Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Доповіді

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Акти

Акт— документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події.

Акти складають після ухвал, при передаванні товарно-грошових цінностей однією особою іншій, після прийняття завершених будівельних об'єктів, при проведенні випробувань нової техніки, при нещасних випадках, при зміні керівництва та інших подіях.

За необхідності акт затверджується вищою організацією або керівником підприємства.

Акт оформляється комісією, що її створює керівник підприємства та затверджує відповідним наказом.

Акти поділяються на:

· законодавчі – рішення щодо законів, указів, постанов;

· управлінські – підтвердження факсів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій, окремих осіб.

 

Реквізити акту:

· автор документа (назва підприємства, організації);

· дата, номер, місце складання;

· гриф затвердження;

· заголовок;

· підстава (наказ керівника організації);

· склад комісії;

· присутні;

· текст;

· відомість про кількість примірників акту, їх місцезнаходження;

· перелік додатків до акту;

· підписи членів комісії та присутніх (у разі необхідності).

 

Структура тексту:

1. Вступ (підстави для складання акту, перераховані члени комісії, їх завдання);

2. Постановча частина (суть і характер проведеної роботи, установлені факти, пропозиції, висновки);

 

Акти складають у трьох примірниках:

1-й примірник направляють до вищої організації;

2-й примірник – керівникові організації;

3-й примірник – до справи.

 

Відгуки

Відгук — документ, у якому висловлюються думки спеціаліста (колективу) з приводу якої-небудь роботи (наукової праці, що повинна бути надрукована в журналах, наукових збірниках тощо), а також висновки про різні наукові, навчальні роботи, звіти тощо.

 

Реквізити відгуку:

· назва виду документа (відгук);

· заголовок;

· текст;

· підпис;

· дата;

· печатка.

 

Довідки

 

Довідка — документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій.

 

Реквізити довідки:

· назва відомства, установи (адресат);

· назва виду документа (довідка);

· дата;

· місце укладання;

· заголовок до тексту;

· текст;

· підпис;

· печатка.

Службова довідка повинна об'єктивно відображати стан справ, тому її складання потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, зіставлення й аналізу отриманих даних. У ній можуть наводитися таблиці, приєднуватися додатки.

Доцільно починати текст довідки особистого характеру з подання тексту у називному відмінку прізвища, імені та по батькові особи, про яку подаються відомості.

 

Доповіді

Доповідь — документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки, пропозиції.

Призначена для усного (публічного) прочитання та обговорення.

Групи:

· Звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за певний час).

· Поточні (повідомлення про хід роботи).

· На політичні, наукові теми тощо.

Структура тексту:

I. Вступ, зазначаються підстави, причини, що зумовили появу документа.

II. Описова частина, де аналізується справжній стан справ, на водяться аргументи, даються посилання тощо.

III. Підсумкова частина містить висновки, пропозиції.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.