Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розгалужене коло змінного струму

Мета роботи:

1. Вивчити співвідношення в електричному колі з паралельним та мішаним з'єднанням різнорідних елементів.

2. Визначити параметри схеми заміщення при паралельному з'єднанні
різнорідних елементів за допомогою символічного методу та методу
векторних діаграм.

3. Експериментально перевірити явище резонансу струмів при зміні
ємності.

Підготовка до роботи

Накреслити схеми кіл з паралельним (рис. 5.1,а і 5.1,6) та з мішаним з'єднанням різних елементів (рис. 5.1,в) відповідно до варіанта табл. 5.1.

 

Рис. 5.1

Таблиця 5.1

 

Параметр     Значення для варіанта
U В
f кГц
R Номер варіанта
С
L

 

Параметри елементів вибрати з табл. 1.1 відповідно до свого варіанта. Схеми мають містити прилади, якими можна вимірювати струми у відгалуженнях, напругу мережі, напругу на окремих ділянках кола. На схемі показати умовно-позитивні напрямки усіх названих струмів і напруг.

2. Обчислити для схем рис.5.1 провідності кожного елемента G, В, Y, а також еквівалентні значення Gекв, Векв, Yeкв відповідно для кожного кола. Біля кожної електричної схеми записати ці значення в трьох формах запису комплексних чисел. До табл. 5.2 записати модулі цих виразів.

3.Для схем рис.5.1 зробити розрахунок символічним методом. Результати розрахунку записати до табл. 5.2. Побудувати векторну діаграму для цих електричних сполучень.

4. У схемі рис. 5.1,а замість елемента R увімкнути змінну ємність та визначити значення резонансних величин.

 

 

Таблиця 5.2

Початкові дані Обчислення
U B І I1 I2 Із Z1 Z2 Z3 R XL Хс Gскв Вскв Yскв P Вт Q вар S ВА
мА См
                                 

 

 

Порядок проведення дослідів

1. Скласти схему рис. 5.1,а згідно з підготовкою до роботи та увімкнути її до джерела живлення синусоїдного струму. Результати експерименту записати до табл. 5.2.

2. Скласти схему риє. 5.1,6 згідно з підготовкою до роботи, увімкнути її до джерела живлення синусоїдного струму. Результати досліду записати до табл. 5.2.

3. Скласти схему рис. 5.1,в згідно з підготовкою до роботи, увімкнути її до джерела і результати досліду записати до табл. 5.2.

 

Таблиця 5.3. .

Експеримент Обчислення
U І   I1   I2 Із Zc Zk Rc Хк Хс X cosφ φ Р, Вт Q, вар S, ВА
в А В Ом              
                                 
                                                               

 

4. Скласти схему, аналогічну схемі рис. 5.1,а, замінивши резистор на змінну ємність стенда. Підтримуючи напругу на вході незмінною та заданої частоти, змінювати величину ємності, результати вимірювань записати до табл. 5.3, при цьому обов'язково зафіксувати мінімальне
значення струму нерозгалуженої частини кола.

Таблиця 5.4

 

Параметр Вимірювання
І.мА                
Ік, мА                
Іс, мА                
С, мкФ                

 

Обробка результатів

1. За даними табл. 5.2 зробити необхідні розрахунки. Порівняти їх з розрахунками домашньої підготовки. Обчислити коефіцієнт потужності, користуючись методом трьох амперметрів:

 

2. За даними табл. 5.3 накреслити у спільних координатних осях графіки і (с), ік(с), іс(c).Побудувати в масштабі векторну діаграму для явища резонансу струмів.

 

3. Зробити висновки.

 

 

 
 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.