Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правила скорочення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вступ

Гімнастична термінологія включає в себе систему спеціальних термінів, які використовуються для короткого пояснення гімнастичних вправ, визначення загальних понять, назв гімнастичних приладів, інвентарю, споруд.

Спеціальною гімнастичною термінологією користуються у багатьох областях знань у виробничій, руховій діяльності з метою короткого стислого визначення предметів, явищ, понять, процесів. У фізичному вихованні в тому числі і в гімнастиці, використовується велика кількості вправ, без термінів яких неможливо вивчати будь-який рух. Знання термінології спрощує та полегшує спілкування між викладачем і учнями під час занять допомагає спрощувати опис гімнастичних вправ під час видання літератури з гімнастики.

Якщо при описуванні гімнастичних вправ або при проведенні занять користуватися звичайною мовою, то неминуча багатослівність і зайва трата часу на пояснення вправи, тому при описуванні гімнастичної вправи користуються умовними позначеннями – термінами, що дає змогу визначити складні рухи одним або декількома словами. Специфіка гімнастичної термінології полягає в тому, що фізичні вправи, які використовуються в гімнастиці, дуже різноманітні і дуже рідко зустрічаються в звичайному житті людей.

Термінологія гімнастичних вправ дає можливість ширше використовувати слово в процесі викладання гімнастики. Кожен термін включає в себе ціле поняття, тому термін є більш універсальним визначенням, бо дає можливість створити уявлення про рух. Гімнастичний термін відображає суть техніки виконання вправи. Учень-спортсмен розуміє, як виконувати ту чи іншу вправу (розгином, обертом, прогнутим, зігнутим, поступово, швидко і т. д.). Крім того, термінологія сприяє теоретичній готовності учнів до осмисленого виконання рухових завдань. В зв’язку з появою нових гімнастичних вправ і зростанням спортивної майстерності з’явились і нові терміни, а деякі зі старих втратили своє значення і були виключені з гімнастичної термінології.

Необхідність викладання українською мовою предмету „фізична культура” у загальноосвітній школі викликала необхідність перекладу гімнастичної термінології з російської мови. Щоб зробити терміни доступними, автори утворили сучасну гімнастичну термінологію, здійснену на базі словникового фонду рідної мови, зробили її більш зручнішою для вивчення, доступнішою широкому колу фахівців фізичного виховання і спорту, а також тим, хто бажає займатися гімнастикою.

Такий переклад та систематизацію здійснили: старший викладач кафедри гімнастики Малець В. І., старший викладач кафедри гімнастики Харченко Т. І., викладач кафедри гімнастики Желізний М. М., викладач кафедри гімнастики Черняков В. В..

Для написання навчального посібника „Гімнастична термінологія” автори використовували роботи відомих фахівців з гімнастики, а саме: Брикіна А.Т., Філіповіча В.І., Палиги В.Д..

1. Зміст та значення гімнастичної термінології

В енциклопедичному тлумаченні „термін” – слово або словосполучення, що визначає спеціальне поняття якоїсь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо.

Гімнастична термінологія використовується не тільки на гімнастиці , але і на інших дисциплінах. Найбільш ефективніше термінологія використовується під час навчання гімнастичним вправам. Терміни гімнастичних вправ використовуються для надання можливості набагато швидше формувати рухові уміння і навички в процесі навчання, сприяють кращому настрою при виконанні вправ, роблять навчальний процес більш компактним і цілеспрямованим. Так що ж таке гімнастична термінологія?

Гімнастична термінологія – це система спеціальних термінів, які використовуються для стислого визначення гімнастичних вправ, загальних понять, назв приладів, обладнання, а також правила утворення і використання термінів умовних скорочень в форми запису вправ.

Гімнастична термінологія, як і термінологія інших галузей знань, розвивалась, розвивається і продовжує вдосконалюватись разом з розвитком гімнастики. Специфіка гімнастичної термінології полягає в тому, що фізичні вправи, які використовуються в гімнастиці, дуже різноманітні і рідко зустрічаються в звичайній діяльності людей.

Щоб зробити гімнастичну термінологію доступною широкому колу фахівців з фізичного виховання автори спиралися на основний словниковий фонд рідної мови, а також на добір термінів відповідно до характеру і форми вправ.

 

2. Вимоги до гімнастичної термінології

 

Гімнастичні терміни слід застосовувати з урахуванням кваліфікації гімнастів, вікових особливостей учнів. Учні поступово повинні засвоювати терміни під час вивчення гімнастичних вправ. Для того, щоб термінологія відповідала своєму призначенню, до неї висуваються основні вимоги.

Доступність

Доступність гімнастичної термінології забезпечується точним підбором термінів та правильним їх використанням. Терміни повинні утворюватись на основі словникового фонду рідної мови, слів запозичених із інших мов, постійно відповідати законам словотворення і граматиці української мови.

Точність

Термін, який застосовується, повинен утворювати чітке, виразне уявлення про суть конкретної вправи, його технічної основи, форми та способу виконання , не допускаючи різного тлумачення гімнастичних термінів.

Стислість

Стислість гімнастичної термінології забезпечується підбором слів-термінів, які сприяють максимальному скороченню опису вправ і, які сприятимуть зручності вимови і запису вправ.

Отже, гімнастична термінологія – це розділ гімнастики, що вивчає правила утворення термінів, їх використання та правила і форми запису гімнастичних вправ.

 

3. Правила користування гімнастичною
термінологією

Правила гімнастичної термінології, які забезпечують її точність, стислість, доступність, можна поділити на такі категорії:

· Правила скорочення описування вправ;

· Правила, що уточнюють запис і назву вправ;

· Правила запису та назв гімнастичних вправ.

 

 

Правила скорочення

В зв’язку з тим, що вправи виконуються згідно з правилами, а також для стислого описування рухів в окремих випадках без шкоди для точності можна не вимовляти і не записувати деякі слова і терміни, які часто зустрічаються.

Якщо передбачене звичне виконання вправ і немає особливих вказівок щодо зміни форми, то з запису і назв вправ виключають такі слова:

„З прямими ногами (ногою)”, „з прямими руками (рукою)”, „ноги разом”, „відтягнутими носками”.

Не пишуть також слова:

· „О. с.” – при описуванні вихідних положень, коли при положенні о. с. вказуються положення тулуба, рук, голови. Наприклад, В. п. – нахил, руки в сторони.

· „Ноги разом” – при описуванні вихідних положень або рухів.

· При стандартних положеннях долонь в положенні руки вперед, вниз, вгору – „долоні всередину”; в положенні руки в сторони – „долоні донизу”.

· „Дугами (дугою)” – якщо руки рухаються найкоротшим шляхом.

· „Тулуб” – при виконанні нахилів.

· „Нога (ноги)” – при виконанні кроків, махів, перемахів, випадів.

· „Зігнувшись” – при виконанні нахилів, але слово „прогнувшись” в записі залишається.

· „Підняти”, „виставити”, „опустити” – при виконанні рухів ногами і руками.

· „Спереду”, „поздовжньо”, „поперек”, а також рухи, які визначають кінцеві положення, якщо без вказівок опис буде зрозумілим. Наприклад кажуть: „підйом розгином”, а не „підйом розгином в упор”, тому що і так зрозуміло, що учень вийде в положення упору.

· Не називають також слів, що визначають напрям рухів, якщо можливий тільки один напрям. Наприклад нахили (випади) вперед, записують і кажуть тільки слово „нахил” („випад”), слово „вперед” не вказується.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.