Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Десяткові лічильники

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Принцип роботи десяткових лічильників розглянемо на деяких прикладах їх побудови. На мал. зображена схема лічильника із Ксч=10,побудованого на Jк-Тригерах за схемою послідовного лічильника. Для виключення шести надлишкових станів уведений зворотний зв'язок із прямого виходу 4-го розряду й інверсного виходу i-го розряду через схему Й-НЕ (ВI) на входи S третього й другого розрядів.

Під час перших восьми рахункових імпульсів він працює як підсумовуючий лічильник, послідовно ухвалюючи стану 0,1...7,8. Із приходом 9-го рахункового імпульсу на виході вентиля ВI формується сигнал логічного «0», що надходить на входи третього й другого розрядів відповідно, тобто після закінчення 9-го імпульсу в стані «I» виявиться не тільки перший розряд, але також другий і третій розряди. Таким чином, лічильник нараховує зайві 6 одиниць, тобто зі стану 1000 переходить не в стан 1001, а в стан 1111. Із приходом наступного, 10-го імпульсу схема знову повернеться й вихідний стан 0000.Недолік такої структури є те, що 9 відповідає код 1111, тобто 15, а також неможливо побудувати лічильники з коефіцієнтами перерахування 9, 11, 13, 15.

Рис. Лічильник: а – десятковий із принудительным насчетом

У лічильниках з початковою установкою коду, рівного М, щодо здійснюється не в процесі рахунку, а за допомогою зовнішньої установки лічильника у вихідний стан, відповідне до числа М заборонених станів на початку рахунку. У загальному випадку для побудови лічильника з початковою установкою коду, рівного М, і заданим коефіцієнтом перерахування необхідно: визначити різниця двійкового лічильника, на основі якого повинен виконуватися лічильник, тобто Ксч ≤ 2n; по вираженню М=2n – Ксч знайти число зайвих станів і записати у вигляді n-розрядного двійкового числа; подати сигнали заборонного зворотного зв'язку зі старшого розряду на рахункові входи тих тригерів, які повинні перебувати в стані «1», якщо в нього попередньо записати число М.

 

3.23 Регістри (типи, призначення, побудова)

Регістри – это пристрої, призначені для приймання, зберігання й передачі двійкових чисел. Регістри дозволяють зберігати отриманий код, робити зрушення числа на певну кількість розрядів, а також перетворити паралельний код у послідовний і навпаки. До складу регістрів входять тригери й ряд логічних схем, призначених для керування прийманням і видачею коду.

По способу приймання й передачі інформації регістри діляться: а) з последовательнымвх. і вых.; б) з паралельним вх. і вых.; в) комбіновані.

1. Паралельні регістри. У них (регістри пам'яті) усі розряди коду вводяться й виводяться одночасно (мал.1). При побудові n-розрядного паралельного регістру необхідно застосувати n тригерів. На базі паралельних тригерів будуються схеми оперативної пам'яті.

Рис. 1. Паралельний регістр

2. Послідовні (, що зрушують) регістри забезпечує послідовний запис коду числа. Для цього на інформаційний вхід регістру послідовно подаються значення двійкових розрядів числа. імпульси, що зрушують, надходять на тактові входи, передають записану інформацію від розряду до розряду вправо або вліво. В однотактных регістрах, що зрушують, при вступі одного тактирующего імпульсу забезпечує зрушення одночасно всього числа на один розряд вправо або вліво. Залежно від кількості каналів, по яких надходить інформація на входи розрядів регістру, розрізняють регістри парафазные (інформація на кожний розряд надходить по двом каналам Q і ) і однофазні (інформація, надходить по одному каналу Q або ). При побудові регістрів, що зрушують, застосовуються тригери типу – RS, – Д и – JК. Найбільше просто регістр зрушення реалізується на Д-Тригерах (мал.2 а). Вихід Q попереднього розряду з'єднується із входом Д наступного. Завдяки цьому кожний тактовий імпульс установлює наступний тригер у стан, у якому до цього перебував попередній, здійснюючи тим самим зрушення інформації на розряд вправо. Вхід аi першого розряду служить для прийому до регістру інформації у вигляді послідовного коду. З кожним ТИ на цей вхід повинен подаватися код нового розряду вхідної інформації. З виходу Q3 останнього тригера знімається послідовний код із затримкою щодо вхідного послідовного коду на число періодів ТИ, рівне числу розрядів регістру. На мал.2,б показана схема регістру, що зрушує, на JK- тригерах. У цій схемі входи J і До наступних тригерів з'єднані з виходами відповідно Q і попередніх.

Рис.2. регістри, що зрушують

При проектуванні сдвиговых регістрів необхідно обов'язково застосовувати тригери, синхронизируемые фронтом, тому що під час дії синхросигнала змінюються стани виходів тригерів, які підключені до входів наступних тригерів. Таким чином, змінюється стан входів наступних тригерів, і якщо синхроімпульс ще не скінчився, то тригери, синхронизируемые рівнем, перемикаються в новий стан, тобто за час дії одного синхросигнала (один такт) інформація в регістрі просувається більш ніж на один розряд, у такий спосіб” нормальне функціонування регістру – зрушення на 1 розряд за 1 такт порушується.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.