Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

УКРАЇНСЬКА МОВА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Клас

Дата ТЕМА
    Вступ (1г)
1.   Мова - суспільне явище.
    ТЕМА 1. Повторення та узагальнення вивченого (1г). УСНИЙ ПЕРЕКАЗ
2.   Просте речення. Двоскладне і односкладне просте речення.
3. РМ1. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю.
    ТЕМА 2. Складне речення. Складносурядне речення (5г)
4.   Складне речення, його ознаки. Види складних речень (сполуч­никові й безсполучникові).
5.   Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному.
6. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному. Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і ряду простих речень.
7.   Розділові знаки між частинами складносурядного речення
8.   Контрольна робота № 1 з мовної теми «Складносурядне речення». Тестування. Аудіювання
  ТЕМА 3. Складнопідрядне речення (6г). ДІАЛОГ. УСНИЙ ТВІР
9. РМ2. Усний переказ тексту художнього стилю за складним планом
10. Складнопідрядне речення; його будова й засоби зв’язку в ньому.
11. Основні види підрядних речень.
12. Розділові знаки між головними і підрядними реченнями
13.   Контрольна робота №2. Контрольний переказ тексту художнього стилю
14.   Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в них.
15.   Контрольна робота №3. Диктант
16. РМ3.Ділові папери. Заява. Автобіографія. Анкета
    ТЕМА 4. Безсполучникове складне речення (3г). ТЕМА 5. Складне речення з різними видами зв’язку (1г). ТЕМА 6. Лінгвістика тексту ( 2 г.)УСНИЙ ПЕРЕКАЗ
17.   РМ4.Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.
18.   Смислові відношення та інтонація в безсполучниковому складному реченні.
19.   Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
20.   Узагальнення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»
21. Складне речення з різними видами зв’язку. Розділові знаки в ньому. Складання схем.
22.   Структурна організація тексту. Поняття про складне синтаксичне ціле (ССЦ)
23. РМ5. Тези статей на морально-етичні теми . Тематичні виписки
24. Контрольна робота №4. Твір-роздум у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.
25. Засоби між фразового зв’язку. Актуаль­­не членування речень у тексті.
26.   Контрольна робота № 5 з мовної теми «Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку. Лінгвістика тексту. Тестування. Контрольне читання мовчки.
    ТЕМА 7. Узагальнення та систематизація вивченого в 5-9 кл. (8г). ЧИТАННЯ МОВЧКИ
27.   Основні правила української літературної вимови
28.   Значущі частини слова. Основні способи словотвору.. Орфограми в перфіксах і суфіксах
29. РМ6. Оповідання на самостійно обрану тему.
30. Морфологія. Орфографія
31. Не з різними частинами мови
32. Дефісні написання
33. Синтаксис. Пунктуація. Способи передачі чужої мови
34. Розділові знаки в простому та складному реченнях.
35. Контрольна робота №6. Диктант.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.