Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теоретичні відомостіМІНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Львiвська полiтехнiка”

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНЗИСТОРНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ ПОТУЖНОСТІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи та інструкція

до лабораторної роботи № 6

з дисципліни “Електроніка та мікросхемотехніка”

для студентів базового напряму

6.050202 (6.0925) “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 

 

Затверджено

на засiданнi кафедри

автоматизації теплових i хiмiчних процесів

Протокол № 8 вiд 28.01.2010 р.

 

 

Львів – 2010


 

 

Дослідження транзисторних підсилювачів потужності. Методичні вказівки для самостійної роботи та інструкція до лабораторної роботи № 6 з курсу “Електроніка та мікросхемотехніка” для студентів базового напряму 6.050202 (6.0925) “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. /Укл. Грень Я.В., Мичуда Л.З., Вашкурак Ю.З. Львiв: Видавництво Національного університету “Львiвська полiтехнiка”, 2010. - 6 с.

 

Укладачі Грень Я.В., доцент, к.т.н.,
  Мичуда Л.З., доцент, к.т.н.,
  Вашкурак Ю.З., доцент, к.т.н.

 

 

Відповідальний за випуск Пістун Є.П., професор, д.т.н.
   
Рецензенти Кріль Б.А., доцент, к.т.н., Фединець В.О., доцент, к.т.н
   

 

 


Мета роботи: Практичне ознайомлення з принципами побудови i характеристиками транзисторних пiдсилювачiв потужності

 

Необхідна підготовка: знання принципів роботи транзисторів та їхніх характеристики.

 

 

Теоретичні відомості

Схема із загальним колектором зображена на рис. 1. Тут колектор є загальною точкою входу і виходу, оскільки джерела живлення Е1і Е2завжди шунтовані конденсаторами великої ємкості і для змінного струму можуть вважатися коротко-замкнутими. Особливість цієї схеми полягають в тому, що вхідна напруга повністю передається назад на вхід, тобто наявний дуже сильний від'ємний зворотний зв'язок. Вхідна напруга дорівнює сумі змінної напруги база-емітер uе і вихідної напруги:

uвх=uе-б+uвих

Коефіцієнт підсилення за струмом каскаду зі спільним колектором близький до аналогічного в схемі зі спільним емітером, тобто дорівнює кільком десяткам,

ki=I/I=(Im+I)/I=I/I+1

а співвідношення I/I є коефіцієнт посилення за струмом для схеми зі спільним емітером.

Рис. 1. Схема включення транзистора зі спільним колектором

Проте коефіцієнт посилення по напрузі близький до одиниці, але завжди менше неї:

ku=umвих/uвх=Umвих(Umб-е+Umвих)<1

Напруга U не більш десятих часток вольта, а Umвих при цьому складає одиниці вольт, тобто
U<<Umвих. Отже, ku≈1. Треба зазначити, що змінна напруга, подана на вхід транзистора, підсилюється в десятки разів, так само, як і в схемі зі спільними емітером, але весь каскад не дає посилення. Коефіцієнт підсилення за потужністю, відповідно, близький до ki, тобто близько декількох десятків.

Фазового зсуву між uвих та uвх не має. Нехай, наприклад, в даний момент подається позитивна півхвиля uвх, як показано на рис. 1. Тоді збільшиться напруга Uб і зросте струм емітера, який збільшить падіння напруги на резисторі навантаження. Отже, на вихід вийде позитивна півхвиля напруги. Таким чином, вихідна напруга співпадає по фазі з вхідною і майже дорівнює їй. Інакше кажучи, вихідна напруга повторює вхідну. Саме тому даний каскад зазвичай називають емітерним повторювачем. Емітерним, оскільки резистор навантаження включений в провід емітера і вихідна напруга знімається з емітера.

Вхідний опір каскаду зі спільним колектором становить десятки кілоом, що є важливою перевагою схеми

Rвх=Umвх/Imвх=(Umб-е+Umвих)/Imвх

Співвідношення U/I є вхідний опір самого транзистора для схеми зі спільним емітером, який сягає одиниць кілоом. А оскільки Umвих десятки разів більша за U, то і Rвх у десятки разів перевищує вхідний опір схеми зі спільним емітером. Вихідний опір в схемі зі спільним колектором, навпаки, є порівняно невеликим, зазвичай одиниці кілоом або сотні ом.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.