Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стаття 3. Законодавство про охорону праці

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Практична робота №1,2

Тема: Вивчення закону України "Про охорону праці"

Мета роботи:ознайомити студентів з положеннями Закону України “Про охорону праці”, прийнятого Верховною Радою України в 2002 році, навчити використовувати практичні висновки з положень Закону в подальшій професійній діяльності.

Завдання роботи:

1. Визначити нормативно-правову основу охорони праці в Україні, виходячи із змісту Закону.

2. Опрацювати теоретичний зміст та запропонувати аналітичні висновки щодо важливості виконання даного нормативного документу (конспективне оформлення результатів практичної роботи).

Обладнання Закон України „Про охорону праці”, текстові коментарі щодо основних положень Закону.

Зміст роботи.Закон України “Про охорону паці” вперше прийнятий 14 жовтня 1992 року. На пострадянському просторі даний закон визначався як прогресивний відповідно часу. В ньому було враховано ті економічні зміни, що відбулися на протязі років становлення незалежної України. Важливо, що в окремих положеннях Закону актуалізовані особливості роботи підприємств недержавної форми власності, сфера діяльності яких тільки стала налагоджуватися; впровадження адміністративних методів управління охороною праці було доповнено характеристикою економічних. З часом зміни в суспільстві та структурі господарювання країни визначили суттєвість прийняття нової редакції Закону. НА даному практичному занятті розглядається Закон України “Про охорону праці” прийнятий Верховною Радою України 21 листопада 2002 року.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення понять і термінів

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник — особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Стаття 3. Законодавство про охорону праці

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.