функція споживання домогосподарств має вигляд:

С = 200млрд.$ + 0,6Y, а валові внутрішні приватні інвестиції (Ig) дорівнюють 400 млрд. $. Визначте:

а) рівноважний ВВП;

б) рівноважний ВВП, якщо валові внутрішні приватні інвестиції збільшаться на 20 млрд.$.

в) мультиплікатор інвестицій.

Задача 2.Кон’юнктура національного ринку певної країни характеризується такими показниками: загальна чисельність населення 200 млн. осіб, чисельність працездатного і економічно активного населення – 150 млн. осіб, чисельність зайнятих – 138 млн. осіб, природний рівень безробіття – 6%, чисельність циклічних безробітних – 3 млн. осіб. Потенційний ВВП складає 2500 млрд. дол., а коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5. Визначте обсяг фактичного ВВП і фактичний рівень безробіття.

 

Варіант 17

Завдання 1.Чи правильне таке твердження? Обґрунтуйте відповідь. Навіть дуже бідні на ресурси країни можуть мати високі темпи економічного зростання і забезпечувати належний рівень життя своїм громадянам.

Завдання 2.Дайте визначення чистого експорту. Поясніть, яким чином експорт із України і імпорт в Україну впливають на виробництво всередині країни. Припустимо, що іноземці витрачають на експорт із України в певному році 7 млрд. дол., а українці витрачають на імпорт у тому ж році 5 млрд. дол. Яким буде обсяг чистого експорту? Поясніть, яким чином чистий експорт може дорівнювати нулю.

Задача 1.У таблиці наведено показники використання трудових ресурсів у певній країні впродовж двох років.

 

Показники 2013 р. 2014 р.
чисельність населення (млн. осіб) 223,4 226,6
чисельність працездатного населення (млн. осіб) 168,2 169,5
чисельність безробітних (млн. осіб) 7,4 8,1
чисельність зайнятих (млн. осіб) 105,2 104,2

 

Визначте: а) чисельність робочої сили у 2013 та 2014 роках.; б) рівень участі працездатного населення країни в робочій силі у кожному році; в) рівень безробіття у 2013 та 2014 роках; г) якщо природний рівень безробіття в цій країні дорівнює 6,4%, то який був рівень циклічного безробіття у кожному з двох років? д) чи перебувала економіка даної країни у стані рецесії в будь-якому році?

Задача 2.У певній країні автономне споживання домашніх господарств складає 30 млн. грош. од., а гранична схильність до споживання дорівнює 0,4. Визначте обсяг національного виробництва благ, що задовольняє інвестиційний попит підприємців у сумі 80 млн. грош. од. і попит держави в обсязі 40 млн. грош. од.

 

Варіант 18

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.