Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Використання ОП для алгебраїчних операцій





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Аналоговий суматор

Це пристрій, що виконує операцію виду де — деякі аналогові величини. Найбільш часто аналогові суматори використовуються в електронній техніці.

 

Схема найпростішого аналогового суматора на операційному підсилювачі наведена на рис. 1[1]. В якості сумованих величин виступають вхідні напруги U1 ... Un, в якості результату - вихідна напруга схеми UВИХ.

Принцип дії. Вважаючи, що операційний підсилювач є ідеальним (з нескінченним коефіцієнтом посилення і нульовими вхідними струмом), з першого закону Кірхгофа отримуємо, що струм через опір Rос дорівнює сумі струмів через опору R1 ...Rn:

Виражаючи струми через напруги і опір, приходимо до виразу

Таким чином, схема рисунку виконує над вхідними напругами операцію

У разі, якщо , схема є чистим інвертуючим сумматором, якщо ж опори мають різні значення, виходить ваговий суматор, причому вагові коефіцієнти для кожної вхідної змінної дорівнюють

Схема логарифмічного перетворювача і підсилювача.

 

Для отримання логарифмічної характеристики підсилювача необхідно мати пристрій з логарифмічною характеристикою і включати його в ланцюг зворотного зв'язку. Пристрій, що володіє такою характеристикою. Є напівпровідниковим p-n переходом.

 

Струм через п / п діод рівний:

(*)

де - струм витоку при великому зворотному зсуві, e - заряд електрона (1.6*10-19Кл), U - напруга на діоді, k - постійна Больцмана (1.38*10-23Дж/К),

Т - абсолютна постійна температура в кельвінах.

Як діод так і транзистор можна використовувати для отримання логарифмічної залежності.

Схема:

 

Щоб показати, яким чином діод в ланцюзі ОС формує логарифмічну характеристику вирішимо рівняння (*) щодо Uд, враховуючи, що Uд=Uвих.

З рівняння , отримаємо

,

,

Отже,

,

так что

 

 

2.40 Використання ОП для логарифмування і анти логарифмування.

 

Для отримання логарифмічної характеристики підсилювача необхідно мати пристрій з логарифмічною характеристикою і включати його в ланцюг зворотного зв'язку. Пристрій, що володіє такою характеристикою. Є напівпровідниковим p-n переходом.

Струм через п / п діод дорівнює:

(*)

де - струм витоку при не великому зворотному зсуві, e - заряд електрона (1.6*10-19Кл), U - напруга на діоді, k - постійна Больцмана (1.38*10-23Дж/К),

Т - абсолютна постійна температура в кельвінах.

Як діод так і транзистор можна використовувати для отримання логарифмічної залежності.

Рис. 14

ВАХ діода при UД>0 описується рівнянням

Виходячи з рівності маємо логарифмічну функцію

Для Uвх<0 слід змінити полярність включення діода. Установкою наступного масштабного посилення можна змінювати основу логарифма.

Для схеми рис.14,б маємо

тобто схема виконує операцію анти логарифмування.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.