Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Матеріал і методика досліджень 

Матеріалом для написання дипломної роботи послужили матеріали первинного зоотехнічного і бухгалтерського обліку по молочнотоварній фермі великої рогатої худоби української чорно–рябої молочної породи ТОВ ім. Б. Хмельницького с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області. При написані дипломної роботи використано метод спостереження, аналізу і порівняння.

Схема досліду приведена в таблиці 2.5.

 

Таблиця 2.5

Схема досліду

№ п/п Група Стать Порода Кількість голів Маса при народженні, кг
І телички УЧРМ до 28
ІІ телички УЧРМ 29 і більше

 

Дослідження проводились методом господарського досліду. Сформовано дві групи теличок при формуванні лімітуючим фактором була жива маса при народженні. Формування піддослідних груп відбулось за принципом аналогів.

Зважування тварин проводилось у такі вікові періоди: при народженні, 3, 6, 9, 12, 15, 18 місяців. Зважували тварин ранком до годівлі на тваринних вагах. За показниками живої маси у різні вікові періоди визначали абсолютний і середньодобовий, відносний прирости.

Абсолютний приріст визначали за формулою: А П = W1– W0. (1)

де, А – абсолютний приріст, W1 – кінцева жива маса, W0 – початкова жива маса.

Середньодобовий приріст визначали за формулою: (2)

де, СД – середньодобовий приріст; W1 – кінцева жива маса, W0 – початкова жива маса.

Відносний прирісвираховували за формулоюБроді–Шмальгаузена:

(3)

Лінійний ріст телиць вивчали, згідно загальноприйнятих методик, провівши вимірювання піддослідних тварин у віці 18 місяців за такими промірами: висота в холці, висота в крижах, глибина грудей, обхват грудей за лопатками, коса довжина тулуба, ширина в маклоках, обхват п’ястка, ширина грудей за лопатками.

За матеріалами зоотехнічного і племінного обліку у корів первісток аналізували такі показники: надій молока за лактацію кг, вміст жиру в молоці %, кількість молочного жиру кг, живу масу кг.

Коефіцієнт молочності визначали за формулою запропонованою Н.П.Погрібною, Б. А. Багрієм [29]:

КМ=(Х´100)¸ ЖМ, (4)

де: КМ- коефіцієнт молочності;

Х - середній надій молока стандартної жирності (кг);

ЖМ - середня жива маса корів (кг).

Коефіцієнт постійності лактації визначали за формулою Веселовського

(5)

де: Х - коефіцієнт постійності лактації, %;

А - фактичний надій за лактацію, кг;

В- вищий добовий надій, кг;

n - число днів лактації.

Вищий добовий надій визначали за Вільсоном, як 1/200 частину надою за лактацію.

Одержані дані оброблені статистично за методикою, описаною Г.Ф. Лакіним [18]. При біометричній обробці матеріалів досліджень вираховували середню арифметичну (M) і її помилку (m), коефіцієнт варіації (CV), вірогідність різниці (td).

Економічну ефективність вирощування молодняку визначали на основі фактичних показників 2014 року.