Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розділ 5. Заходи по охороні навколишнього середовища

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Значної уваги заслуговує питання правильного застосування хімічних заходів захисту рослин в зв’язку з охороною навколишнього середовища. При плануванні заходів по охороні навколишнього середовища і продуктів урожаю слід враховувати потенціальне поширення та нагромадження речовин на території господарства або навіть окремих сівозмін.

При оцінці екотоксичної ситуації треба враховувати величину навантаження пестицидів на одиницю земельної площі та скоректований індекс самоочищення території. Його застосовують для того, щоб визначити який у препаратів, що є в господарстві найбільш загрозливий в економічному відношенні, щоб в першу чергу контролювати його залишки в ґрунті та продуктах урожаю. Щоб запобігти негативного впливу хімічних засобів захисту рослин на навколишнє середовище – пестициди в інтегрованих системах захисту рослин треба застосовувати раціонально. Основа цих заходів використання всіх факторів середовища, що згубно діють на шкідливі організми, або запобігають значному їх поширенню.

Основні напрямки щодо збільшення шкідливості застосування хімічних засобів при захисті озимої пшениці такі: використання пестицидів вибіркової дії, а також оптимальних способів їх застосування, застосування гранульованих препаратів системної дії, оптимізація використання пестицидів з врахуванням економічної доцільності та необхідності їх застосування, найсуворіша регламентація використання пестицидів на основі всебічного вивчення їх санітарно-гігієнічних характеристик та умов, що забезпечують шкідливість цих препаратів під час роботи.

Важливе природоохоронне значення мають тактовні підходи, що спрямовані на обмеження площ, які обробляють пестицидами. Де це можливо слід практикувати крайові обробки полів та інші способи локального застосування хімічних засобів захисту, попередньо виявляючи границі території, де чисельність шкідників досягає рівня економічного порогу шкідливості.

Запобігання внесення пестицидів при обробці полів, що прилягають до природних біоценозів – також один із шляхів запобігання забруднення і негативного їх впливу на навколишнє середовище.

Застосування хімічних заходів може бути шкідливим лише при виконанні двох вимог: по-перше, щоб продукти харчування не містили залишків токсичних речовин, що перевищують гігієнічні нормативи, по-друге, коли пестициди не будуть нагромаджуватись в об’єктах навколишнього середовища. В усіх випадках доцільно застосовувати, насамперед, хімічні заходи захисту, що належать до ІІІ екотоксилогічної групи. Якщо з якихось причин вони не можуть бути використані в боротьбі з даним шкідливим об’єктом слід застосовувати препарати ІІ та І групи.

Нагромадження залишків пестицидів в об’єктах навколишнього середовища можна запобігти, якщо їх застосовувати з таким розрахунком, щоб пестициди надходили в них лише тоді, коли попередні токсичні речовини вже розклалися в ґрунті, рослинних рештках, воді водоймищ, в організмах рослин і тварин надземних екосистем. При застосування суміші пестицидів треба бути обережним, бо вони сприяють виникненню у шкідників комплексної стійкості проти різних груп токсичних речовин. Щоб знизити негативний вплив хімічних засобів захисту на навколишнє середовище, їх необхідно застосовувати лише в тому випадку, коли існує загроза урожаю від шкідливих організмів і лише в комплексі з агротехнічними, біологічними та іншими методами.

Для того, щоб мінеральні добрива якомога менше погіршували якість продукції рослинництва, необхідно дотримуватись певних вимог, а саме:

− вносити мінеральні добрива в оптимальних кількостях і необхідних співвідношеннях;

− перевагу надавати роздрібним і локальним методам внесення туків, що дає змогу зменшити їх норму на 25-30% від розрахункової;

− забезпечення рослин азотом повинно в першу чергу вирішуватись через впровадження та виведення сортів і гібридів рослин з високою здатністю засвоєння азоту з атмосфери, використання асоціативних мікроорганізмів тощо.

Для того, щоб не заносити на поля значну кількість насіння бур’янів, збудників хвороб, шкідників і потім не боротися з ними шляхом застосування пестицидів, потрібно виконувати такі заходи, як очищення тваринницьких стоків і поливної води від насіння бур’янів, застосовувати гарячий спосіб приготування гною, проводити цілеспрямовану

боротьбу з бур’янами не тільки безпосередньо на полях, але й на узбіччях доріг, в лісосмугах, пасовищах тощо [15].

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.