Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Маркетинг-мікс як головний засіб впливу підприємства на споживача ринку товарів та послуг

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Маркетингова діяльність фірми починається з комплексного дослідження ринку, внаслідок чого оцінюються ринкові можливості, за допомогою сегментації ринку ведеться пошук можливих споживачів, після чого здійснюється позиціонування товару. Прийнявши рішення стосовно позиціонування, підприємство розробляє систему засобів маркетингу - так званий маркетинг-мікс або комплекс маркетингу.

 

Термін – “marketing mix” в теорію маркетингу вперше (в 1964 році) було введено Нейлом Борденом, професором із Гарвардської школи бізнесу. Ним була розроблена так звана концепція “4P”: Product, Prise, Plase, Promotion.

 

Маркетинг-мікс – це система засобів маркетингу, або сукупність прийомів і методів, конкретний інструментарій, який використовується фірмою для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних завдань.

 

Основними компонентами є: товар (характеристики товару, упаковка, післяпродажне обслуговування), ціна (встановлена таким чином, щоб сприяти продажу і водночас забезпечувати певний дохід підприємству), розподіл товару на ринку (дії, які здійснює підприємство для забезпечення доставки товару цільовій групі споживачів у потрібне місце і час), комплекс маркетингових комунікацій товару (те, що підприємство використовує для інформування ринку і впливу на споживачів). Кожний з елементів включає самостійний комплекс заходів, реалізація яких формує відповідну політику в комплексі маркетингу.

 

Діяльність фірми на ринку буде успішною, якщо вона застосовуватиме елементи marketing mix у комплексі. Застосування окремих складових комплексу не дає бажаних результатів, оскільки вони взаємозалежні й відображають різні напрями діяльності фірми.

 

Головна мета розроблення компанією маркетинг-міксу – забезпечити їй стійкі конкурентні переваги задля завоювання стабільних позицій на ринку. Треба намагатися розробити таке ідеальне сполучення компонентів комплексу, яке б забезпечувало споживачам найкращу пропозицію за збереження витрат підприємства в розумних межах.

 

Розробка маркетингового комплексу вимагає знання ринкових законів, основ стратегічного управління, вміння системно мислити і аналізувати тенденції, що сформувалися на ринку.

 

Таким чином, вихід підприємця на ринок майже завжди пов’язаний з розробкою маркетинг-міксу, що включає набір факторів маркетингу, за допомогою яких фірма досягає своїх цілей. Стратегічні рішення щодо розробки маркетинг-міксу включають в собі товарну політику фірми, цінову політику, політику розподілу та політику маркетингових комунікацій. Ефективне їх поєднання забезпечує підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.