Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Ріст піддослідних тварин 

Господарські ознаки свійських тварин розвиваються в процесі розвитку організму в період його онтогенезу. Розвиток організму є результат взаємодії спадкової основи, отриманої від батьків, і умов зовнішнього середовища.

Племінні якості і продуктивність сільськогосподарських тварин нерозривно пов’язані з віковими особливостями кожного індивідууму.

В таблиці 3.6 приведено динаміку живої маси піддослідних тварин по періодах вирощування.

 

Таблиця 3.2

Жива маса піддослідних теличок по періодах вирощування, кг

Вік, міс Групи
І ІІ
M ± m Cv % M ± m Cv %
26,5±0,94 16,2 31,8±0,93 13,7
96,0±1,60 7,65 102,6±1,67 7,63
160,7±2,38 6,79 168,5±2,30 6,39
221,4±3,12 6,45 227,3±2,57 5,31
276,4±3,45 5,73 281,5±2,79 4,65
325,0±3,68 5,19 332,4±2,87 4,05
370,0±3,81 4,72 380,0±3,01 3,72

 

Аналіз даних приведених в таблиці 3.2 показав, що при народженні телички першої групи мали живу масу 26,5 кг, що на 5,3 кг менше ніж у тварин другої групи. Подальше вирощування теличок показало, що в однакових умовах утримання і годівлі телички другої групи у всі вікові періоди переважають ровесниць першої групи. У віці 18 місяців перевага склала 10 кг. Проте різниця між групами за живою масою перебувала в межах статистичної похибки.

Більш точно ріст піддослідних телиць характеризує величина абсолютного приросту (табл. 3.3).

 

Таблиця 3.3

Абсолютний приріст живої маси піддослідних телиць, кг

  Період, міс. Групи
І ІІ
M ± m Cv, % M ± m Cv, %
0-3 69,4±1,22 7,87 70,7±1,04 6,75
3-6 64,8±1,05 7,26 65,9±0,99 6,88
6-9 60,6±1,11 7,60 58,8±0,80 6,22
19-12 55,0±1,03 8,37 54,1±0,94 7,99
12-15 48,6±0,95 8,76 50,9±0,75 6,77
15-18 44,8±0,71 7,06 47,5±0,69 6,61

 

За величиною абсолютного приросту телички другої групи переважали ровесниць першої групи не у всі періоди вирощування так перевага спостерігалась у вікові періоди 0-3, 12-15 і 15-18 місяців в інші періоди переважали телички першої групи. Різниця між групами незначна і перебуває в межах статистичної похибки.

Величина середньодобових приростів по періодах вирощування має важливий вплив на формування майбутньої корови. Тому згідно існуючих рекомендацій по вирощуванню ремонтних телиць в перші місяці життя прирости повинні бути на рівні 750 грам із поступовим зниженням до рівня 500-550 грам у віці 18 місяців. Такий рівень середньодобових приростів дозволяє сформувати майбутню корову із добрими відтворними функціями і високою продуктивністю.

Більш точну картину росту теличок характеризує величина середньодобових промірів по періодах вирощування (табл.. 3.4).

 

Таблиця 3.4

Середньодобовий приріст живої маси піддослідних телиць, г

  Вік, міс. Групи
І ІІ
M ± m Cv, % M ± m Cv, %
0-3 771±14,1 7,8 786±12,8 6,7
3-6 720±12,3 7,2 733±11,2 6,8
6-9 674±12,5 8,2 654±9,7 6,2
19-12 611±11,9 8,3 602±10,1 7,9
12-15 540±11,4 8,7 566±8,4 6,7
15-18 498±8,7 7,6 528±8,8 6,6

Із приведених даних видно, що в період від народження до шести місяців величина середньодобових приростів склала по першій групі 771–720 грам, а по другій 786–733 грами. Різниця між групами присутня і на користь теличок другої групи проте вона є недостовірною. В наступні періоди 6-9 і 9-12 місяців спостерігається перевага теличок першої групи на 20–9 грам. І в період від 12 до 18 місяців знову спостерігається перевага другої групи.

В таблиці 3.5 приведено показники відносного приросту.

Приведені дані свідчать, що ріст теличок відбувався згідно загальних принципів росту великої рогатої худоби. Телички обох груп мали високу інтенсивність росту в перші три місяці із подальшим її зменшенням.


Таблиця 3.5

Відносний приріст живої маси піддослідних телиць, %

Вік, міс. Групи
І ІІ
M ± m Cv, % M ± m Cv, %
0-3 267,5±9,08 15,1 225,9±6,26 12,6
3-6 67,7±0,97 6,4 64,5±1,02 7,2
6-9 37,8±0,60 7,1 35,0±0,60 7,8
19-12 24,9±0,53 9,5 23,8±0,48 9,1
12-15 17,6±0,39 9,9 18,1±0,34 8,6
15-18 13,8±0,26 8,4 14,3±0,23 7,3

На основі вивчення росту піддослідних тварин не встановлено суттєвого впливу живої маси теличок при народженні на їх подальший ріст, хоча незначна, статистично не достовірна, різниця в рості відмічена на користь теличок із більшою живою масою.