Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фактори, що впливають на коефіцієнт корисної дії (КПД) випрямляча. 5 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

За правилами завантаження лічильника/таймера РЄ вмістом регістру CR усі шість режимів роботи ПТ можна розділити на три групи: 1. Режими 0, 4 - режими однократного виконання функцій. Константи з CR передаються в РЄ по першому тактовому сигналу CLK при GATA = 1. Із приходом наступних сигналів на вході CLK відбувається зменшення вмісту РЄ. Якщо під час рахунку на вхід GATA подати нуль, то це приведе до останову рахунку. Новий позитивний сигнал на GATA не викликає перезавантаження лічильника/таймера, а тільки дозволяє продовження рахунку. По закінченню рахунку виконання дій закінчується. При необхідності повторення функції потрібне нове програмування - завантаження нової константи. 2. Режими 1, 5 - режими з перезапуском. Тут характерна можливість повторення запрограмованих функцій без нового перепрограмування. Завантажена константа зберігається в CR, а її передача в РЄ здійснюється по фронту сигналу GATA незалежно від завершення рахунку. 3. Режими 2, 3 - режими автозавантаження. Завантаження РЄ вмістом CR здійснюється автоматично при виконанні умов рахунку (імпульсний генератор і генератор меандру), оскільки це режими із зацикленням рахунку. Вихід OUT відкривається позитивним сигналом на GATA.

37 Особливості структури й функціонування мікросхем динамічної пам'яті

Організація пам'яті в МШС на базі МПК ДО1810. Обсяг адресуемых комірок пам'яті МШС визначається шириною шини адреси (20 двійкових розрядів) і становить 1 Мбайт. Адресуемой одиницею в МШС є або байт, або слово в 16 двійкових розрядів. Для зберігання слів використовуються дві послідовно розташовані комірки пам'яті, причому в парних адресах зберігається молодший байт слова, у непарних - старший. Менша адреса є адресою слова. У випадку виконання команд, що оперують із байтами, використовуються тільки гнізда із цією адресою, інший байт ігнорується. ЦП КР1810ВМ86, виконуючи команди, що мають звертання до пам'яті, виробляє сигнал дозволу передачі старшого байта , який разом з кодом на адресній лінії А0 визначає, до якої одиниці даних виконується обіг.

Механізм формування фізичних адрес виконується в ЦП за допомогою сегментних регістрів. У будь-який момент часу програма може вибирати вміст чотирьох функціональне орієнтованих сегментів: кодового, даних, стекового й экстракодового. ЦП формує 20-розрядна адреса байта або слова шляхом додатка 16-розрядної адреси зсуву до 20-розрядному коду, 16 старших розрядів якого є вмістом відповідного сегмента, а 4 молодших розряду дорівнюють нулю. Усе поле пам'яті МШС на базі БІС серії ДО1810 можна представити у вигляді масиву гнізд (1 Мбайт), розбитих на сегменти, по 64Кбайта в кожному. При адресації до пам'яті крім 20-розрядної адреси використовується сигнал , що визначає цикл звертання до слова або старшого байта слова.

ЗУ динамічного типу, мають ряд гідностей, насамперед високу щільність упакування в малу споживану потужність. Особливістю елементів пам'яті ЗУ динамічного типу є те, що інформація в них запам'ятовується на ємності р-n-переходу Мдп-Транзистора, тобто для її зберігання потрібно всього один транзистор. Однак розряд ємності може привести до втрати інформації, тому необхідно періодично ( через 1...2 мс) робити подзаряд цієї ємності. Ця операція називається регенерацією. Відмінність циклу регенерації від циклу читання/запису полягає в тому, що в циклі регенерації адресні входи ЗУ відключаються від адресних ліній МШС і підключаються до спеціального лічильника адрес регенерації. Тому що елементи пам'яті організовані у вигляді матриці, то цикли регенерації проводять тільки по адресах рядка, що приводить до повної регенерації пам'яті за мале число циклів.

38.Контролер динамічної пам'ятіК1810ВТ03. Призначення, структура.

Контролер динамічної пам'яті (КДП) ДО1810ВТ03 використовується в якості пристрою керування ОЗУ мікропроцесорних систем на базі МПК серій ДО580, ДО1810, ДО1821, а також для створення функціонально незалежних модулів динамічних ОЗУ. Контролер виробляє всі необхідні сигнали керування читанням, записом і регенерацією для ОЗУ ємністю 4 ДО, 16 ДО, 64 ДО и більш.

Контролер ставиться до класу багатофункціональних схем і може працювати в декількох режимах, які задаються подачею на спеціальні входи КДП напруг високого або низького рівня. Таким чином, КДП задаються режими роботи з ОЗУ ємністю 4 ДО, 16 До або 64 До слів.

Структурна схема КДП (мал. 1) включає два функціональні блоки, один з яких ухвалює адреси комірок пам'яті від ЦП і формує їх у мультиплексированном режимі в правильній послідовності на виходах OUT. Блок включає: два буфери BD для приймання від ЦП 16-розрядної адреси гнізда ОЗУ; лічильник/регістр MAR адрес регенерації: мультиплексоры MUX1, MUX2.

Другий функціональний блок виконує операції синхронізації, арбітражу й формування повного набору керуючих сигналів для динамічного ОЗУ й включає: -буфер BD для приймання сигналів адресації, записи/зчитування від ЦП;

- тригер RG, що забезпечує запам'ятовування запиту на регенерацію від зовнішніх джерел;

- лічильник/таймер RT, що забезпечує необхідні запити на регенерацію;

- схему SYNC, що забезпечує прив'язку вхідних сигналів до фронтів тактового генератора КДП;

- арбітр А, що дозволяє конфлікти між запитами на регенерацію й до пам'яті;

- генератор синхротактов SGW;

- логічну схему LC, що забезпечує формування сигналів , , керування елементами ОЗУ, а також квитирующих сигналів і .

39.Функціонування контролера динамічної пам'яті ВТ03.

Функціонування. Мікросхема може перебувати в стані очікування або в циклі перевірки, регенерації, читання або записи. Звичайно КДП перебуває в стані очікування. Коли надходить запит на інші цикли, він переходить до виконання необхідного циклу, після чого вертається в стан очікування. Цикл перевірки використовується для перевірки роботи внутрішніх функцій КДП. Цикли перевірки запитуються подачею активних сигналів на входи , , . У циклі перевірки скидає лічильник регенерації й виконується цикл запису. При нормальній роботі цей цикл використовувати не можна, тому що він може вплинути на цикл регенерації динамічного ОЗУ. Цикл регенерації здійснюється двома способами: внутрішнім і зовнішнім. У загальному випадку в циклі регенерації на виходи - видається адреса рядків регенерації й активізуються виходи строба рядків . Виходи , , і залишаються неактивними. Внутрішня регенерація здійснюється за допомогою таймера регенерації, розташованого усередині мікросхеми. Таймер забезпечує регенерацію всіх рядків динамічного ОЗУ. При зовнішній регенерації використовується вхід (ALE). Зовнішня регенерація неможлива, якщо заданий режим випереджального читання. Запити зовнішньої регенерації фіксуються в КДП і переводять його в цикл регенерації, якщо немає циклів пам'яті. Якщо виконуються цикли пам'яті або одночасно із запитом на регенерацію надійшов запит на цикли пам'яті, то перевага віддається циклам пам'яті. Ця властивість дозволяє використовувати порожні такти циклів виконання команд для виконання циклів регенерації .Цикли зчитування можуть виконуватися двома різними способами: нормального й випереджального зчитування. Нормальний цикл зчитування виконується по запиту, що надходить на вхід за умови, що = 0. Запит на вході повинен зберігатися доти, поки КДП не виставить сигнал .Випереджальне зчитування можливе тільки в режимі 16 ДО. Цикли випереджального зчитування запитуються по входу ALE. Якщо запит на цикл зчитування приходить під час виконання циклу регенерації, то КДП виробляє сигнал по запиту на цикл зчитування й утримує його доти, поки не виробиться сигнал . Сигнали або використовуються для генерації сигналу готовності READY ЦП залежно від конфігурації МШС. Цикли запису запитуються й виконуються аналогічно циклам нормального зчитування за винятком того, що запит на цикл запису здійснюється сигналом і в циклі запису КДП виробляє виконавчий строб записи. Якщо ЦП не забезпечує достатнього часу для установки даних для запису, необхідно затримати сигнал або . Затримка сигналу приводить до затримки всіх вихідних сигналів контролера, включаючи сигнали квитирования й , що приводить до збільшення числа станів очікування, генерируемых ЦП. Режими роботи КДП. Мікросхема може працювати у двох основних режимах-режим 16 До задається підключенням входу 16 ДО/ до шини живлення (+ 5В). Він орієнтований на керування ОЗУ, виконаного на елементах пам'яті ДО565РУ6, і забезпечує керування модулем ОЗУ ємністю 64 ДО, розділеним на чотири банки по 16 До слів у кожному, у режимі нормального читання. Для випереджального читання управляє двома банками ОЗУ по 16 До слів. Вибір банку в цьому режимі здійснюється адресним кодом на входах В0, В1, який формує один з вихідних сигналів ( - ), инициализирующий звертання до відповідного до банку. Крім двох основних режимів роботи КДП можуть бути задані режими роботи: з ОЗУ ємністю 4 ДО, із внутрішнім або зовнішнім генератором читання, що випереджає. , КДП може бути використаний для керування модулем ОЗУ різної ємності. У випадку запитів циклів пам'яті з боку процесора КДП формує відповідні сигнали керування , і модулем ОЗУ в циклі зчитування, виставляючи дані на входи буфери RG і фіксуючи їх сигналом . Вихідні шини буфера відкриваються на час дії сигналу . У циклі запису дані із МП надходять безпосередньо на входи DI елементів пам'яті й фіксуються сигналом . Залежно від стану сигналів на входах ПОЗА й А0 вибирається старший або молодший байт слова або повністю слово згідно з порядком читання даних командами ЦП.

40.Система команд мікропроцесора КР580ВМ80А

Послідовність (закон) перетворення інформації в ЕОМ задається програмою. Програма розміщається в ОЗУ у вигляді команд, представлених у машинних кодах. Вистава програм у машинних кодах вимагає багато часу на введення команд і їх перевірку. Тому для зменшення часу на програмування, імовірності помилок кодування, підвищення наочності вистави команд для завдання закону перетворення інформації використовується машинно-орієнтована мова Асемблер.

Важливою характеристикою команди є її формат, що визначає структурні елементи команди, кожний з яких інтерпретується певні образом при її виконанні. Серед таких елементів (полів) команди виділяють наступні: код операції, що визначає виконуване дію; адреса комірки пам'яті, регістру процесора, зовнішнього пристрою; режим адресації; операнд при використанні безпосередньої адресації; код аналізованих ознак для команд умовного переходу.

Класифікація команд по основних ознаках представлена на мал. 2.4. Найважливішим структурним елементом формату будь-якої команди є код операції (КІП), що визначає дія, яка повинна є виконане. Велика кількість КІП у процесорі дуже важливо, тому що апаратна реалізація команд заощаджує пам'ять і час. Але при виборі ЕОМ необхідно зосереджувати увагу на повноті операцій з конкретними типами даних, а не тільки на числі команд, на доступних режимах адресації. Число біт, що приділяється під КІП, є функцією повного набору реалізованих команд.

Рис. 2.4. Класифікація команд.

Система команд мікропроцесора містить 78 команд і по їхнім числу може бути розбита на наступні групи: група команд пересилання, що здійснюють передачу інформації між регістрами (11 команд); група арифметичних команд (14 команд); група логічних команд (15 команд); група команд передачі керування (29 команд);

Приклади команд:

Тип команди Мнемоніка Опис
Передачі даних MOV Ri,Rj Ri ← Rj
Арифметичні ADD Ri A←(A+Ri )
Логічні ANA Ri A←(A&Ri )
Передачі керування JMP aa PC ← aa безумовний перехід
Уведення-виводу OUT ap [ap]←A

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.