Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Огляд літератури

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дипломна робота

Вплив вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи

 

Виконала:

Студентка 5 курсу

Заочної форми навчання

Камалова Т.О.

 

Перевірив:

Шуплик В.В.

 

Кам`янець-Подільський

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………3

1. Огляд літератури……………………………………………………….5

1.1. Українська чорно-ряба молочна порода……………………………5

1.2. Ріст і розвиток телиць української чорно-рябої молочної породи…………………………………………………………………………….11

1.3.Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів…………………………………………………………………………….13

2. Умови, матеріал та методика досліджень…………………………..20

2.1. Характеристика умов проведення досліджень……………………20

2.2. Матеріал і методика досліджень……………………………………28

3. Власні дослідження……………………………………………………31

3.1. Годівля, утримання піддослідних тварин…………………………31

3.2. Ріст піддослідних тварин…………………………………………..35

3.3. Розвиток піддослідних тварин………………………………………39

3.4. Молочна продуктивність піддослідних тварин……………………………………………………………………………41

3.5. Первинна обробка молока………………………………………….43

4. Економічна оцінка результатів дослідження…………………………46

5. Охорона праці та безпека при надзвичайних ситуаціях………………………………………………………………………..47

6. Охорона навколишнього середовища………………………………50

Висновки і пропозиції виробництва…………………………………….53

Список використаних джерел……………………………………………55

 

 

Вступ

 

Інтенсифікація молочного скотарства нерозривно пов’язана з механізацією та автоматизацією трудомістких процесів, створенням міцної кормової бази, комплектуванням ферм високопродуктивною худобою, застосуванням технології, яка б ураховувала біологічні особливості тварин. У зв’язку з цим, виникає необхідність оцінки і добору тварин за рядом додаткових ознак (придатністю тварин до машинного доїння, їх стійкістю до захворювання маститами, міцністю копитного рогу, однорідністю тощо).

Селекція за технологічними якостями повинна бути спрямована на підвищення продуктивності, швидкості і повної молоковіддачі, більш ефективного використання доїльних установок, збереження здорового вим’я, і як наслідок зниження затрат на виробництво молока.

Вивчення продуктивних, технологічних і відтворних особливостей тварин української чорно-рябої молочної породи з метою її подальшого вдосконалення і раціонального використання має важливе наукове і практичне значення для успішного ведення селекційної роботи.

Молочне скотарство є найважливішою галуззю тваринництва нашої країни, оскільки забезпечує населення дієтичними продуктами харчування - молоком та яловичиною, які мають високі харчові якості і користуються підвищеним попитом у населення.

Молоко за споживчими властивостями займає друге місце після хліба, а за кількістю елементів харчування воно займає перше місце серед всіх продуктів тваринного походження.

З точки зору раціонального харчування в щоденному раціоні кожного жителя України повинно бути не менше 1 кг. молочних продуктів в перерахунку на молоко, з них не менше 0,5 л. молока в не переробленому вигляді (за винятком кип'ятіння і пастеризації). Нині ж, при виникненні кризової ситуації в Україні, низькою платоспроможністю населення, висока ціна молочних продуктів глибокої переробки (масла, сирів та ін.) робить їх недоступними для малозабезпеченого населення, частка незбираного молока в харчуванні жителів України складає до 80%. Тому існуюче положення відносно забезпечення країни молоком слід вважати критичним.

Україна має ідеальні умови для виробництва молока високої якості.

Із запровадженням промислових технологій виробництва молока та вдосконаленням методів селекції домінуючою стала чорно-ряба молочна порода, питома вага якої в 1996 році становила 38,2%. Порода відзначається високим генетичним потенціалом, однак в останні роки темпи генетичного покращення худоби дещо сповільнилися.

Тому метою наших досліджень було оцінити корів української чорно-рябої молочної породи за продуктивними і технологічними якостями в умовах ТОВ ім.. Б. Хмельницького с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області.

 

Огляд літератури

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.