Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Заходи схвалюють

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Проект документа затверджують у пропонованій редакції, приймають у першому (другому) читанні, із внесенням змін та поправок

 

Якщо на зборах проводять вибори таємним голосуванням, результати оформлюються окремими протоколами лічильної комісії: в одному зазначається склад комісії, а в другому - результати голосування: За Федоренка С. В. - 10 голосів, проти - 1, утримався -1.

Протокол, складений під час засідання, редагують, за наявності стенограми - розшифровують і друкують. Документ набуває чинності після підписання секретарем і головою або після затвердження відповідними (визначеними законодавством) установами чи посадовцями. Протокол засідань комісій підписують усі члени комісії.

 

 

Взірець протоколу:

ПРОТОКОЛ № 5 звітно-виборних зборів профспілкової групи кафедри джерелознавства і спеціальних дисциплін   31.10.2009 Голова: проф. С. В. Шеховець. Секретар: доц. А. В. Гошилик. Присутні: проф. Шеховець С. В., доц. Гошилик А. В., доц. Дудик О В, доц. Коломієць О. О., доц. Карплюк І. В., доц. Міськевич Т.М., доц. Приходько С. В., викл. Поліщук Л. В , викл. Захарчук В. І., голова профспілкового комітету Інституту Історичної освіти доц. Л. В. Бака.   ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звіт про роботу профгрупорга кафедри джерелознавства і спеціальних дисциплін І. В. Карплюк за період з вересня 2006 року по вересень 2009 року 2. Вибори профгрупорга кафедри джерелознавства і спеціальних дисциплін. 1. СЛУХАЛИ: Звіт профгрупорга кафедри джерелознавства і спеціальних дисциплін І. В. Карплюк за період з вересня 2006 року по вересень 2009 року (звіт додається). ВИСТУПИЛИ: Доц. Т.М. Міськевич відзначила плідну працю І. В. Карплюк на профспілковій ниві. Доц. О. В. Дудик наголосила на тому, що на посаді профорга І. В. Карплюк своєчасно інформувала колектив кафедри про профспілкове життя інституту та університету і гідно представляла кафедру перед профкомом інституту і університету. Доц. С. В. Приходько - завдяки І. В. Карплюк привертається увага до проблем працівників кафедри (оздоровлення, надання путівок, матеріальної допомоги), організовано побут кафедри УХВАЛИЛИ: 1. Роботу профгрупорга кафедри джерелознавства і спеціальних дисциплін І. В. Карплюк за період з вересня 2006 року по вересень 2009 року схвалити. 2. СЛУХАЛИ: Про вибори профгрупорга кафедри джерелознавства і спеціальних дисциплін. ВИСТУПИЛИ: Доц. О. О. Коломієць запропонувала обрати профорга відкритим голосуванням. Викл. Л.В. Поліщук запропонувала переобрати І. В. Карплюк на посаду профорга на новий термін. Викл. В. І. Захарчук підтримала пропозицію Л.В. Поліщук. УХВАЛИЛИ: 1. Вибори профгрупорга провести відкритим голосуванням. 2. Висунути кандидатуру І. В. Карплюк на посаду голови профспілкової групи кафедри. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "За" - одноголосно. "Проти" - немає . "Утрималися" - немає. Головою профгрупи кафедри обрано доц. І. В Карплюк. Голова зборів С.В Шеховець Секретар зборів A.B. Гошилик

 

Витяг з протоколу - це відтворення частини протоколу, яка стосується розгляду окремого питання. Його складають, надсилають (або передають) окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок протоколу.

3. Дата протоколу.

4. Текст витягу.

5. Дата складання витягу.

6. Підпис секретаря або голови засідання.

7. Печатка.

Від протоколу витяг відрізняється тим, що в ньому подається ухвала лише з одного питання, тому порядок денний не зазначається. Витяг засвідчується підписами голови та секретаря зборів і скріплюється печаткою.

У протоколі роблять помітку про витяг, а також зазначають, кому його вручено або надіслано.

 

Взірець витягу з протоколу:

Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова   ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11   засідання Вченої ради Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова   27 квітня 2010 року СЛУХАЛИ: Про затвердження типової програми кандидатського іспиту з української мови за професійним спрямуванням. Укладачі: Шевчук С. В., Висоцький А . В., Клименко І. В.   УХВАЛИЛИ: Затвердити типову програму кандидатського іспиту з української мови за професійним спрямуванням. Укладачі: Шевчук С. В., Висоцький A .B., Клименко I.B.   Голова Вченої ради В. П. Андрущенко Вчений секретар Вченої ради О. Г. Ярошенко 30.04.2010

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.