Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тангенциал және нормаль үдеу.Яғни жылдамдық модулі уақыт бойынша туындыға тең:ол модуль бойынша жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын анықтайды.

Бұл нормаль үдеу деп аталады және траекторияларға басты нормаль бойынша оның қисықтық центріне бағытталған. Дененің толық үдеуі тангенциалды және нормаль үдеулерінің қосындысы.

Тангенциалды және нормаль үдеуге қатысты қозғалысты келесі түрде жіктеуге болады.

түзусызықты бірқалыпты қозғалыс.

түзусызықты бірқалыпты өзгермелі қозғалыс.

3) үдеуі өзгермелі түзусызықты қозғалыс

4) , кезінде жылдамдық бағыт бойынша ғана өзгереді.

формуладан көзделетіндей, қисықтық радиусы тұрақты болуы тиіс. Демек, шеңбер бойынша қозғалыс бірқалыпты болып саналады.

5) бірқалыпты қисық сызықты қозғалыс

6) қисық сызықты бірқалыпты өзгермелі қозғалыс

7) үдеуі өзгермелі қисық сызықты қозғалыс.

Осымша

4.Материалдық нүкте динамикасы. Динамиканың негізгі есебі.Кеңістік пен уақыт механикадағы моднлдер: материалдық нүкте, абсолют қатты дене. Материалдық нүкте динамикасы. Ньютон заңдары. Динамика негізінде, аксиомалар ретінде қабылданатын, бірінші қағидалар жатады. Бұл қағидалар табиғатты құбылыстарға жасалынған көптеген жылғы бақылаулар мен тәжірибелерді және қоғамдық практика нәтижелерін жалпылап қорытындылаудан алынған. Механика аксиомаларын ең толық және ақырғы түрінде тағайындаған И. Ньютон еді. Сондықтан да оларды Ньютон заңдары деп атайды.

Ньютонның бірінші заңы (инерция заңы) . Егер материалық нүкте ешбір күш әсер етпесе, онда ол өзінің қозғалысын сақтайды. Бұл инерция заңы және де Ньютон басқа да заңдары қандай да бір қозғалмайды деп саналатын координаталар осьтеріне қатысты айтылады. Ньютон заңдары орындалатын бұл координаталар осьтерінің системасын негізгі, болмаса абсолюттік системе дейді. Ал абсолют қозғалмайтын денелер табиғатта кездеспейді. Сондықтан да абсолют немесе негізгі системаны тек жуықтап қана тағайындай аламыз.

Ньютонның екінші заңы ( Негізгі заң) Материалық нүктеге әсер етуші күш осы нүкте үдеуімен бағытталады және шамасы үдеуге пропорционал болады. Материалық нүкте түсірілген күшті Ғ деп, ал осыдан пайда болған нүкте үдеуін а деп белгілейік.

Ньютонның үшінші заңы (әсер және кері әсер заңы) Материалдық екі нүкте біріне –бірі бұл нүктелерді қосатын түзу бойымен қарама –қарсы бағытталған, модульдері тең күштермен әсер етеді.

Мысалы; стол үстіндегі өзінің салмағындағы күшпен столға қысым түсірсе, онда стол денеге сондай күшпен кері әсер етеді.

Ньютоннның төртінші заңы (күш әсерінің тәуелсіздігі туралы заң) Егер материалдық нүктеге бір мезгілде бірнеше күш әсер етсе, онда олардың әрқайсысының нүктеге беретін үдеуі сол күш шамасына пропорционал болып, басқаларға және нүктенің кинематикалық күйіне тәуелсіз болады.

Кеңістік. Физикада кеңістік деп біз субьективті түрде барлық физикалық оқиғалар мен нәрселер “ыдысы” деп түсінетін, солардың іс-әрекеттері орын алатын “алаңды” айтады. Физикада жиі көпөлшемді кеңістік – мысалы, күрделі жүйе қалпы бір нүкте арқылы сипатталатын фазалы кеңістік деген ұғым кездеседі. Осындай кеңістіктер — кәдімгі “біздің өмірлік” үшөлшемді кеңістікте есептерді тұжырымдап шығара алу үшін пайдаланатын жәй ғана абстракцииялар. Салыстырмалы теориясында кеңістік - кеңістік-уақыт бүтін жүйесінің бір көрінісі ғана, ал жеке кеңістік, не уақытқа бөлу берілген санақ жүйесіне байланысты. Физиканың көп салаларында физикалық кеңістік қасиеттерінің өзі (өлшемі, шексіздігі және т.б.) затты нәрселердің бар жоғына байланысты емес. Жалпы салыстырмалы теориясында затты денелер кеңістік қасиеттерін өзгертетін болып шықты, дәлірек айтса кеңістік-уақытты өзгертеді - оны «қисайтады».

Уақыт - оқиғаның ұзақтығы және тізбектілігін сипаттайтын физиканың негізгі түсініктерінің бірі. Физика мен басқа ғылымдарда уақыт іргелі өлшем болып табылады, яғни ол басқа өлшемдер арқылы өрнектелмейді, себебі басқалары — жылдамдық, күш, қуат сияқты өздері іргелі өлшемдермен өрнектеледі (атап айтқанда бұл жағдайда — уақыт, әрі кеңістік деп аталатын келесі іргелі өлшемдермен). Сақталу заңдарының кеңістік пен уақыттың симметриясының салдары

Кеңістіктің біртектілігітұйық жүйенің қозғалыс заңы және оның физикалық қасиеттері тандап алынатын инерциялық санақ жүйесінің бастапқы координатасына байланысты емес. Егер дене өз өзіне паралелб орын ауыстырса жүйенің қозғалыс заны мен физикалыұ қасиеттері өзгермейді. Кеңістіктін изотроптылығытұйық жүйенің қозғалыс заны жіне оның физикалық қасиеттері тандап алынатын инерциялық санақ жүйесінің координаталар осінің бағытына байланысты емес. Егер дене кеңістікте кез келген бұрышқа бұрылса онда жүйенің қозғалыс заңы мен физикалық қасиеттері өзгермейді. Ішкі күш моменттерінің істейтін жұмысы нольге тең.

Кеңістіктің біртектілігітұйық жүйенің қозғалыс заңы және оның физикалық қасиеттері тандап алынатын инерциялық санақ жүйесінің бастапқы координатасына байланысты емес. Егер дене өз өзіне паралель орын ауыстырса жүйенің қозғалыс заны мен физикалыұ қасиеттері өзгермейді. , болу мүмкін емес, онда , олай болса

 

Кеңістіктін изотроптылығытұйық жүйенің қозғалыс заны жіне оның физикалық қасиеттері тандап алынатын инерциялық санақ жүйесінің координаталар осінің бағытына байланысты емес. Егер дене кеңістікте кез келген бұрышқа бұрылса онда жүйенің қозғалыс заңы мен физикалық қасиеттері өзгермейді. Ішкі күш моменттерінің істейтін жұмысы нольге тең. болуы мүмкін есмес, онда олй болса бұдан . Тұйық жүйеде импульс моментінің сақталғаның көреміз.

Материялық нүкте – берілген жағдайда өлшемі мен пішімін ескермеуге болатын бір массасы бар материялық дене. Материялық нүкте – массасы қарастырылып отырған дененің массасына тең геометриялық нүкте. Дененің егер оның бөлшектері бірдей және жүрілген жолдары дененің өлшемімен салыстырғанда айтарлықтай үлкен болғанда ғана материальдық нүкте ретінде қарастыруға болады. Абсолют қатты дене- кез келген екі нүкте аралығы, әртүрлі механикалық әсер кезінде өзгеріссіз қалатын материялық дене.Абсолют қатты дене – қарастырылатын мысалдың шартында деформациясын елемеуге болатын дене.

 

53.Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясының негізгі қағидалары, оның тәжірибелік негіздемесі. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды түрі.Гальвонометрге жалғанған өткізгіш бір V тұрақтыжылдамдықпен қозғалады, егер өткізгішті кілт тоқтатсақ гальвонометр токты көрсетеді. Бұл құбылыс былайша, түсіндіріледі, егер металда еркін зарядталған бөлшектер болса, олар өткізгішті кілт тоқтатқан кезде өз инерциясымен барлығы алға ретті қозғалады, олай болса ток пайда болады. Берілген тәжірибе арқылы меншікті зарядты табуға болады. бұдан . l,V,R шамаларын өлшеп алып шамасын табамыз, бұл электронның меншікті зарядының мәнін береді. Металдар өткізгішінің классикалық теориясын Друде мен Лоренц зерттеген. Олар металдағы электрондарды газ молекулалары ретінде қарастырды, тек айырмашылығы электрондар өзара емес, металдың кристал торларын түзейтін иондармен соқтығысады. Электрондардың жылулық қозғалысының орташа жылдамдығы . Электрондардың реттелген қозғалысының <υ> орташа жылдамдығы <u> жылулық қозғалыстың орташа жылдамдығынан шамасындай аз, электрондардың еркін жүруінің τ орташа уақыты мына формуламен анықталады . Өткізгіште еркін электрондар электр өрісімен үдетеледі. Ом заңы. Дифференциалды түрдегі Ом заңы былай өрнектеледі . Джоуль-ленц заңы. Электрон әр соқтығыста тордағы ионға электр өрісінің орташа энергиясын береді . Дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заңы – .

 

Механикалық жүйенің массалық центрі және оның қозғалыс заңы. Қатты денелердің ілгерілемелі қозғалыс теңдеуі. Масса центрі денедегі массаның орналасуын сипаттайтын нүкте. Нүтенің масса центрі радиус векторымен анақталады. мүндағы және жүйені қүрайтын материялық нүктелердің массасы мен радиус векторлары. Массалар центрі, ауырлық центрі - дене қимылын немесе бөлшектердiң жүйесін сипаттайтын геометриялық нүкте; қатты дененің кеңістіктегі кез келген жағдайында оның бөлшегіне әсер ететін барлық ауырлық күштерінің қорытқы күші өтетін қатты денемен өзгеріссіз байланысты нүктег. Массалар центрінің қозғалысы туралы теорема - жүйенің массалар центрінің қозғалысы, массасы жүйедегі барлық нүктелер массаларының қосындысына тең және жүйеге әсер ететін сыртқы күштердің әсерінен қозғалатын материялық нүктенің қозғалысындай. Механикалық жүйенің массаларының центрі - геометриялық нүкте, механикалық жүйені құрайтын барлық материялық нүктелердің массасын осы нүктелердін сол геометриялық нүкте арқылы өтетін радиус-векторларына кебейтіндісінің қосындысы нольге тең болатын.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.