Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Виручка від реалізації послуг готелю

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2002 рік 2003 рік 2004 рік

Іноземні

307653 370475 861448

громадяни

Громадяни СНД 106945,1 95338,8 111204

Громадяни

567078 624424 982198

України

Оренда

135129 147923,8 169657,4

приміщень

Бронювання 61593,7 59657,4 56010

5. Клацнути курсором миші за межами діаграми, тобто закрити об’єкт. Виділити його курсором і через контекстне меню виконати дії щодо обтікання текстом (команда „Формат об’єкта”/ закладка „Положення”/ кнопка „Додатково”/ режим „Зверху і знизу”). Збільшити розміри об’єкта.

Рис. 3.9. Графік виручки від реалізації послуг готелю

6. Двічі клацнути курсором миші на об’єкті для входження в режим редагування діаграми. Закрити таблицю даних. При цьому діаграма повинна бути виділена штриховою рамкою. Виконати на панелі інструментів команди „Діаграма / Тип діаграми /Графік”. Натиснути кнопку ОК.

7. Виконати на панелі інструментів команди „Діаграма/ Параметри діаграми”. Активізувати закладку „Заголовок”. У вікно „Вісь Y” ввести “грн.”. Активізувати закладку „Лінії сітки” і встановити курсором миші прапорець „a ”:„Вісь Y” (основні лінії), „Вісь Х” (основні та проміжні лінії). Натиснути кнопку ОК.

8. Виділити курсором миші легенду і через контекстне меню за допомогою команди „Формат легенди” встановити шрифт „Звичайний, 11”. Натиснути кнопку ОК. Аналогічним чином зробити послідовно зміну шрифтів вісі Y, слова “грн.”, а потім вісі Х.

9. Виділити курсором миші перший графік і через контекстне меню за допомогою команди „Формат рядів даних” встановити підписи даних та вигляд (товщину та колір лінії, розмір, форму та колір маркеру). Аналогічним чином оформити інші графіки (рис.3.9).

10. Виділити курсором миші область побудови діаграми. Через контекстне меню виконати команду „Формат області побудови” і вибрати прийнятний спосіб заливки. Аналогічну процедуру виконати для області діаграми.

11. Клацнути курсором миші за межами графіку, тобто закрити об’єкт.

12. Активізувати панель „Малювання” і під графіком створити надпис: „Рис.3.9. Графік виручки від реалізації послуг готелю”. Встановити білий колір лінії надпису.

13. Натиснути кнопку „Вибір об’єктів” на панелі „Малювання”, обвести курсором миші побудований графік і надпис. Згрупувати об’єкти командами „Дії/Групувати”.

14. Зберегти файл у власній папці з іменем „Виручка” і завершити роботу з текстовим процесором командами головного меню „Файл /Вихід”.

3 .11 . Самостійна робота “Підготовка діаграми

“Структура туристичної послуги”Хід роботи :

1. Завантажити додаток Word.

2. Підготувати з клавіатури наведений нижче в штриховій рамці текст. Побудувати таблицю „Структура туристичної послуги” (табл.3.3).

3. Для розміщення її праворуч в режимі обтікання текстом необхідно виділити таблицю і через контекстне меню виконати команди „Властивості таблиці/Обтікання/Навколо”. Перетягнути її у визначене місце.

4. Під наведеним вище текстом з використанням даних таблиці побудувати об’ємний варіант розрізаної кругової діаграми „Структура туристичної послуги” (рис.3.10).

5. Зберегти файл у власній папці з іменем „Структура турпослуги” і завершити роботу з текстовим процесором командами головного меню „Файл /Вихід”.

3.12 . Самостійна робота “Побудова діаграм динаміки показників готелю «Спартак»”Хід роботи :

Туризм
 
галузь
 
економіки
 
України
,
яка
 
за
 
оцінками
 
міжнародних
 
експертів
 
має
 
великі
 
перспективи
.
На
 
сьогодні
 
в
 
ній
 
зайнято
 
понад
 
 
млн
.
осіб
,
тобто
 
кожний
 
десятий
 
працівник
 
у
 
світі
,
а
 
до
року
 
кожна
 
восьма
 
працездатна
 
людина
 
в
 
світі
 
буде
 
зайнята
 
в
 
цій
 
галузі
 
економіки
.
 
Доходи
 
від
 
туризму
 
в
 
світі
 
у
 
 
році
 
склали
 
444,7
 
млрд
.
дол
.
США
,
у
 
 
р
.
 
млрд
.
дол
.
США
,
у
 
 
році
 
475,9
 
млрд
.
дол
.
США
.
Середньорічний
 
темп
 
приросту
 
становить
 
,3 %.
В
 
 
році
,
за
 
прогнозами
 
ВТО
,
світові
 
доходи
,
що
 
зумовлені
 
туристською
 
діяльністю
,
складуть
 
 
млрд
.
дол
.
США
,
тобто
 
у
 
,3
рази
 
перевищать
 
рівень
року
,
а
 
до
року
 
прогнозується
 
збільшення
 
доходів
 
до
млрд
.
дол
.
США
.
За
 
даними
 
вчених
 
туристська
 
послуга
 
складається
:
 
на
32%
із
 
послуг
 
по
 
розміщенню
 
туристів
,
-
 
%
послуг
 
громадського
 
харчування
,
 
-
%
торгівлі
 
-
%
,
екскурсій
 
та
 
розваг
, 4% -
транспортних
 
послуг
, 6% -
послуг
 
зв
'
язку
,
побутових
 
та
 
інших
(
табл
.3.3)
.
Таблиця
3.3
Структура
 
туристської
 
послуги
 
Розміщення
 
туристів
 
%
Громадське
 
харчування
%
 
Торгівля
 
%
Екскурсії
 
та
 
розваги
 
%
Транспортні
 
послуги
%
 
Послуги
 
зв
'
язку
,
побутові
 
та
 
інші
%
 
Рис. 3.10. Кругова діаграма “Структура туристичної послуги”

1. Завантажити додаток Word.

2. За представленими даними (табл.3.4) побудувати нестандартну трубчасту діаграму “Динаміка витрат готелю “Спартак” (рис.3.11). За допомогою панелі “Малювання” зробити надпис під діаграмою. Згрупувати діаграму та надпис в один малюнок.

3. Побудувати діаграму “Динаміка показників рентабельності готелю “Спартак” (рис.3.12). За допомогою па-


нелі “Малювання” зробити надпис під діаграмою. Згрупувати діаграму та надпис в один малюнок. 4. Зберегти файл у власній папці з іменем „Показники готелю Спартак” і

Таблиця 3.4

Динаміка витрат готелю “Спартак”

2003 рік 2004 рік

Амортизація 21 18

Матеріальні витрати 29 25

Витрати на оплату праці 42 34

Відрахування на соціальні

16 13

потреби

Інші витрати 227 242


ловного меню „Файл /Вихід”.

завершити роботу з текстовим процесором командами го-

3.13 . Самостійна робота “Побудова кругової діаграми структури витрат коштів по ВАТ

„Готельний комплекс “Русь”Хід роботи :

1. Завантажити додаток Word.

2. Побудувати кругову діаграму Структура витрат коштів по ВАТ “Готельний комплекс “Русь” (рис.3.13). Перетягнути курсором миші заголовок під діаграму, а область побудови діаграми вище заголовка.

3. Зберегти файл у власній папці з іменем „Структура витрат готелю Русь” і завершити роботу з текстовим процесором командами головного меню „Файл /Вихід”.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.