Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фармацевтична етика та фармацевтична біоетика як розділи професійної етики. Кодекс етики фармацевтичного працівникаФармацевтична етика як один із розділів професійної етики є сукупністю неформальних норм моральної поведінки фармацевтичних працівників при виконанні ними своїх обов'язків по відношенню до суспільства, конкретного пацієнта, один до одного, до контактних груп людей (медичні працівники, контролюючі органи та ін.) і включає в себе вчення про обов’язок фармацевтичного працівника - фармацевтичну деонтологію і вчення про моральні цінності - аксіологію.

В останні роки людство все більш розуміє той факт, що для виживання в сучасних умовах і нормального співіснування моральні цінності повинні відноситися не тільки до людини, але до усього живого на Землі, космосу та ін. Тому з’явилося нове направлення прикладної етики – біоетика, якеінтегрує в одне ціле елементи класичної етики і новітні тенденції, які ініційовано екологічними проблемами, медичною деонтологією і стрімким розвитком біотехнологій. Задачею біоетики є захист фізичної, психічної і духовної цілісності людини і її геному, порятунок тваринного і рослинного світу, навколишнього середовища. Вона є комплексом заходів по систематичному аналізу і координації дій людини в сфері медицини, біології, екології з точки зору загальноприйнятих моральних цінностей і принципів. Тому в поняття «біоетика» входять моральні цінності, які мають відношення до усього світового співтовариства, і не тільки до людини, але й до усього живого на Землі, космосу та ін.

Фармацевтична біоетика виникла як наслідок диференціації сучасної біоетики і є частиною біоетики, яка вивчає моральні, правові, соціальні, екологічні, біологічні та юридичні проблеми, що виникають при створенні, клінічних випробуваннях, реєстрації, виробництві, доведенні до споживача і використанні лікарських засобів (ЛЗ), інших фармацевтичних і парафармацевтичних товарів і дієтичних домішок, а також фармацевтичних науково-консультативних послуг, з метою захисту здоров'я населення і окремих людей, якості їх життя, фізичної і психічної недоторканості особи, захисту людської гідності.

Професійні етичні кодекси розробляються для регулювання взаємовідносин всередині професійного співтовариства і є ефективними для професій, де найбільш виражені професійні етичні ділеми, наприклад, існують професійні кодекси лікарів, юристів, священослужителів, фармацевтичних працівників. В подібних етичних кодексах завжди задаються високі професійні стандарти, оговорюються основні правила етики поведінки і вказуються моральні орієнтири, яким повинен відповідати професіонал.

Фармацевтичні співтовариства різних країн давно прийшли до висновку, що без визначення чітких норм етичної поведінки на ринку гідна діяльність в сфері фармацевтичного бізнесу неможлива. І тому існує необхідність звести в один документ всі вироблені багаторічною практикою правила професійної поведінки та етичні норми, а також заявити про принципи і цінності, які визначають роль і відповідальність фармацевтичного працівника перед суспільством. Таким чином, в багатьох країнах з'явилися етичні кодекси фармацевтів. Одним з перших кодексів Нового часу став Кодекс етики Американської фармацевтичної асоціації (Code of Ethics of the AphA), який було прийнято ще у 1852 році. Оскільки фармацевтичні працівники усього світу стикаються з подібними проблемами та їх об’єднують одні й ті ж цінності, то у 1997 році світовим фармацевтичним співтовариством в особі Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP) було прийнято Кодекс етики фармацевтичного працівника (Code of Ethics for Pharmacists). Принципи, які перераховано в цьому документі, знайшли своє відображення в багатьох національних етичних кодексах, в тому числі в етичних кодексах фармацевтичних працівників багатьох країн ЄС, Росії і в недавно розробленому проекті вітчизняного етичного кодексу фармацевтичного працівника.

Більша частина діючих етичних кодексів складається з двох частин - вступної, чи преамбули і принципів. Вступна частина розкриває цілі створення і прийняття даного документу. Друга – головна частина кодексів - містить етичні норми і моральні принципи діяльності фармацевтичних працівників.

З розвитком ринку і появою багатьох організацій, які займаються фармацевтичним бізнесом, стає актуальним питання створення кодексів корпоративної етики, які визначають етику взаємовідносин також усередині корпоративних фармацевтичних товариств, завдяки чому підвищується конкурентоспроможність та авторитет компанії. Корпоративний кодекс зазвичай містить загальні принципи для професії, які розроблені спільнотою, і свої власні, що відображають принципи даної корпорації, правила поведінки співробітників. Виконання корпоративного кодексу є обов’язковим для усіх співробітників фірми і її керівництва.

Кодекс корпоративної етики виконує три основні функції:

• репутаційну, яка полягає у формуванні довіри до компанії з боку клієнтів, постачальників і т. д. Наявність у компанії кодексу корпоративної етики стає загальносвітовим стандартом ведення бізнесу;

• управлінську, яка полягає в регламентації поведінки в складних етичних ситуаціях. Підвищення ефективності діяльності співробітників здійснюється шляхом регламентації пріоритетів у взаємодії з клієнтами, постачальниками; визначення порядку прийняття рішень в складних етичних ситуаціях; вказівки на неприйнятні форми поведінки;

• розвитку корпоративної культури. Кодекс передає цінності компанії всім співробітникам, орієнтує співробітників на єдині корпоративні цілі.

Для забезпечення поведінки, яка передбачається етичним кодексом, розробляються відповідні методи і процедури, що включають посадові інструкції, форми оцінки діяльності і т. д. Організація може також встановити документальні процедури для рішення етичних дилем, наприклад, розробити етичний довідник, що допомагає колективу чи окремому співробітнику вирішити суперечливу з точки зору етики ситуацію, пов’язану з професійною діяльністю.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.