Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Робота випрямляча на противо-эдс

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Слід зазначити, що навантаження із противо-эдс нехарактерна для електронної апаратури.

 

Типовими прикладами навантаження із противо-эдс можуть служити акумуляторна батарея, що заряджається від випрямляча, двигун постійного струму й ін.

Розглянемо вплив противо-эдс на електромагнітні процеси в схемі випрямлення на прикладі однофазної схеми із середньою крапкою, у ланцюг постійного струму якої включена акумуляторна батарея з ЭДС Ео й внутрішнім опором RBH (мал. 2.31, а). Звичайно в подібних схемах у ланцюг постійного струму включається також індуктивність Ld. Припустимо, що ключ До замкнуть, тобто індуктивність Ld отсутствует. У цьому випадку струм id у навантаженні починає протікати, коли миттєве значення выпрямленного напруги ud перевищує ЭДС Ео (мал. 2.31, б), тому що тільки при цьому умові до діодів схеми буде прикладена пряма напруга й вони будуть проводити струм.

Струм id, що протікає в цьому випадку в ланцюзі навантаження, що і є для акумуляторної батареї зарядним, можна виразити наступною формулою, прийнявши за початок відліку максимум выпрямленного напруги:

 

Очевидно, що інтервал провідності діодів буде залежати від співвідношення амплітуди " напруги вторинної обмотки трансформатора й противо-эдс Ео. Позначимо половину інтервалу провідності напівпровідникових приладів через кут 9, який називається кутом відсічення струму. Тоді інтервал провідності діодів А. можна записати у вигляді

Враховуючи, що відлік ведетсяот максимуму выпрямленного напруги, можна записати

Підставляючи (2.119) в (2.117), одержуємо наступне вираження для миттєвого значення струму в навантаженні:


Середнє значення выпрямленного струму (постійну складову) можна визначити зі співвідношення

Підставляючи в (2.121) співвідношення (2.120), одержуємо

Для схеми т-фазного випрямлення рівняння (2.122) ухвалює –ВИД

де ифт — амплітуда фазної напруги вторинної обмотки трансформатора.

Середнє значення струму, що протікає через діод в однофазній схемі, рівно

Максимальне значення зворотної напруги на діоді

Таким чином, з ростом противо-эдс тривалість проходження струму через діоди протягом кожного півперіоду ( для однофазної двухполупериодной схеми) зменшується.. Це приводить до того, що при рівних середніх значеннях струмів, Що Протікають через діод, їх діючі значення будуть у режимі роботи з меншими кутами . Це погіршує використання діодів по струму. Одночасно по тим же причинам погіршується використання трансформатора, розрахункова потужність якого повинна відповідати роботі з мінімальними значеннями . Якщо в ланцюг постійного струму включена індуктивність (ключ До розімкнуть), то пульсація выпрямленного струму зменшується й при стає рівною нулю (уся

пульсація напруги ud виявляється прикладеної до індуктивності Ld). У цьому випадку можна записати:

де Ud-Середнє значення выпрямленного напруги.

Формула (2.126) слушна й для керованих випрямлячів за умови .

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.