Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шикування та перешикування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Пришикуванні в одну шеренгу викладач стає обличчям до фронту в положенні „Струнко!” повертає голову наліво і подає команду: „В одну

шеренгуставай!”, а учні шикуються зліва від нього так, щоб він був правофланговим.

Мал. 4. Шикування в одну шеренгу.

 

2. Шикування в колону по одному (по два, по три, по чотири і т. д.).

Викладач стоїть обличчям до однієї з меж залу, повертає голову в той бік, де повинен вишикуватись клас і подає команду: „В колону по одному (по два, по три, по чотири і т. д.) –

ставай!”. Клас вишиковується за спиною вчителя в указану колону, за спину один одному.

Мал. 5. Шикування в колону по одному.

 

3. Шикування в шеренгу , коло, колону і т. д. по розпорядженню.

Наприклад: „Вишикуватись в колону по одному по діагоналі!”, „Вишикуватись в дві шеренги на нижній межі!”, „Вишикуватись у коло в правому-верхньому куті!” і т. д..

4. Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки.

Після розподілу на перший – другий, подається команда: „В дві шеренги – шикуйсь!".

Дії учнів: перші залишаються на місці, а другі номери роблять крок лівою ногою назад (рахунок „раз”), правою

ногою (не приставляючи її) крок вправо (рахунок „два”) і, приставляючи ліву, стають за спину першим номерам (рахунок „три”).

Мал. 6. Перешикування з однієї шеренги в дві.

 

Зворотне перешикування з двох шеренг в одну. Подається команда: „В одну шеренгу – шикуйсь!”.

Дії учнів: другі номери роблять крок лівою ногою вліво (рахунок „раз”), крок правою вперед (рахунок „два”) і, приставляючи ліву до правої, повертаються на своє місце (рахунок „три”).

5. Перешикування з однієї шеренги в три шеренги на місці.

Після розподілу „по три”, учитель подає команду: „В три шеренги – шикуйсь!”.

 

Дії учнів: другі номери залишаються на місці, перші номери на три рахунки заходять назад за спину другим, а треті – на три рахунки виходять вперед і стають перед другими.

 

 

Мал. 7. Перешикування з однієї шеренги в три.

 

Зворотне перешикування з трьох шеренг в одну шеренгу.Подається команда: „В одну шеренгу – шикуйсь!”.

Дії учнів: перші і треті номери на три рахунки повертаються на свої місця в зворотному порядку.

6. Перешикування з розмиканням з однієї шеренги в три (чотири) шеренги „уступом” по розподілу.

При цьому перешикуванні розподіл залежить від дистанції між шеренгами і кількості шеренг. Так, якщо стрій перешиковується наприклад в три шеренги з дистанцією між ними три кроки то розподіл буде: „На шість, три, на місці – РОЗПОДІЛИСЬ!”, якщо перешиковуватись в чотири шеренги на дистанцію два кроки подається команда: „На шість, чотири, два, на місці – РОЗПОДІЛИСЬ!”. Після розподілу подається команда: „По розподілу рівняння направо кроком – руш!”.

Дії учнів: учні виконують встановлену кількість кроків під рахунок, який залежить від кількості виконуємих кроків (якщо найбільша кількості кроків шість, то рахунок буде до семи, тобто на рахунок більше для того щоб приставити ногу, якщо дев’ять – то рахунок до десяти). Мал. 8. Перешикування з однієї шеренги в три

„уступом” по розподілу.

 

Зворотне перешикування в одну шеренгу: для перешикування в одну шеренгу подається команда: „На свої місця кроком – руш!”.

Дії учнів: всі учні, крім тих хто стоїть на місці, виконують поворот кругом на рахунок „раз”, „два”, потім починаючи з рахунка „раз” учні стройовим кроком повертаються на свої місця в стрій. Викладач веде рахунок, доки останні учні в шеренгах не зроблять поворот кругом.

7. Перешикування з розмиканням з колони по одному в колону по три (4, 5, і т. д.) „уступом” по завданню.

Після попереднього розподілу по три (4, 5, і т. д.) вчитель дає вказівки, які дії необхідно буде виконати учням: „Перші номери три приставні кроки вправо, другі номери стоять на місці, треті – три приставні кроки вліво”. Далі вчитель подає команду: „Напра – ВО!” Стрій повертається в колону вбік направляючого. Після цього подається команда: „По завданню приставними кроками розім – КНИСЬ!”

Дії учнів: учні починають виконувати розмикання в той бік, в який вказав вчитель. Перші номери роблять три приставні кроки вправо, другі – залишаються на місці, треті – три приставні кроки вліво (рахунок ведеться до 6).

 

Мал. 9. Перешикування з колони по одному в колону по три „уступом” по завданню.

 

Зворотне перешикування в колону по одному: для зворотного перешикування подається команда: „В колону по одному зім – КНИСЬ!”

Дії учнів: учні виконують всі попередні дії в зворотному напрямку і повертаються на свої місця (рахунок ведеться до 6).

8. Перешикування з розмиканням з однієї шеренги в три (4, 5, і т. д.) шеренги „уступом” по завданню.

Після попереднього розподілу по три (4, 5, і т.д.) вчитель дає вказівки, які дії необхідно буде виконати учням: „Перші номери роблять один крок вперед, другі номери – два, треті – три”. Далі вчитель подає команду: „По завданню кроком – РУШ!”.

Дії учнів: учні виконують перешикування на визначену кількість кроків під рахунок, який залежить від кількості виконуємих кроків (якщо найбільша кількість кроків три, то рахунок буде до чотирьох, тобто на рахунок більше для того щоб приставити ногу).

Мал. 10. Перешикування з однієї шеренги в три „уступом” по завданню.

Зворотне перешикування в одну шеренгу: для перешикування в одну шеренгу подається команда: „На свої місця кроком – руш!”.

Дії учнів: всі учні, крім тих хто стоїть на місці, виконують поворот кругом на рахунок „раз”, „два”, потім починаючи з рахунка „раз” учні стройовим кроком повертаються на свої місця в стрій. Викладач веде рахунок, доки останні учні в шеренгах не зроблять поворот кругом.

9. Перешикування з однієї шеренги в колону по три (чотири, п'ять) заходженням плечем.

Після розподілу по три (чотири, п’ять) подається команда: „Відділеннями, в колону по три (чотири і т. д.) правим (лівим) плечем вперед кроком – руш!”.

Дії учнів: за цією командою відділення заходять правим (лівим) плечем уперед: крайній флангу, повернувши голову вздовж фронту, іде повним кроком, узгоджуючи свій рух так, щоб не потіснити інших на нерухомому фланзі; крайній нерухомого флангу означає крок на місці, та поступово поверта-

ється наліво (направо) узгоджуючи свій рух із флангом. Коли відділення здійснять потрібне заходження подають команду: „На місці!” або „Прямо!”, або „Відділення – стій!”.

Мал. 11. Перешикування з шеренги в колону по три заходженням плечем.

 

Зворотне перешикування в одну шеренгу.Подається команда: „Кру – ГОМ! В одну шеренгу лівим (правим) плечем вперед кроком – РУШ!”

Дії учнів: за цією командою відділення виконують поворот кругом і повертаються в шеренгу зворотнім шляхом. Коли відділення дійдуть до лінії шеренги подається команда „На місці!” і учні визначають крокування на місці. Далі подається команда „ГРУПА!, СТІЙ!”. Учні зупиняються. По команді „Кру – ГОМ!” учні повертаються кругом.

10. Перешикування з колони по одному в колону по двоє на місці.

Після розподілу на перший і другий подаються команди: „Напра – во!”, „В колону по два – шикуйсь!”.

Дії учнів: перші номери стоять на місці, другі - роблять крок правою вправо (рахунок „раз”), крок лівою вперед („два”) і, приставляючи праву до лівої („три”), стають поряд з

першими. Мал. 12. Перешикування з колони по одному в

колону по два.

 

Зворотне перешикування з колони по двоє в колону. Подається команда: „В колону по одному – шикуйсь!”.

Дії учнів: другі номери роблять крок правою назад (рахунок „раз”), крок лівою вліво (рахунок „два”) і, приставляючи праву до лівої („три”), стають на свої місця в колону по одному в за спину першим номерам.

11. Перешикування з колони по одному в колону по три на місці.

Після розподілу по три подаються команди: „Напра – во!”, „В колону по три – шикуйсь!”.

Дії учнів: другі номери стоять на місці. Перші номери стають правофланговими, роблячи крок правою вправо („раз”), крок лівою назад („два”) і,

приставляючи праву до лівої („три”). Треті номери стають лівофланговими, роблячи крок лівою вліво („раз”), крок правою вперед („два”) і, приставляючи ліву до правої („три”).

Мал. 13. Перешикування з колони по одному в

колону по три.

 

Зворотне перешикування з колони по три в колону. По команді: „В колону по одному – шикуйсь!”.

Дії учнів: всі дії виконуються в зворотному порядку.

12. Перешикування з колони по одному в колону по два (три, чотири і т.д.) послідовними поворотами в русі (див. мал. 14. Б, В).

Під час руху учнів по периметру залу подається команда: „Наліво (направо) в колону по два (три, чотири і т. д.) – руш!”. Команда подається під ліву (праву) ногу.

Дії учнів: по команді вчителя перша двійка (трійка, четвірка і т. д.) одночасно виконує поворот у вказаному напрямі і продовжуєрухвперед, чекаючи наступної команди. За першою самостійно повертаються наступні двійки (трійки, четвірки і т. д.), коли останній умовного відділення після повороту зробив крок лівою одночасно подаючи команду: „Руш!”. Якщо направляюче відділення дійшло до умовної точки зупинки, подається команда: „Направляючий – на місці!”, воно виконує кроки на місці, а стрій перешиковується в потрібний. Для зупинки групи подається команда: „Група – стій!”. Під час перешикування можливе одночасне розмикання в ширину та глибину строю. Для цього подається розпорядження: „Інтервал і дистанція два (три, чотири і більше) кроки”, учні розмикаються на вказаний інтервал і дистанцію.

Зворотне перешикування: для зворотного перешикування необхідно зімкнути стрій та повернути колону так, щоб направляючий став першим у своєму відділенні по два (три, чотири і т.д.). Після цього подається команда: „В колону по одному наліво (направо) в обхід кроком – руш!”.

Дії учнів: спочатку починає рух перше відділення по два (три, чотири і більше) за направляючим. Направляючий наступного відділення починає рух вперед за замикаючим попереднього відділення і т.д.

 

 
 

 


13. Перешикування з колони по одному в колону по два (чотири, вісім) в русі „дробленням і зведенням” (див. мал.. 14. Г-З).

Клас рухається по периметру залу. Коли направляючий доходить до якоїсь з середин меж залу подається команда (під ліву ногу): „Через центр – руш!”, на протилежній середині учитель подає команду для дроблення: „В колони по одному наліво і направо в обхід – руш!”.

Дії учнів: по команді направляючий (перший в строю) рухається наліво в обхід, а другий (наступний – за ним) – направо в обхід, третій – наліво в обхід, четвертий – направо в обхід і т. д. Колони рухаються в указаних напрямах до протилежної середини. Коли направляючі колон доходять до неї подається команда: „В колону по два до нижньої (верхньої) межі – руш!”. Якщо команда не подається вчасно направляючі починають виконувати кроки на місці, очікуючи на неї.

Дії учнів: направляючі колон з’єднуються в двійку, рухаючись до нижньої середини, наступні учні поєднуються між собою в пари подібно першій парі. Продовжуючи перешикування „дробленням і зведенням” можливе перешикування в колону по чотири, вісім і т. д. .

14. Перешикування з колони по два (чотири, вісім і т.д.) в колону по одному „розведенням і злиттям”.

Клас стоїть, наприклад, в колону по двоє, вчитель подає команду для розведення: „В колони по одному наліво і направо в обхід кроком – руш!”, якщо в русі – „руш!”.

Розведення – дія протилежна злиттю. Після команди направляючі колони рухаються наліво і направо в обхід, доходять до протилежної середини і чекають наступної команди, виконуючи кроки на місці.

Команда для злиття: „В колону по одному через центр – руш!”.

Злиття – дія протилежна розведенню. За цією командою колони, які йдуть у протилежних напрямах, зливаються в колону по одному і йдуть через центр, далі вчитель подає команду: „Наліво (направо) в обхід – руш!”.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.