Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правила та форма запису вправ на приладах

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вправи записуються в такій послідовності:

1. Вихідне положення (з вису, з упору) з якого починається вправа.

2. Назва руху – основний рух, що виконується (підйом, спад, оберт і т. д.).

3. Спосіб виконання (як виконується вправа)– додатковий термін (розгином, махом, переворотом і т. д.).

4. Напрямок руху (куди виконується).

5. Кінцеве положення.

Наприклад: на брусах вправа для юнаків.

1. Розмахування в упорі на передпліччях 1.5
  Підйом махом вперед в сід ноги нарізно 3.5
Перекид вперед в сід ноги нарізно 2.5
Перемах в середину, в упор 0.5
Зіскок махом вперед 2.0
    10.0 (б)

Примітка: з правої сторони запису вправи її вартість в балах. 10 балів – максимальний бал за правилами змагань.

3.5. Способи утворення термінів

Спеціальні гімнастичні терміни утворюються шляхом надання словам нового термінологічного значення (кут, підйом, оберт, переворот та інші), поєднання утворюючих слів і слів словосполучень (упор присівши, вис стоячи, упор кутом, зіскок махом і т. д.), запозичення іншомовних слів (рондат, курбет, сальто, фляк і т. д.), з’єднання окремих слів (мах, сід, кут, вис, упор і т. д.).

Для визначення статичних положень терміни утворюються з урахуванням умов опори: упор, упор на передпліччях. упор на руках.

Під час утворення термінів махових вправ враховуються характерні особливості рухової дії, наприклад підйом розгином, підйом силою, терміни стрибків і зіскоків визначають в залежності від положення тіла в фазі польоту: стрибок ноги нарізно, зіскок махом назад та ін.

 

4. Стройові вправи

Використання стройових вправ на уроках фізичної культури сприяють швидкій і точній організації колективу класу, доцільності розміщення учнів. Вони використовуються для вирішення ряду педагогічних задач, виховання почуття ритму і темпу, формування навичок для спільних дій, військово-прикладних навичок, формування правильної постави, підвищують емоційний стан учнів. Стройові вправи використовуються в усіх частинах уроку.

Стройові вправи входять в шкільну програму 1-11 класів.

 

 

4.1. Стройові поняття

Стрій – визначене стройовим статутом розташування учнів для їх спільних дій.

Шеренга – стрій, в якому учні вишикувані один біля одного на одній лінії з визначеним інтервалом.

Колона – стрій, в якому учні розташовані один за одним на відстані витягнутої вперед руки. Колони можуть бути вишикувані по два, по три, по чотири та більше.

Інтервал – відстань між учнями по фронту.

Дистанція – відстань між учнями в глибину строю.

Фланг – правий (лівий) край строю. Підчас поворотів строю назви флангів не змінюються.

Фронт – бік, куди учні звернені обличчям.

Тил – бік, протилежний фронту.

Ширина строю – відстань між флангами.

Глибина строю – відстань від першої шеренги до останньої.

 

 

 
 

 

 


Мал. 1. Шикування в колону і в шеренгу.

Розгорнутий стрій – стрій, вишикуваний в одну лінію в шерензі. Такий стрій використовують для проведення перевірок, розподілу, а також в інших необхідних випадках.

Похідний стрій – стрій, вишикуваний в колону, який застосовують для пересування та в інших необхідних випадках.

Направляючий – учень, який іде першим в колоні у визначеному напрямку.

Замикаючий – учень, який іде останнім у колоні.

Управління строєм здійснюється командами і розпорядженнями, які подає вчитель голосом, сигналами, умовними знаками, а також за допомогою технічних засобів і т. п.

Команда поділяється на попередню та виконавчу, а може бути тільки виконавчою.

Попередню команду подають чітко, виразно, гучно й протяжно, щоб учні, які перебувають в строю, зрозуміли, яких дій від них вимагає вчитель.

Виконавча команда (пишеться великими прописними літерами) подається після паузи гучно, уривчасто й чітко. Після подачі виконавчої команди дії виконуються негайно.

 

 

4.2. Стройові прийоми

„Ставай!” – за цією командою необхідно швидко стати в стрій, визначити інтервал і дистанцію, п’яти поставити разом, носки розвести нарізно, дивитись прямо перед собою, але не напружуватись.

„Рівняйсь!” – команда для вирівнювання строю. Учні крім правофлангового, повертають голову направо, піднявши підборіддя, рівняючись так, щоб кожен бачив груди четвертого.

„Струнко!” – за цією командою прийняти стройову стійку.

„Вільно!” – послабити в коліні праву чи ліву ногу, не рухаючись з місця, бути уважним і не розмовляти.

„Відставити!” – команда для скасування попередньої команди і припинення виконання вправ, після неї учні приймають попереднє положення.

„Розійдись!” – ця команда подається після команди „Вільно!”. При подачі цієї команди учні виходять із строю в любому одному чи різних напрямках.

Вихід із строю і повернення в стрій виконується за командами: „Учень Даренко, вийти зі строю на два (3, 4, і т.д.) кроки! ”, учень стройовим кроком рухається на вказану кількості кроків і повертається обличчям до строю. Коли учень стоїть в другій шерензі, йому треба доторкнутись до плеча попереду стоячого, той робить крок лівою вперед і правою вбік і, приставляючи ліву, пропускає викликаного учня, а потім виконати дії в зворотному порядку і стати на своє місце.

„Правою (лівою) вільно!” – учень відставляє праву (ліву) ногу на крок в сторону, переводячи руки за спину. Використовується у розімкнутому строю.

 

 

4.3. Розподіл

Для розподілу існують команди:

  • По черзіРОЗПОДІЛИСЬ! – за цією командою, кожен, починаючи від правофлангового, називає свій порядковий номер, повертаючи при цьому голову до учня, який стоїть зліва.
  • „На перший, другийРОЗПОДІЛИСЬ!
  • „По три (чотири і більше) РОЗПОДІЛИСЬ!”

 

 

4.4. Повороти на місці та в русі

Повороти на місці виконуються за командами:

„Налі во!” – поворот виконується на лівій п’ятці і правому носку на 90°, руки притиснуті до стегон.

„Направо!” – поворот виконується на правій п’ятці і лівому носку на 90°, руки притиснуті до стегон.

„Кру гом!” – поворот виконується в бік лівої руки на лівій п’ятці і правому носку на 180°, руки притиснуті до стегон.

Напівповороти „Напра - во!” та „Наліво!” виконуються на 45° у визначений бік.

Під час виконання поворотів при навчанні можлива подача рахунків: „раз!” – учні повертаються у визначений бік, зберігаючи вертикальне положення тулуба і не згинаючи ніг у колінах переносять вагу тіла на ногу, що спереду, „два!” – найкоротшим шляхом приставляють другу ногу.

Повороти під час руху кроком виконуються за командами: „Налі во!” під ліву ногу, „Напра – во!” під праву ногу, „Кругом – руш!” під праву ногу, зробити крок лівою, півкроку правою з одночасним поворотом кругом на носках і почати повний крок з лівої ноги.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.