Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Форматування тексту

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

РОБОТА З ТЕКСТОМ

Усі елементи текстового документа в середовищі Microsoft Word - це певні об’єкти, серед яких можуть бути: символ, фрагмент тексту, абзац, малюнок, елемент оформлення, таблиця, сам документ. Зовнішній вигляд кожного об’єкта визначається певним набором параметрів, своїм для кожного з типів об’єктів. Наприклад, для рисунка параметрами є його розміри, колір та вид рамки, розташування в документі відносно тексту та інші.

Існує два способи форматування тексту у Word: пряме форматування виділених фрагментів тексту і стильове форматування.Ці способи не виключають, а доповнюють один одного.

Пряме форматування символів.

Символами прийнято вважати літери, цифри, спеціальні символи, знаки пунктуації і пробіли. При виводі на екран тексту нового документа використовується шрифт, встановлений у Word за замовчуванням. Для зміни зовнішнього вигляду символів потрібно їх виділити, а потім провести потрібне форматування. Якщо активізувати команду, не виділивши текст, то нові параметри будуть призначатися з позиції курсора.

Для зміни параметрів шрифту призначені інструменти групи команд Шрифт; вимикач цієї групи команд відкриває діалогове вікно Шрифт де можна задавати вигляд, розмір шрифту, його накреслення, ефекти, а також міжсимвольний інтервал і анімацію.

Для професіонального оформлення документів користувач повинен мати у своєму розпорядженні серіфні (шрифти з засічками: Times New Roman) і безсеріфні (Arial) шрифти, рукописні (Calligraph), шрифти друкувальної машинки (Courier), набори символів (Wingdings, Script, Sumbol). Але не слід використовувати в одному документі багато шрифтів – це погіршує візуальне сприйняття документа.

Пряме форматування абзаців.

Під форматуванням абзаців розуміють виконання таких операцій:

· вирівнювання тексту;

· задання величини відступів абзацу;

· установка міжстрічкового інтервалу;

· визначення відстані між абзацами;

· вибір фону і контуру абзацу тощо.

Параметри форматування абзацу встановлюються командами групи команд Абзац на вкладках діалогового вікна Абзац (відкривається вимикачем цієї групи команд), координатної лінійки і комбінаціями клавіш.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ З ТЕКСТОВИМ МАТЕРІАЛОМ

Виділення фрагменту тексту:

• від початку фрагменту тексту методом перетягування (drag) до кінця фрагменту тексту;

• натиснути на початку фрагменту тексту (click) => кінець фрагменту тексту ([Shift]+click);

• встановити курсор на початок фрагменту тексту, натиснувши [Shift] встановити курсор на кінець фрагменту тексту.

Виділення слова:

• подвійне натискання (double click) на слові.

Виділення рядка тексту:

• натискаємо курсором миші зліва від рядка (click) і виконуємо перетягування (drag) для виділення необхідної кількості рядків.

Виділення речення:

• ([Ctrl]+click) в межах речення.

Виділення абзацу:

• розташовуємо курсор миші зліва від абзацу (double click) і виконуємо перетягування (drag) для виділення необхідної кількості абзаців;

• потрійне натискання абзацу (triple click).

Виділення всього документу:

• потрійне натискання курсором миші зліва від тексту (triple click);

• меню Edit => Select All.

Виділення прямокутних фрагментів тексту:

[Alt]+задати прямокутник (кут прямокутника (drag) протилежний кут прямокутника).

Переміщення фрагменту тексту:

• виділити фрагмент тексту, перетягнути фрагмент тексту (drag) на нове місце фрагменту.

Копіювання фрагменту тексту

• виділити фрагмент тексту, фрагмент тексту перемісти ([Ctrl]+drag) в нове місце.

Крім того, переміщення та копіювання фрагментів тексту за допомогою операції drag можливе при Tools => Options => Edit => Drag-and-drop text editing (Editing options).

Використання буферу обміну (послідовність дій):

1. виділити дані;

2. Cut або Copy;

3. вибрати місце вставки;

4. Paste або Paste Special.

Вирізання даних:

• виділити дані, Edit => Cut;

• виділити дані, виклик контекстного меню (right click mouse) => Cut

Копіювання даних:

• виділити дані, Edit => Copy;

• виділити дані, виклик контекстного меню (right click mouse) => Copy.

Вставка даних:

• вибрати місце вставки, Edit => Paste або Edit => Paste Special.

• місце вставки => виклик контекстного меню (right click mouse) => Paste.

Після вирізання чи копіювання дані потрапляють у буфер обміну. Після вставки дані залишаються у буфері і їх можна використовувати для наступної вставки.

4. ОРФОГРАФІЯ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.