Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГРОМАДЯНГоловною особою в експертній оцінці тимчасовий непрацездатності пацієнтів є лікуючий лікар, якому надані відповідні права і покладені відповідальні обов'язки. Поряд із діагностикою, хірургічним і медикаментозним лікуванням, призначенням режиму і відбудовного лікування, лікар вирішує питання про необхідність повного або часткового звільнення хворого від роботи й оформляє медичні документи.

Перший медичний документ у визначенні непрацездатності стоматологічного хворого – медична карта стоматологічного хворого (форма № 043у) або історія хвороби стаціонарного хворого (форма № 310), що несуть інформацію про захворювання або травму хворого, що дозволяє зробити обгрунтований висновок про вид, характер патологічного процесу, ступень ваги, порушення функцій систем і органів, терміни і методи лікування. Записи в медичній карті повинні бути підтверджені записами про звернення хворого до лікаря в листку щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (форма № 037у), а історія хвороби стаціонарного хворого – у стаціонарному журналі відділення і реєстраційному журналі прийомного відділення.

Документом, що підтверджує тимчасову непрацездатність хворого під час його лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах, і оформляється на підставі записів у медичній карті або історії хвороби, є листок непрацездатності.

Листок непрацездатності є єдиним офіційним документом, що встановлює тимчасову повну або часткову непрацездатність та дає право невиходу на роботу, а також документом, по якому органи соціального страхування здійснюють виплати захворілим або постраждалим.

Листок непрацездатності – це документ фінансовий, юридичний і медико-статистичний. Ніякі інші документи, зокрема довідки лікувальних закладів, до оплати не приймаються. Коли, по чинних правилах, лікарняний лист не підлягає оплаті, він служить тільки документом, що засвідчує право на звільнення від роботи з тимчасової непрацездатності.

Раніше порядок видачі документів по тимчасовій непрацездатності регулювався Інструкцією ВЦСПС і Наркомздрава СРСР “Про порядок видачі застрахованим листків непрацездатності” від 14.08.1937 р. за № 1382 із доповненнями і змінами від 13.11.1984 р.

Нині діє наказ Міністерства Охорони здоров'я України № 455 від 13.11.2001 р. “Про затвердження інструкції “Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян”.

6. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

А. Завдання для самоконтролю (таблиці, схеми, малюнки, графіки):

Прошивання язика при дислокаційній асфіксії.

Конікотомія: а) нижній край щитоподібного хряща; б) перстнеподібний хрящ; в) трахея.

Трахеостомія: а) лінія розрізу шкіри; б) розтин фасції; в) щитовидна залоза зміщена донизу.

Трахеостомія: а) фіксація трахеї; б) введення трахеотомічної канюлі; в) трахеотомічна канюля введення в трахею.

Б. Задачі для самоконтролю:

1. Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення в ділянку верхньої щелепи і доставлений в ОМедБ. Які спеціалісти будуть притягнуті до огляду пораненого? (Відповідь: щелепно-лицевий хірург, оторіноларінголог, окуліст, нейрохірург)

2. В сортувально-евакуаційному відділенні МПП потерпілому з вогнепальним поранення м’яких та кісткових тканин нижньої щелепи видана первинна медична картка. В картці збережена червона смуга. Що це означає? (Відповідь: сигналізує про необхідність надання термінової (позачергової) допомоги)

3. В сортувально-евакуаційному відділенні МПП потерпілому з комбінованими ураженням щелепно-лицевої ділянки видана первинна медична картка. В картці збережена жовта смуга. Що це означає? (Відповідь: позначає ураження отруйними речовинами, котре потребує санітарної обробки).

В. Матеріали для тестового контролю. Тестові завдання з одиничною правильною відповіддю (α = 2):

1. Види медичної допомоги в військовий час:

A. Взаємодопомога, перша лікарська допомога, спеціалізована допомога.

B. Перша медична допомога, долікарська допомога, лікарська допомога, кваліфікована медична допомога.

C. Фельдшерська допомога, лікарська допомога, кваліфікована медична допомога, реабілітація.

D. Перша медична допомога, лікарська допомога, хірургічна допомога, спеціалізована допомога.

E. Перша медична допомога, долікарська медична допомога, перша лікарська допомога, кваліфікована медична допомога, спеціалізована медична допомога.

(Правильна відповідь: Е)

2. Де надається перша медична допомога:

A. На полі бою.

B. На медичному пункті полку.

C. На медичному пункті полку.

D. В окремому медичному батальйоні.

E. В окремому медичному загоні.

(Правильна відповідь: А)

3. Першу медичну допомогу на полі бою надає:

A. Лікар.

B. Фельдшер.

C. Санітарний інструктор.

D. Епідеміологічна служба.

E. Служба медичної розвідки полку.

(Правильна відповідь: С)

Г. Навчальні задачі 3-го рівня (нетипові задачі):

1. Хвора 25 років звернулась зі скаргами на обмежене відкривання роту. Захворювання зв’язує з травмою. При огляді відмічається незначний набряк м’яких тканин скроневої ділянки зліва, відкривання роту на 2,0-2,5 см. Незначна біль при пальпації суглобового відростку нижньої щелепи зліва, при навантаженні на підборіддя – біль в лівому вусі. Повного змикання щелеп не визначається.

Визначте додаткові обстеження для кінцевого діагнозу. (Відповідь: оглядова рентгенографія кісток лицевого скелету, рентгенографія СНЩС по Шюллеру).

2. Хвора 22 років, скаржиться на сплощення обличчя в нижній третині зліва. Відкривання рота вільне, не болюче. Функція мімічних м’язів не порушена. З анамнезу відомо, що хвора в дитячому віці перенесла лівобічний остеомієліт нижньої щелепи.

Який вид лікування показаний даній хворій для видновлення її працездатності? (Відповідь: контурна пластика).

3. У хворого 40 років після кульового поранення визначається лівосторонній перелом тіла нижньої щелепи з різким зміщенням уламків та дефектом кістки, відсутні моляри і премоляри в даній ділянці.

Який метод лікування ви оберете для повноцінного видновлення працездатності хворого? (Відповідь: апаратний метод лікування).

7. ЛІТЕРАТУРА:

1. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2т. – Т.2/В.О.Маланчук, І.П.Логвіненко, Т.О.Маланчук, О.Л.Ціленко – К.: ЛОГОС, 2011. – С. 136-142, 144-147.

2. Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології: [підруч. Для студентів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації] / Г.П.Рузін, В.П.Голік, О.В.Рибалов, С.Г.Демяник. – Харків: Торнадо, 2006. – С. 99-162, 206-222.

8. Неотложная диагностика и лечебная тактика в ургентной хирургии: учебное пособие для студ. мед. ВУЗов и врачей-интернов / под ред. В.Д.Шейко – Полтава, 2007. – С. 34-38, 43-44.

9. Ускладнення травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки: навч.-метод. посіб. для студ. стомат. факульт. вищих мед. навч. закладів IV рівнів акредитації та інтернів-стоматологів / Рибалов О.В., Ахмеров В.Д. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс»», 2011. – С. 111-115.

 

 


Министерство здравоохранения Украины

Высшее государственное учебное заведение Украины

«Украинская медицинская стоматологическая академия»

 

«Утверждено»

на заседании кафедры

хирургической стоматологии

и челюстно-лицевой хирургии

с пластической и реконструктивной

хирургией головы и шеи

 

Заведующий кафедрой

д. мед. н. Аветиков Д.С.

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Во ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ (семинарскому) ЗАНЯТИЮ

 

Учебная дисциплина Хирургическая стоматология
Модуль №
Содержательный модуль №
Тема занятия Статистика и классификация повреждений челюстно-лицевого участка мирного времени. Методы обследования больных с травмой челюстно-лицевой области.
Курс IV
Факультет Стоматологический

 

 

Полтава – 2012

1.АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Современный ритм жизни общества, технический прогресс, модернизация производства предопределяют постоянный рост травматизма, что требует от врача-стоматолога умения свободно ориентироваться в вопросах диагностики травмы челюстно-лицевой области мирного времени, совершенного владения методами оказания первой помощи при травме лица и дальнейшего лечения таких пострадавших.

2.КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ:2.1. Анализировать этиологические факторы, которые способствуют возникновению травматических повреждений. 2.2. Объяснять особенности статистических показателей травматических повреждений разных областей лица. 2.3.Предложить план обследования больного с травмой челюстно-лицевой области. 2.4. Классифицировать травматические повреждения челюстно-лицевой области. 2.5. Трактовать принципы диагностики травматических повреждений челюстно-лицевой области. 2.6. Рисовать графологическую схему темы. 2.7. Проанализировать результаты лабораторных и инструментальных обследований. 2.8. Составить алгоритм действий врача во время клинического обследования больного с повреждениями челюстно-лицевой области.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.