Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий посаду начальника відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії

капітан 2 рангу В.О.ГОНЧАРЕНКО

“___”_____________20___ року

 

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

 

ВП.01 Тактика

 

підготовка курсантів відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії
з напряму підготовки за усіма напрямками
зі спеціальності за усіма спеціальностями
зі спеціалізації за усіма спеціалізаціями
   
   
   
   

 


РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА СЕМЕСТРОМ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

 

Семестри Всього годин З них З них за видами навчальних занять Курсові роботи (проекти) Індивідуальні завдання Звітність за семестр
Навчальні заняття Самостійна робота Лекція Семінарські заняття Групові заняття Сам. Робота підгот. кер. викладача. Лабораторні заняття Практичні заняття Контрольна робота
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. 54 34 20 20         14        
2. 54 36 18 22         14        
Усього 108 70 38 44         28        

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕНННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

№ з/п Види навчальних занять, самостійні заняття, індивідуальні заняття та їх номери, контрольні заходи Кількість годин З них Номери семестрів, номери розділів. Теми і заняття, їх найменування, навчальні питання Матеріально технічне забезпечення Інформаційно-методичне забезпечення
Навчальні заняття Самостійна робота
  1 семестр
  Тема 1. Призначення, завдання, організаційна структура і склад ВМС ЗС України.
1. Лекція 1 Заняття 1. «Призначення, основні завдання і організаційна структура ВМС ЗС України. Рода ВМС». 1. Призначення і завдання ВМС ЗС України. 2. Організаційна структура і склад ВМС ЗС України. Слайди, схеми презентація. 1,15,16,17,18
2. Лекція 2 Заняття 2. Загальний склад ВМС ЗС України. Класифікація корабельного складу. 1. Загальний склад ВМС ЗС України. 2. Класифікація корабельного складу ВМС ЗС України. Слайди, схеми презентація. 1,15,16,17,18
  Тема 2. Призначення, завдання, організаційна структура і склад ВМС іноземних держав.
3. Лекція 3 Заняття 1.Склад та призначення ВМС іноземних держав. 1. Призначення і завдання ВМС іноземних держав. 2. Організаційна структура ВМС іноземних держав. Слайди, схеми презентація. 19,20
4. Лекція 4 Заняття 2. Склад та призначення ВМС іноземних держав. 1. Склад ВМС іноземних держав. 2. Базування ВМС іноземних держав. Слайди, схеми презентація. 19,20
  Тема 3. Обстановка на морі та її умовне відображення.
5. Лекція 5 2. Заняття 1. Обстановка на морі. Скорочені позначки і умовні знаки для її відображення. 3. 1. Поняття про обстановку на морі, її висвітлення та відображення. 4. 2. Елементи обстановки,скорочені позначки і умовні знаки. Слайди, схеми презентація. 1,6,7,8,9,10,11
6. Практичне заняття 1 1. Заняття 2. Оформлення та ведення карти обстановки. 2. 1. Оцінка району БД. 3. 2. Оцінка обстановки по силам противника. 4. 3. Оцінка обстановки по своїм силам. Слайди та схеми 1,6,7,8,9,10,11
7. Практичне заняття 2 5. Заняття 3. Оформлення та ведення карти обстановки. 6. 1. Нанесення на карту складу та дислокації сил противника. 7. 2. Вироблення замислу на виконання поставленого завдання. Слайди та схеми 1,6,7,8,9,10,11
  Тема 4. Тактична характеристика надводних кораблів і підводних човнів.
8. Лекція 6 Заняття 1. Призначення, завдання та тактична характеристика надводних кораблів. 1. Призначення і завдання надводних кораблів. 2. Тактична характеристика багатоцільових кораблів. 3. Тактична характеристика десантних кораблів. Слайди, схеми презентація. 1,2,3,11,12
9. Практичне заняття 3 Заняття 2.Основні ТТД надводних кораблів. 1. Основні ТТД багатоцільових кораблів. 2. Основні ТТД десантних кораблів. 3. Тактична характеристика мінно-тральних кораблів. Слайди та схеми 1,2,3,11,12
10. Лекція 7 Заняття 3. Призначення, завдання та тактична характеристика надводних кораблів і підводних човнів. 1. Призначення і завдання підводних човнів. 2. Тактична характеристика підводних човнів. Слайди, схеми презентація. 1,2,3,9,11,12
11. Практичне заняття 4 Заняття 4. Основні ТТД надводних кораблів та підводних човнів. 1. Основні ТТД мінно-тральних кораблів. 2. Основні ТТД підводних човнів. Слайди та схеми 1,2,3,9,11,12
  Тема 5. Базування кораблів.
12. Лекція 8 Заняття 1. Система базування корабельного складу. 1. Призначення та організація пунктів базування. 2. Організація оборони кораблів в пунктах базування. Слайди, схеми презентація. 6,7,13,14,15
13. Практичне заняття 5 Заняття 2. Оборона кораблів в пунктах базування. 1. Організація ПКО та ПЧО кораблів в пунктах базування. 2. Організація ПМО та ППДО кораблів в пунктах базування. Слайди та схеми 6,7,13,14,15
  Тема 6. Тактична характеристика морської авіації.
14. Лекція 9 Заняття 1. Організація авіації ВМС. 1. Призначення і завдання морської авіації. 2. Організація та тактичні властивості морської авіації. 3. Базування морської авіації. Слайди, схеми презентація. 1,4,5,10,17
15. Практичне заняття 6 Заняття 2. Льотно-тактичні характеристики літаків і вертольотів. 1. Льотно-тактична характеристика літаків морської авіації. 2. Тактична характеристика зброї та авіа комплексів морської авіації. Слайди та схеми 1,4,5,6,10,17
  Тема 7. Тактична характеристика військ берегової оборони (ВБО), морської піхоти (МП) та берегових ракетних військ (БРВ).
16. Лекція 10 Заняття 1. Тактична характеристика ВБО та МП. 1. Призначення, завдання і склад ВБО. 2. Призначення, завдання і склад МП. 3. Тактико-технічні характеристики і тактичні властивості озброєння ВБО та МП. Слайди, схеми презентація. 1,2,8,14,17,18
17. Практичне заняття 7 Заняття 2. Тактична характеристика БРВ. 1. Призначення, завдання і склад БРВ. 2. Організація БРВ. 3. Тактико-технічні характеристики і тактичні властивості комплексів БРВ. Слайди та схеми 1,2,6,8,14,17,18
  2 семестр
  Тема 8. Підготовка до бойових дій та перехід кораблів морем.
18. Лекція 11 Заняття 1. Підготовка кораблів до бойових дій. 1. Завдання та організація підготовки кораблів до бойових дій. 2. Зміст підготовки кораблів до бойових дій. Слайди, схеми презентація. 1,2,3,6,7,11
19. Практичне заняття 8 Заняття 2. Вихід кораблів із пункту базування. 1. Організація виходу (повернення) кораблів із (в) пункту базування. 2. Забезпечення кораблів під час виходу (повернення) із (в) пункту базування. Слайди та схеми 1,2,3,6,7,11
  Тема 9. Оборона кораблів на переході морем.
20. Лекція 12 Заняття 1. Поняття про універсальну оборону кораблів. 1. Організація протиповітряної, протичовнової, протимінної та проти корабельної оборони кораблів. 2. Відбиття атак і ухилення корабля від зброї противника. Слайди, схеми презентація. 1,2,3,7,13
21. Практичне заняття 9 Заняття 2. Організація ППО та ПЧО кораблів на переході морем. 1. Організація ППО кораблів на переході морем. 2. Відбиття атак ЗПН і протиповітряне маневрування кораблів. 3. Організація ПЧО кораблів. 4. Відбиття атак підводних човнів та ухилення кораблів від їх зброї. Слайди та схеми 1,2,3,6,7,13
22. Практичне заняття 10 Заняття 3. Протикорабельна (проти катерна) оборона кораблів на переході морем. 1. Основи організації ПКО кораблів на переході морем. 2. Відбиття кораблями атак кораблів і катерів противника. Слайди та схеми 1,2,3,6,7,13
  Тема 10. Бойові дії надводних кораблів.
23. Лекція 13 Заняття 1. Бойові дії багатоцільових кораблів проти надводних кораблів та суден. 1. Призначення, об’єкти ударів та головні засади ведення бою багатоцільовими кораблями з ракетно-артилерійським озброєнням. 2. Підготовка з’єднання багатоцільових кораблів з ракетно-артилерійським озброєнням до бойових дій. 3. Розгортання багатоцільових, кораблів з ракетно-артилерійським озброєнням в район бойових дій. Слайди, схеми презентація. 1,2,3,8,13
24. Практичне заняття 11 Заняття 2. Підготовка багатоцільових кораблів з ракетно-артилерійським озброєнням до бойових дій. 1. Уяснення бойового завдання КУГ №1 і КУГ №2. 2. Оцінка противника та своїх сил, району бойових дій. 3. Вироблення замислу та прийняття рішення. Слайди та схеми 1,2,3,7,8,13
25. Лекція 14 Заняття 3. Бойові дії багатоцільових кораблів проти підводних човнів. 1. Основи бойового застосування багатоцільових кораблів. 2. Пошук підводних човнів багатоцільовими кораблями. 3. Стеження багатоцільових кораблів за підводними човнами. 4. Знищення підводних човнів багатоцільовими кораблями. Слайди, схеми презентація. 1,2,3,8,13
26. Практичне заняття 12 Заняття 4. Стеження та знищення підводних човнів противника багатоцільовими кораблями. 1. Класифікація контакту з підводним човном. 2. Стеження за підводним човном. 3. Виконання розрахунку для виходу багатоцільових кораблів в атаку. 4. Дій по знищенню підводного човна. Слайди та схеми 1,2,3,6,7,9,11,
27. Лекція 15 Заняття 5. Бойові дії мінно-тральних кораблів. 1. Сучасні погляди на мінно-загороджувальні і протимінні дії надводних кораблів. 2. Роль і місце мінно-тральних кораблів у протимінному забезпеченню ВМС. 3. Розвідувальний пошук мін. 4. Знищення мінних загороджень. Слайди, схеми презентація. 1,2,6,9,11,14
28. Практичне заняття 13 Заняття 6. Постановка та знищення ММЗ корабельною групою загородження. 1. Тактичні розрахунки мінної постановки. 2. Розробка пропозицій щодо постановки ММЗ. 3. Розробка типових варіантів щодо виконання бойового завдання по знищенню ММЗ. Слайди та схеми 1,2,6,7,9,11,14
29. Лекція 16 Заняття 7. Бойові дії десантних кораблів. 1. Основи бойового застосування десантних кораблів. 2. Завантаження десанту та перехід морем. 3. Висадка морського десанту. Слайди, схеми презентація. 1,2,6,9,11,14
30. Лекція 17 Заняття 8. Бойові дії кораблів спеціального призначення. 1. Основи бойового застосування кораблів спеціального призначення. 2. Особливості виконання завдань кораблями спеціального призначення. Слайди, схеми презентація. 1,2,6,9,11,14
31. Лекція 18 Заняття 9. Бойові дії катерів. 1. Основи бойового застосування катерів. 2. Особливості виконання бойових завдань бойовими катерами. Слайди, схеми презентація. 1,2,6,9,11,14
  Тема 11. Бойові дії морської авіації.
32. Лекція 19 Заняття 1. Основи бойових дій морської авіації. 1. Організація підготовки морської авіації до бойового застосування. 2. Форми та способи бойового застосування морської авіації. 3. Особливості бойового застосування морської авіації. Слайди, схеми презентація. 1,4,5,6,9,10
33. Практичне заняття 14 Заняття 2. Бойові дії протичовнової авіації (ПЧА). 1. Організація бойових дій ПЧА. 2. Тактичні прийоми дій ПЧА. Слайди та схеми 1,4,5,6,7,9,10
  Тема 12. Бойові дії військ берегової оборони, морської піхоти та берегових ракетних військ .
34. Лекція 20 Заняття 1. Основи бойових дій ВБО та МП. 1.Основи підготовки ВБО до бойових дій. 2. Загальна організація та способи виконання бойових завдань ВБО. 3. Особливості підготовки та ведення бойових дій МП. Слайди, схеми презентація. 1,2,5,6,11,14
35. Лекція 21 Заняття 2. Основи бойових дій берегових ракетних військ. 1. Основи підготовки БРВ до бойових дій. 2. Завдання БРВ під час сприяння ВМС на морі та способи їх виконання. 3. Особливості підготовки та ведення бойових дій БРВ. Слайди, схеми презентація. 1,2,5,6,7,11,14

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Підручник “Тактика военно- морского флота”.

2. Навчальний посібник “Тактична характеристика родів ВМС (надводні сили)” .

3. Навчальний посібник “Тактична характеристика родів ВМС (підводні човни)” .

4. Навчальний посібник “Тактична характеристика родів ВМС (морська авіація)” .

5. Підручник “Тактика авиации ВМФ” Севастополь, ЧВВМУ.

6. Збірник завдань по дисципліні “Тактика ВМС” Севастополь СВМІ 2000.

7. Навчальний посібник “Оборона надводних кораблів на переході морем і в пунктах базування” .

8. Навчальний посібник “ Бойові дії ракетно - артилерійських кораблів”.

9. Навчальний посібник “Прихованість дій пч”.

10. Навчальний посібник “Бойові дії авіації ВМС” .

11. Посібник “Тактика надводних кораблів”.

12. Навчальний посібник “Радіоелектронна боротьба”.

13. Навчальний посібник “Основи бойової діяльності різнорідних ударних сил флоту проти угруповань нк противника”.

14. Навчальний посібник “Основи сумісних дій різнорідних сіл флоту при висадці морських десантів”.

15. Положення про корабельну службу ВМС– 2003р.

16. “Положення про класифікацію корабельного складу ВМС ЗС України” Наказ МОУ №231від 28.04.2006р..

17. “Положення про ВМС України” Наказ МОУ від 15.04.1998р. №154.

18. Біла книга 2013. МОУ,

19. Довідник по ВМС НАТО ч.1, 2.

20. Довідник по ВМС іноземних держав.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.