Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1.

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Загальні положення

Посадова інструкція розроблена відповідно до ст. 21, 55, 56 Закону України «Про освіту» на основі Положення про психологічну службу системи освіти України, вимог Етичного кодексу психолога та інших нормативних документів.

Призначення на посаду та звільнення з посади соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник відповідно до ст. 26, п. 2 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 № 651-ХІV зі змінами і доповненнями.

Соціальний педагог має вищу освіту зі спецальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна работа» або середню педагогічну, гуманітарну освіту, професійно компетентний, забеспечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

Соціальний педагог підпорядкований безпосередньо керівнику загальноосвітнього навчального закладу.

У своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним законодавством України, Положенням про психологічну службу системи освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

 

2. Функції

Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей та підлітків.

Просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та сім'ях.

Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів (вихованців) орієнтації на здоровий спосіб життя.

 

3. Посадові обов'язки

Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу:

· здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадкістю, оганізовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків;

· сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, тантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;

· залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої спілки різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;

· впливає на подолоння особистісних, міжособистісних, вниутрішньосімейних конфліктів, надає потрібну консультативну спихолого-педагогічну допомогу дутям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо;

· готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, націоанльними, релігійними групами;

· додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя;

· займається профілактикою правопорушень неповнолітніх , дитячого, побутового, дорожньо-трансопртного травматизму, пожеж;

· постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

· проходить періодичне медичне обстеження.

· дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 

4. Права

Соціальний педагог має право на:

· робочий кабінет, забезпеченими методичними матеріалами та іншим обладнанням;

· самостійний вибір пріоритетних напрямків роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби загальноосвітнього навчального закладу;

· захист професійної честі та гідності;

· ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

· захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням практичним психологом норм професійної етики;

· конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

· підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації;

· проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію та педагогічне звання згідно з графіком, складеним безпосередньо в загальноосвітньому навчальному закладі.

5. Відповідальність

За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов'язків, встановлених цією інструкцією, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем (вихованцем), скоєння іншого аморального вчинку соціальний педагог може бути звільненим з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту», тощо.

5.3. За завдані загальноосвітньому навчальному закладу чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки соціальний педагог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Соціальний педагог:

Працює за графіком, складеним виходячи із 40 годинного робочого тижня. Із них 20 годин відводиться для роботи у загальноосвітньому навчальному закладі (індивідуальна і групова діцагностика, соціально-педагогічні дослідження, консультування педагогів, учнів (вихованців), батьків, розвивальна робота тощо) і 20 годин — на підготовку до проведення психолого-педагогічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо. Графік роботи соціального педагога затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

Підтримує зв'язки з педагогічним колективом, професійно підпорядкований центру практичної психології і соціальної роботи (методисту, який відповідає за психологічну службу) району (міста, області).

Подає керівнику загальноосвітнього навчального закладу і до центру професійного підпорядкування (методисту, який відповідає за психологічну службу) району (міста, області) семестровий та річний звіти про роботу.

Отримує від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

 

2.

ПЛАН

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.