Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Підсекція іноземних мов та українознавства

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

НАКАЗ

«___»___________ 2016 р Полтава № ______

Про проведення студентської
наукової конференції

в 2016 році

 

З метою підведення підсумків участі студентів академії в проведенні наукових досліджень в 2015 календарному році

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести 27-28 квітня 2016 року наукову конференцію за результатами участі студентів академії в науково-дослідній роботі в 2015 календарному році, відповідно до Положення про порядок організації та проведення наукових заходів на базі Полтавської державної аграрної академії від 26 січня 2016 року.

2. Створити організаційний комітет з проведення конференції у складі:

Горба О.О., проректора з науково-педагогічної, наукової роботи, доцента, голови оргкомітету,

Поліщука А.А., декана факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва, професора;

Галича О.А., декана факультету економіки та менеджменту, доцента;

Маренича М.М., декана факультету агротехнологій та екології, доцента;

Дуднікова І.А., декана інженерно-технологічного факультету, доцента,

Передери С.Б., декана факультету ветеринарної медицини, доцента;

Дорогань-Писаренко Л.О., декана факультету обліку та фінансів, доцента;

Булах Т.В., завідувача відділу з питань інтелектуальної власності;

Невідничого О.С., начальника редакційно-видавничого відділу;

Петраш А.В., голови студентського наукового товариства, студентки 3 курсу спеціальності «Економіка підприємства».

3. Деканам факультетів до 04 квітня 2016 року подати в редакційно-видавничий відділ (начальник Невідничий О.С.) інформацію про керівника, секретаря секційного засідання (форма, додаток 1), тези доповідей учасників конференції в цілому по факультету, оформлені згідно вимог (додаток 2) для підготовки програми проведення конференції та збірника наукових праць студентів, на електронну адресу: rvv@pdaa.edu.ua.

4. Редакційно-видавничому відділу (начальник Невідничий О.С.) до 22 квітня 2016 року видати програму проведення конференції та до 20 травня 2016 року – збірник наукових праць студентів за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році.

5. Секретарям секційних засідань конференції по факультетам 29 квітня 2016 року подати у відділ з питань інтелектуальної власності (завідувач Булах Т.В.) інформацію про роботу секційного засідання конференції факультету (форма, додаток 3) для її узагальнення по академії.

6. Підсумки проведення студентської наукової конференції розглянути на засіданнях вчених рад факультетів та академії.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної, наукової роботи, доцента Горба О.О.

 

Додатки на 3 арк.

 

Підстава: службова записка проректора з науково-педагогічної, наукової роботи, доцента Горба О.О.

 

Ректор академії, професор В.І. АРАНЧІЙ

 

 

Перший проректор, професор П.В. ПИСАРЕНКО

 

 

Наказ підготував і подає:

проректор з науково-педагогічної,

наукової роботи, доцент О.О. ГОРБ

 

Погоджено:

начальник юридичного відділу З.І. КОЛЯДЕНКО

 

 

Копії наказу направити: у справу, Горбу О.О., деканам семи факультетів, директорам 4 колежів та 3 технікумів, у відділи – з питань інтелектуальної власності, редакційно-видавничий, Петраш А.В.

 

 

Вик.

Булах Т.В., 2-29-53


 

Додаток 1

до наказу «___» від _________2016 року

Форма

СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Засідання 28 квітня 2016 року

Початок роботи об _______

Навчальний корпус № ___, ауд. ___

 

Керівник секціїПисаренко В.В., доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри маркетингу

Секретар секціїШевченко Ю.В., студентський декан факультету економіки та менеджменту

1. Резерви збільшення обсягів виробництва зерна Білоус Т.М., студентка ОКР «Магістр» факультету економіки та менеджменту Науковий керівник – Коваленко М.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства  
2. …………………..

Підсекція іноземних мов та українознавства

 

Засідання 28 квітня 2016 року

Початок роботи об _______

Навчальний корпус № ___, ауд. ___

Керівник підсекціїНіколаєнко Ю.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства

Секретар підсекціїСільчук О.В., викладач кафедри іноземних мов та українознавства

1. English in the context of management Грибінніченко К.Д., студентка 2 курсу ОКР «Бакалавр» факультету економіки та менеджменту Панченко Ю.О., студентка 2 курсу ОКР «Бакалавр» факультету економіки та менеджменту Науковий керівник – Тагільцева Я.М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та українознавства  
2. ………………………………..

 

 

Проректор з науково-педагогічної,

наукової роботи, доцент О.О. ГОРБ


 

Додаток 2

до наказу «___» від _________2016 року

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.