Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ PROMT

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ОКР "СПЕЦІАЛІСТ"

Спеціальність 7.02030304 Переклад

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ PROMT

 

Мета роботи.Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи перекладу складноструктурованого текстового матеріалу за допомогою системи автоматизованого перекладу PROMT.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Програму PROMT (її більш ранні версії відомі за назвою Stylus) розроблено російською фірмою PROMT. Система автоматизованого перекладу PROMT призначена для професійного перекладу документів різних форматів, web-сторінок, пошукових запитів, електронної пошти, миттєвих повідомлень, а також надає ряд додаткових можливостей, наприклад пакетний переклад файлів. Програмний продукт є адаптованим до ОС Windows і може бути інтегрованим в комплект програм Microsoft Office, зокрема в Microsoft Word та Microsoft Excel.

 

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ PROMT

Програма PROMT надає такі можливості перекладу:

• вбудовування й використання функцій перекладу в програмному середовищі Mіcrosoft Offіce (Word, Excel, Powerpoіnt, Frontpage і Outlook), Mіcrosoft Іnternet Explorer, Mozіlla Fіrefox, ІCQ, Wіndows Lіve Messenger (MSN), QІP Іnfіum, Skype, Adobe Acrobat/Reader, Openoffіce.org Wrіter;

• професійний переклад різних документів (Mіcrosoft Word, RTF, HTML, TXT, PDF) у спеціалізованому додатку-перекладачі з можливістю настроювання перекладу, а також редагування й перевірки орфографії вихідного тексту й тексту перекладу;

• пакетний переклад документів (Mіcrosoft Word, Excel, Powerpoіnt, RTF, HTML, SGML, XML, TXT, PDF);

• підвищення якості перекладу за допомогою засобів лінгвістичного налаштування перекладача;

• створення й редагування баз PROMT Translatіon Memory;

• установка додаткових спеціалізованих словників;

• створення й редагування користувацьких словників;

• резервне копіювання користувацьких даних і налаштувань перекладача PROMT;

• динамічне відслідковування напрямку перекладу, тобто визначення мови оригіналу і перекладу;

• перекладу вмісту буфера обміну, поточного параграфа, виділеного фрагмента або всього тексту;

• робота безпосередньо з програмами розпізнавання текстів, наприклад із FineReader;

• перевірка орфографії оригіналу і перекладу після встановлення додатків для перевірки правопису, наприклад ОРФО.

 

 

2. ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ PROMT

Програму запускають клацанням мишею на її значку або командою Пуск (Start) => Программьі (Program) => PROMT => PROMT.

По тому відкривається вікно (рис. 1), що складається з трьох ділянок: дві призначено для відображення оригіналу тексту і його перекладу, третя утворює інформаційну панель з повідомленням про перекладений документ і спеціальні настройки.

 

Рисунок 1. Вікно програми PROMT

 

Вікно має стандартні для вікна Windows елементи — заголовок, рядок меню, панелі інструментів. Є можливість розташувати ділянки початкового тексту і перекладу поряд або одну над одною.

Кнопки основної панелі інструментів і панелі інструментів перекладу показано на рис. 2. За їх допомогою та послуговуючись основним меню можна вибрати і задати будь-яку команду.

 

Рисунок 2. Панель інструментів програми PROMT

 

Кнопками панелі інструментів можна задати виконання таких дій:

1, 2, 3 — відповідно: створити, відкрити, зберегти документ;

4, 5 — зберегти відповідно оригінал чи переклад;

6 — перевірити орфографію;

7 — знайти потрібний фрагмент;

8 — надіслати документ по мережі;

9, 10, 11 — стандартні операції з буфером обміну (відповідно вирізати, копіювати, вставити з буфера);

12, 13, 14 — вибрати зовнішній вигляд робочого вікна програми;

15 — ввести до словника нове слово або слово, переклад якого необхідно змінити;

16 — підключити / відключити додаткові словники;

17, 18, 19, 20, 21 — перекласти, відповідно: черговий абзац, поточний абзац, весь текст, виділений абзац, буфер обміну (Clipboard);

22 — змінити напрямок перекладу;

23 — зарезервувати слово, тобто заборонити його переклад;

24 — залишити абзац без перекладу.

При натисненні кнопок відкриваються вікна діалогу, в яких користувач і встановлює відповідні режими.

Перекласти окремі слова чи виділені фрагменти можна безпосередньо в тексті, навівши на них вказівник миші. Наприклад, при наведенні курсором миші на слово «переклад» англійською мовою отримаємо «translation».

Окремі фрагменти тексту можна перекладати без попереднього запуску програми PROMT. Для цього досить, перебуваючи у будь-якому текстовому редакторі, наприклад у Microsoft Word, скопіювати виділений фрагмент у буфер обміну і викликати функцію Інтегратора PROMT => Перевод Clipboard. Після уточнення напрямку перекладу у вікні «Clipboard: перевод» (рис. 4) з'явиться переклад фрагмента, який можна скопіювати в буфер обміну (кнопка «Заменить»).

 

Рисунок 3. Вікно перекладу вмісту буфера обміну

 

3. Програма «Інтегратор PROMT»

Для швидкого запуску всіх програм, що входять до складу PROMT, призначено Інтегратор PROMT, який має вигляд окремої панелі на робочому столі Windows (рис. 4) і значка на панелі задач.

 

1 234 5678 9 10 Рисунок 4. Панель Інтегратора PROMT

 

Кнопки на панелі Інтегратора, а також пункти контекстного меню, що викликається клацанням правою клавішею миші на його значку, дають змогу вибрати:

1 — переклад вмісту буферу обміну (Clipboard);

2 — відкриття файлу;

3 — відкриття WWW-вузла;

4 — пошук у WWW;

5 — запуск програми PROMT;

6 — запуск File Translator - програми перекладу файлів у пакетному режимі;

7 — запуск Web View - броузера-перекладача, що синхронно перекладає Web- сторінки при навігації в Інтернеті;

8 — запуск Quick Translator - програми швидкого перекладу тексту, набраного з клавіатури;

9 — налаштування Інтегратора PROMT;

10 — довідка про Інтегратор PROMT.

4. Переклад документу за допомогою програми PROMT

Переклад документа за допомогою програми PROMT передбачає кілька етапів:

1. Введення документа, який необхідно перекласти.

Документ можна завантажити з файла командою Файл =>Открьіть. Необхідний файл вибирають у вікні «Вьіберите файл», що за своєю структурою збігається зі стандартним вікном відкриття файлу.

Текст для перекладу можна набирати і з клавіатури у власному редакторі програми. Для цього слід активізувати команду Файл => Создать. Після вибору напрямку перекладу (рис. 5) на ділянці тексту оригіналу вводять бажаний текст.

 

Рисунок 5. Вікно вибору напрямку перекладу

 

Щоб перекласти його без виклику основного вікна програми PROMT, можна також скористатися функцією Qtrans Інтегратора PROMT.

У вікні програми Qtrans (рис. 6) можна виконати й інші дії з оригіналом та перекладеним текстом: скопіювати переклад у буфер обміну, змінити напрямок перекладу, підключити додаткові словники тощо.

у’ Русскс Лкгяийский псревад

jfi

J'+ '-IWmWi- : І

Текст для переводе мажвт бить нзбрен на клавиатуре а собетвеннои ре-декторе nporpQMMW, ДНЯ ЗТ0Г0 НвО'бхОДИМО вьтолнить команду 3>айл-Создать После аибора направлення переводи (рис1416) в обпасти носодного текста можно ввести не обходим taft текст

The rextfor translation свг>be typad on ttie keyboard m Iheown ediiorQfthe urogram For x і Ills purpose it is necessary lo execute a team в File - create. After achcice of a direction ' of translation |in .the field of the initial text it is possible lo enter the necessary lex;

— :

Рисунок 6. Вікно програми Qtrans

2. Уточнення параметрів перекладу.

Після вибору файлу відкривається вікно «Конвертировать файл», у якому уточнюють формат тексту оригіналу і визначають напрямок перекладу (рис. 7).

; КомеИфТИрОЕ-а І Ь «• А1/ і : і •

(D'SOH Д ІЗ lS«Y

из фйірнаті Щк / ■■ і-

Шайл PROMT [STYLUS) 2.x (STL) >j | : ; Щ : j

ші ш -r іх-й--1 'Ш f

MS Word 3 x-5rx для MS-DOS ©орматированньїй текст (RTF) Файл Microsoft WrRe Файл гнлертекста HTML Только текст T екст с рдзметкой MSDQS текстовий файл MS-DOS текст с разметкой т ,;:у,;.МТМЄЛГ(Ь "|

ЙШ;І

' Щ:

:: Щ ■ Л ■: " - ■ '> '

| Русско-Амг лийокий м

 

Рисунок 7. Вибір формату первинного файлу і напрямку перекладу

3. Підготовка тексту до перекладу.

Вибраний документ відображається на ділянці тексту оригіналу. Перед початком перекладу доцільно перевірити орфографію, оскільки неправильно написані слова програма сприйматиме як невідомі й залишить без перекладу.

Далі необхідно відредагувати текст оригіналу, звертаючи увагу на поділ тексту на абзаци. В разі потреби його зберігають для подальшої роботи як документ PROMT командою Файл— Сохранить как....

У документі інколи зустрічаються слова і словосполучення, які варто залишити мовою оригіналу. Це прізвища, назви міст, назви програмних продуктів тощо.

Іноді застосовують транслітерацію - запис із використанням іншого алфавіту, що відповідає написанню або вимові мовою оригіналу (наприклад, прізвище «Brown» слід перекласти не як «Коричневий», а як «Браун»).

Щоб відмовитися від перекладу певного слова, його треба зарезервувати. Для цього встановіть на ньому курсор, а потім натисніть відповідну кнопку на панелі інструментів або виберіть пункт Зарезервировать... у контекстному меню чи в меню Перевод. Можна зарезервувати й фрагмент тексту, заздалегідь виділивши його.

У вікні «Зарезервировать слово», що відкриється, необхідно вибрати семантичний клас цього слова («Персоналия», «Название», «Географическое название», «Единица измерения») і, якщо необхідно, задайте режим транслітерації (рис. 8).

1 Зарезервировать сяово

Сжжо(сяовосочетзмие) QK

jBiowrj

СемантйчвскиЗ класе: □тменить

|Персоналия *1 Ставка і — її

І* Транслитерироввт*

 

 

Рисунок 8. Вікно резервування слова

Перелік зарезервованих слів відображається на інформаційній панелі. Окремі слова з цього списку можна вилучити, вибравши відповідний пункт у контекстному меню.

Часом доводиться відмовлятися від перекладу цілих абзаців, наприклад текстів програм на алгоритмічних мовах. Щоб вказати такий абзац, слід встановити текстовий курсор всередині абзацу і натиснути кнопку «Оставить абзац без перевода» або активізувати команду Перевод => Оставить без перевода. Для зняття обмеження на перекладу абзацу потрібно повторно виконати ці дії. У тексті всі зарезервовані слова і абзаці, що мають залишитися без перекладу, виділяються зеленим кольором.

Якість перекладу визначається обсягом та вичерпністю словників, що використовуються, й дотриманням граматичних правил. Для кожного документу можна задати набір словників, які переглядають у певній послідовності, доки не знайдеться переклад певного слова. Програма PROMT при перекладі передбачає три типи словників:

• генеральний словник (містить загальновживану лексику і загальновідомі значення слів). Він використовується завжди, причому останнім із усіх словників. Змінити його неможливо;

• спеціалізовані словники (містять терміни з різних галузей знань). Редагувати ці словники не можна, але є можливість підключати / відключати їх під час перекладу (в базовій версії програми додаткових словників не передбачено, тому їх необхідно встановлювати окремо);

• словник користувача (створюється користувачем). До нього додаються слова, яких немає в інших словниках, а також уточнені переклади певних слів. Як правило, цей словник переглядають першим. Словник користувача можна редагувати.

Список словників, що використовуються під час перекладу, відображається у вкладці «Используемьіе словари» інформаційної панелі. Для підключення додаткових словників можна скористатися меню Словари, контекстним меню у вкладці «Используемьіе словари» інформаційної панелі або кнопкою на панелі інструментів.

При цьому на екрані з'являється вікно «Словари» (рис. 9), у якому після клацання мишею на кнопці «Подключить» можна відкрити папки з усіма словниками.

Папки мають імена, що складаються з двох букв: наприклад, Re (російсько- англійський); ЕГ (англо-російський), Rf (російсько-французький) тощо.

У папках є й словники користувача — «Default» («Первьій словарь») і спеціалізовані словники, наприклад «Bsns_er» (англо-російський словник «Коммерция»). Список вибраних словників з'являється у вікні «Подключенньїе словари».

 

1 . . І ЗМида,..;!

Рисунок 9. Вибір і підключення додаткових словників

У цьому вікні можна підключити інші словники, відключити зайві, відкрити певний словник (кнопка «Открьіть»), змінити черговість словників для пошуку слів (кнопки «Вверх», «Вниз»). Відкрити словник можна також у контекстному меню вкладки «Используемьіе словари» інформаційної панелі.

Відкритий словник (рис. 10) можна «погортати» чи ввести до нього слова або словосполучення для перекладу. У словник користувача можна додати нові слова і словосполучення або уточнити переклад старих за допомогою кнопки («Добавить») на панелі інструментів відкритого словника користувача або кнопки - «Словарная статья» на панелі інструментів (кнопка 15) вікна програми PROMT.

4. Уточнення напрямку перекладу (кнопка «Изменить направление»)

У вікні «Направление перевода» (див рис. 5) виконується уточнення напряму

перекладу (якщо є така потреба).

5. Переклад документа.

Вибір ділянки перекладу і, власне, процес перекладу забезпечується меню Перевод або кнопками 17—21 на рис. 2 (переклад чергового абзацу, поточного абзацу, всього тексту, виділеного абзацу, вмісту буфера обміну).

Документ для перекладу заносять на ділянку перекладу. Невідомі слова виділяються червоним кольором, зарезервовані — зеленим. Колір за бажанням можна змінити через команду Сервис—Параметри...—Цвета. Список невідомих і зарезервованих слів відображається на інформаційній панелі у відповідних вкладках. Якщо необхідно, невідомі слова заносять у словник користувача.

Початковий текст і текст перекладу можна редагувати, форматувати та перекладати повторно.

6. Збереженняррезультатів.

Після закінчення робіт із текстами, оригінал і переклад можна зберегти в одному з форматів, що підтримуються програмою (команди Файл— Сохранить—Исходньїй текст... і Файл—Сохранить— Перевод...), які відкривають стандартні вікна збереження файлу. 

Для продовження роботи над перекладом тексту доцільно зберегти білінгву — двомовний варіант тексту - команда Файл—Сохранить—Билингву....

Програма PROMT надає й додаткові можливості. їх кілька.

Сумісна _робота з програмою _розпізнавання текстів.

Якщо до комп'ютера підключено сканер і встановлено програму оптичного розпізнавання текстів, наприклад FineReader, то її можна запустити безпосередньо з програми перекладу PROMT. Використовуючи сканер, програма FineReader перетворить надрукований на папері текст в електронну форму і передасть його в програму для перекладу і редагування.

Для підключення FineReader до програми автоматичного перекладу активізують команду Сервис—Подключение внешних приложений.... У вкладці «Программьі OCR» вибирають програму FineReader і підтверджують вибір, клацнувши мишею на кнопці «ОК» (рис. 11). Запускається програма розпізнавання текстів командою Сервис—Запуск OCR з її основного меню або клацанням мишею на кнопці «OCR» на панелі інструментів.

Сумісна рробота з пакетом Microsoft Office.

Програму PROMT можна інтегрувати з Word і Excel. Це дає змогу перекладати відкриті в цих додатках документи, не виходячи з програм.

Після інтеграції в Word або Excel на панелі інструментів цих додатків з'явиться додаткова панель інструментів для перекладу. Крім того, в головному меню програм буде пункт Перевод. На рис. 12 його показано розкритим.

Перекладений текст можна вставити в документ Word або книгу Excel замість початкового тексту, в нове вікно чи буфер обміну (пункт меню Опции перевода...).

Для інтеграції PROMT у Word або Excel, необхідно активувати команду Сервис— Встраивание функций перевода.... У вікні, що з'явиться на екрані, вибрати програми, до яких слід підключити PROMT. У цьому списку є тільки ті програми, які підтримуються PROMT. Вибір програм підтверджується клацанням мишею на кнопці «ОК».

 

Рисунок 11. Вікно для підключення додаткових програм

 

 

Рисунок 12. Вікно текстового редактора Word із підключеною програмою автоматичного

перекладу PROMT

 

Переклад Web-сторінок.

До складу програми PROMT входить додаткова програма Web View, яка забезпечує підключення користувачів до Web-вузлів, пошук інформації в мережі Інтернет й автоматичний переклад Web-сторінок з англійської, німецької, французької мов на російську і навпаки. Запустити цю програму можна з панелі Інтегратора PROMT.

Додаток Web View є броузером, схожим на Internet Explorer або Netscape Communicator. На відміну від звичайних броузерів, вікно Web View має дві ділянки, в яких відображається Web-сторінка, що завантажується, та її синхронний переклад. Адреси, ілюстрації й інші об'єкти на другій ділянці залишаються без змін. Переходи по гіперпосиланнях можливі з будь-якої ділянки.

Для пошуку інформації на англомовних серверах мережі Інтернет використовують англомовні пошукові системи. Додаток Web View дає змогу здійснювати пошук за ключовими словами, перекладеними англійською мовою. Для цього необхідно за допомогою Інтегратора PROMT включити функцію «Поиск в WWW...». Програма формує запити, перекладає ключові слова в потрібному напрямку, вибирає пошукову систему і надсилає запит до вказаної пошукової системи.

ХІД РОБОТИ

1. Запустіть систему автоматизованого перекладу PROMT та ознайомтесь з головним вікном та пунктами меню.

2. Відкрийте файл із текстом, що був розпізнаний і відформатований в попередніх лабораторних роботах.

3. Перевірте чи правильно система розпізнала формат файлу у вікні Конвертировать файл.

4. Перевірте орфографію і відредагуйте вихідний текст, якщо це необхідно.

5. Перевірте, чи правильно система визначила напрямок перекладу.

6. Виберіть шаблон тематики, що підходить для перекладу даного документа.

7. Створіть тематику документа, налаштувавши компоненти обраного шаблона тематики:

• Підключіть словники, що будуть використовуватися при перекладі документа. Якщо не підключений жоден словник, при перекладі буде використовуватися тільки загальнолексичний Г енеральний словник.

• Зарезервуйте слова, які повинні залишитися в тексті перекладу так, як вони зустрічаються у вихідному тексті.

• Підключіть препроцесор, якщо хочете скасувати переклад деяких конструкцій (наприклад, адрес електронної пошти, імена файлів, а також виберіть форму представлення дати і часу в тексті перекладу).

• Задайте значення алгоритмів для перекладу всього документа.

• Підключіть макрос, що використовується при перекладі документа.

8. Відзначте абзаци, які не потрібно перекладати.

9. Перекладіть текст (відразу весь документ або по абзацах).

10. Введіть незнайомі слова у свій користувальницький словник 3 способами, щоб вони надалі перекладалися:

• Шляхом введення слова з вікна документа.

• Шляхом введення слова із списку незнайомих слів.

• Шляхом введення з вікна відкритого словника.

11. Скористайтеся електронним словником для уточнення значень слів.

12. Уточніть значення алгоритмів перекладу для окремих абзаців.

13. Зверніть увагу на слова з варіантами перекладів.

14. Повторіть переклад тексту після оптимізації параметрів перекладу (підключення додаткових словників; зміни їхнього пріоритету; резервування слів, що не вимагають перекладу, підключення препроцесорів, введення незнайомих слів в користувальницький словник).

15. Збережіть результати перекладу.

16. Відкрийте файл із текстом, що був розпізнаний і відформатований в попередніх лабораторних роботах у текстовому редакторі Microsoft Word.

17. Здійсніть переклад тексту за допомогою інтегрованої панелі перекладу, встановивши попередньо оптимальні параметри перекладу.

18. Закрийте PROMT. Оформіть звіти.

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт повинен містити:

1. мету роботи.

2. короткі теоретичні відомості (обсяг - 2 сторінки).

3. основні дії, які виконувались при перекладі.

4. оптимальні параметри перекладу тексту

5. графічний матеріал у вигляді PrintScreen з відповідними коментарями до всіх пунктів ходу роботи.

6. перелік зарезервованих та незнайомих слів.

7. назву словника користувача та слова, якими його було наповнено (узяти зі списку незнайомих слів).

8. зразок тексту вихідною мовою та текст перекладу.

9. висновки.

Оформлена робота повинна містити верхні та нижні колонтитули, в яких зокрема вказати:

• у верхньому колонтитулі: групу, прізвище та ініціали, назву лабораторної роботи.

• у нижньому колонтитулі: дату створення та нумерацію сторінок.

ЛІТЕРАТУРА

1. Допомога до програми Promt

2. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблеми, аспектьі. — М.: Наука, 1988.

3. Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю. Основи общего и машинного перевода. М.: Вьісш. шк., 1963.

4. Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г. "Основи інформатики та обчислювальної техніки". - Інформатика, № 31-32, "Шкільний світ"/Київ, 2001.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.