Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Заданне 5. Складзіце пісьмова фрагмент тэксту публіцыстычнага стылю на адну з прапанаваных тэм. Да якога тыпу маўлення належыць ваш тэкст і каму ён можа быць адрасаваны?Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАДАННІ ДА ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ

па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

(інжынерна-будаўнічы факультэт,

1 курс, завочная (поўная і скарочаная) форма навучання)

спец. 1-70 02 01 “Прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва”

Заданне 1. Якія з прыведзеных азначэнняў, выказванняў суадносяцца са словам мова, якія — са словам маўленне? Абгрунтуйце свой адказ.

а) … — мова ў дзеянні, рэалізацыі; б) … — сістэма сродкаў, якія забяспечваюць суразмоўніцтва; в) … — працэс выкарыстання моўных адзінак для перадачы пэўнага зместу; г) … — найважнейшы сродак зносін паміж людзьмі; д) … — з’ява сацыяльная (грамадская), … — з’ява індывідуальная; е) … — істотная адзнака этнічнага калектыву — народа, нацыі; ж) … — заўсёды камусьці адрасавана, адбываецца ў пэўных абставінах; з) … — сукупнасць лексічных, граматычных і іншых сродкаў выражэння думак; і) … — вуснае і пісьмовае валоданне моваю.

Заданне 2. Перакладзіце тэкставы фрагмент прафесійнай тэматыкі на беларускую мову, вызначце стыль, тып, жанр тэксту, яго ўласнабеларускія фанетычныя асаблівасці і марфалагічнае выражэнне (часціны мовы).

 

В учебном пособии содержатся материалы для учебного строительного проектирования гражданских зданий, основанные на сериях типовых конструктивных элементов и систем, применяемых в гражданском строительстве. Также рассматриваются экспериментальные конструкции, разработанные ведущими проектными институтами и отдельными иностранными фирмами. Представленные в пособии чертежи сопровождаются пояснительным текстом. В приложениях даны таблицы технико-экономических показателей.

Книга является пособием для студентов строительных факультетов вузов страны

Заданне 3. Перакладзіце на беларускую мову прапанаваныя дзеясловы па вашай спецыяльнасці і складзіце з імі сказы.

Строить, ремонтировать, красить, восстанавливать, создавать, обновлять, использовать, модернизировать, руководить.

Заданне 4. Складзіце міні-тэкст (да 10 сказаў) на адну з прапанаваных тэм, звязаную з вашай будучай прафесійнай дзейнасцю. Вызначце стыль і тып тэксту.

а )Мая будучая прафесія.

б) Гродна вачыма будучага спецыяліста.

в) Горад трэцяга тысячагоддзя.

Заданне 5. Складзіце пісьмова фрагмент тэксту публіцыстычнага стылю на адну з прапанаваных тэм. Да якога тыпу маўлення належыць ваш тэкст і каму ён можа быць адрасаваны?

а) Жыццё пражыць — не поле перайсці, а трэба і жыццё прайсці як поле. (С. Грахоўскі);

б) Гродна — казка-паданне, Гродна — дарог скрыжаванне. (Я.Петрашкевіч).

в) Я жыву ў XXI стагоддзі.

г) Люблю цябе, Белая Русь.

Заданне 6.Уявіце, што вам даручылі скласці для тэлевізійнага рэкламнага роліка сціслы тэкст, які прапагандуе новыя тэхналогіі сучаснага будаўніцтва. Складзіце і запішыце невялікае рэкламнае паведамленне (2 –4 сказы).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.