Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Характеристика умов проведення досліджень. 

Дослідження проводились в умовах ТОВ ім.. Б. Хмельницького с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області. ТОВ ім.. Б. Хмельницького розміщується на відстані 15 кілометрів від районного центру міста Дунаївці, та за 80 км до обласного центру міста Хмельницького. Найближча залізнична станція Балин розміщена за 6 кілометрів. Через територію товариства проходить автомобільна дорога, обласного значення, що забезпечує відмінний зв’язок з підприємствами переробної промисловості.

Землі ТОВ розміщені в зоні лісостепу, що характеризується помірним середньо вологим кліматом, сприятливим для вирощування всіх видів сільськогосподарських культур, районованих для даної зони. Наявність кормових культур сприяє розведенню всіх видів сільськогосподарських тварин.

Середньорічна температура повітря становить +5 – 60 С. Максимальна температура за останні роки становила +370 С, а мінімальна – 280 С.

Настання перших морозів спостерігається з 25 вересня, середні строки з 10 жовтня, останніх весняних – 10 травня і починаючи з 20 листопада (середні дані) випадає сніг. Тривалість без морозного періоду складає: найменше – 145 днів, середня – 170 – 180 днів, найбільша – 210 –220 днів. Сніг сходить саме раніше 5 – березня, середня – 10 квітня і самий пізній час – 22 квітня.

Середньорічна кількість опадів складає в середньому 550 – 650 мм. Максимальна кількість опадів випадає в літні місяці липень, серпень а іноді і в вересні. Останніми роками в період найбільш інтенсивної вегетації трав (травень, червень) випадає мало дощів, що негативно впливає на урожайність всіх видів сільськогосподарських культур.

Переважаючі вітри літом – східні і південно–східні , зимою західні і північно–західні.

Рельєф місцевості рівний з незначними западинами.

В таблиці 2.1 приведено структуру посівних площ і урожайність сільськогосподарських культуру 2014 році

 

Таблиця 2.1

Структура посівних площ і урожайність сільськогосподарських культур у 2014 році

Показник Площа, га Структура, % Урожайність, ц/га.
Загальна земельна площа х -
у т. ч. рілля -
Зернові та зернобобові – всього 48,8 40,8
у т.ч.: - кукурудза на зерно 7,6 57,9
- ячмінь 13,6 34,3
Технічні – всього 28,3 х
у т. ч. соя 12,3 19,1
соняшник 2,8 11,7
ріпак 13,1 24,7
Кукурудза на силос 7,2 243,1
Кукурудза на зелений корм 1,2 106,7
Багаторічні трави – всього 11,6 х
у т.ч.: - на зелений корм 3,3 298,0
- на сіно 2,6 102,0
- на сінаж 5,6 110,0
Однорічні трави – всього 3,9 х
у т.ч.: - на зелений корм 3,9 110,7
- на сіно, сінаж - - -
Природні кормові угіддя - - -

 

Як видно із даних таблиці 2.1 ТОВ ім.. Б. Хмельницького відноситься до господарств середніх розмірів із земельною площею 1714 га, в тому числі рілля 1636 г. Розораність земель досить висока і складає 95,4%. Виходячи із структури посівних площ можна зробити висновок про спеціалізацію господарства. Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур так як зернові та зернобобові складають 48,8, а технічні 28,3%. Із технічних культур в господарстві вирощують сою, ріпак і соняшник. Господарство не вирощує ні цукрового ні кормового буряку. Багаторічні трави в структурі посівів займають лише 11,6%, що дуже мало. Посіви однорічних також в господарстві не значні і займають в структурі лише 3,9%. Всього кормові культури займають 23,9%.

Аналізуючи урожайність сіяних культур можна зробити висновок, що їх урожайність розміщується на середньому рівні. Так урожайність зернових та зернобобових склала 40,8, ячменю – 34,3, кукурудзи – 57,9, сої – 19,1 ц.

Невисокими є показники урожайності культур кормового клину так кукурудза на силос і зелений корм дали по 243,1 і 106,7 ц для умов дунаєвецького району це показник нижче середнього. Середньою урожайність показали багаторічні та однорічні трави.

Виходячи з проведеного аналізу можна припустити, що в галузі тваринництва проблем із забезпеченням високоякісними кормами не повинно бути.

В таблиці 2.2 приведено забезпеченість тваринництва господарства кормами в 2014 році.

 

Таблиця 2.2

Забезпеченість тваринництва кормами у 2014 р.

Корм Потреба Наявність % забезпечення
в натурі, ц кормових одиниць в натурі, ц кормових одиниць
Грубі: 408,5
у т.ч. сіно 107,8
Соковиті: 298,2
у т.ч. силос 266,3
сінаж 342,2
Зелені 100,2
Концентровані 88,1
Всього кормових одиниць х х 188,4

 

Як видно з даних таблиці 2.2 забезпеченість тваринництва кормами досить висока в загальному потреба складала 8260 ц кормових одиниць, а фактично заготовлено 15568 ц, або 188,4% від річної потреби. Разом з тим потрібно відмітити, що в господарстві трьох річний запас таких кормів як силос, сінаж грубі.

Такий стан із забезпеченням кормами дає можливість зробити висновок про сприятливі умови для розвитку галузі тваринництва.

В таблиці 2.3 приведено дані по чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин, що утримуються в господарстві.

 

 

Таблиця 2.3

Поголів’я тварин та їх продуктивність

Показник Роки 2014 в % до 2012 р.
Велика рогата худоба – всього, гол. 193,1
у т.ч. молочного напрямку продуктивності 164,7
з них: - корови 100,0
- нетелі 84,8
- телиці до 6-міс. 145,0
- телиці 6-12 міс. 163,1
- телиці 13-18 міс. 204,2
- бугайці - -
м’ясного напрямку продуктивності 142,8
з них корови 142,8
Свині – всього, гол. 118,1
у т.ч. основні свиноматки 100,0
підсисні поросята 361,5
ремонтний молодняк 44,4
молодняк на вирощуванні і відгодівлі 93,2
Коні – всього, гол. 94,5
у т.ч. конематки 100,0
Бджоли, бджолосімей 140,0
Удій на корову, кг 136,6
Одержано телят на 100 корів, гол 97,9
Середньодобовий приріст, г        
великої рогатої худоби 102,6
свиней 105,7

 

Як видно із таблиці 2.3 в господарстві розводять велику рогату худобу, свиней, коней і бджоли. Проте поголів’я тварин в господарстві є не чисельним. Так великої рогатої худоби в господарстві утримується 680 голів. В цілому поголів’я тварин за три останні роки зросло на 93,1%. Поголів’я молочних корів є стабільним і нараховує 130 голів.

Поголів’я свиней в господарстві зросло на 18,1% в порівняні з 2012 роком. Кількість основних свиноматок не збільшувалось і залишилось на попередньому рівні 30 голів. Негативним в розведенні свиней є скорочення ремонтного молодняку на 63,6% до базового року.

Чисельність коней скоротилась на 5,5%, проте кількість кобиломаток залишилась таж сама 10 голів.

В господарстві утримується 70 бджолосімей, кількість бджолосімей за проаналізований період зросло на 20 сімей.

Аналіз продуктивності тварин показав, що удій на корову в 2014 році зріс на 36,6% порівняно з базовим роком і склав 6420 кг. Разом з тим погіршилось відтворення поголів’я так на 100 корів одержано 94 теляти, або 97,9% до базового року. Даний показник залишається високим.

Потрібно також сказати про недостатні середньодобові прирости на вирощуванні великої рогатої худоби та свиней. При вирощуванні великої рогатої худоби в ТОВ ім. Б.Хмельницького середньодобовий приріст склав лише 540 г, що дещо мало в порівнянні із сучасними технологічними параметрами. Проте порівняно із 2012 роком даний показник зріс на 14 г, або на 2,6%.

Ще гірша ситуація з вирощуванням свиней середньодобовий приріст за 2013 рік склав 220 грам, що практично в чотири рази менше ніж вимагають сучасні реалії. Вирощування однієї свині від народження до маси 100 кг проходить за 450 днів. При таких показниках ні про яку економічну ефективність вирощування тварин говорити не приходиться.

В умовах ринкової економіки основними показниками виробничої діяльності галузі тваринництва є чистий прибуток від продажу товарної продукції і рівень її рентабельності. Дані показники дають можливість прогнозувати подальший розвиток галузі тваринництва в даному господарстві.

В таблиці 2.4 приведено дані по економічній ефективності виробництва продукції тваринництва в ТОВ ім. Б. Хмельницького.

 

Таблиця 2.4

Ефективність виробництва продукції тваринництва у 2014 році

Показник Продукція тваринництва
молоко приріст живої маси мед
великої рогатої худоби свиней
Валове виробництво, ц
Продано, ц
Товарність продукції, % 89,3 81,8 14,9
Загальна собівартість продукції, тис. грн. 1941,7 2041,0 559,5 9,9
Собівартість 1 ц, грн. 232,6 52,9
Витрачено кормів всього, ц корм. од. -
у т. ч. на 1 кг, продукції 1,19 10,99 14,02 -
Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 2620,3 872,6 287,0 4,1
Чистий прибуток, тис. грн. 678,6 - 1168,4 - 272,5 -5,8
у т. ч. на одну голову, грн. - 1906 - 605 - 82,8
Рівень рентабельності, % 34,9 - - -

 

Дані приведені в таблиці 2.4 свідчать, що галузь тваринництва в ТОВ ім. Б.Хмельницького в 2014 році принесла збитків на суму 768,1 тис. гривень. Молочне скотарство принесло прибутків на суму 678,6 тис. грн. при рентабельності 34,9 %, вирощування великої рогатої худоби принесло збитків на суму – 1168,4 тис. грн., свинарство – 272,5 тис. грн., бджільництво 5,8 тис. грн.

При такому економічному стані галузі можна прогнозувати відмову керівництва господарства від подальшого розведення свиней тварин і бджіл.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.